Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

HTML-фрагмент работы: "" (код:9394)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Объем работы:        стр.
Размер в архиве:    кб.
Фрагменты: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
<<< Оглавление >>>
 
   Залікові питання з предмету “Ділова українська мова” 
   
                План 
1. Закон України про мову, стаття 10 Конституції України     4 
2. Заборони української мови у 18, 19, 20 ст.          4 
3. Офіційно-діловий стиль та його риси              5 
4. Документ, як основний вид ділового тексту           6 
5. Писемне мовлення. Усне мовлення, його різновиди і особливості 
(телефонні розмови, прийом, відвідання, публічний виступ)    7 
6. Загальні вимоги до мови документів              8 
7. Граматична форма документів. Логічна послідовність у 
документах. Етикет ділових паперів                9 
8. Деякі особливості використання займенників. Перехід різних 
частин мови в займенниках                    11 
9. Складні випадки керування в службових документах       12 
10. Числівники, займенники, дієслова в діловому мовленні    13 
11. Деякі випадки правопису в документах            15 
12. Складноскорочені слова і абревіатури в українському 
справочинстві                          16 
13. Синтаксис ділових паперів                  17 
1. Орфографія (Написання м’якого знаку, апострофа, правопис 
префіксів, подвоєння приголосних, спрощення в групах приголосних, 
правопис слів іншомовного походження, прізвищ, імен, по батькові, 
правопис власних назв)                     18 
2. Морфологія. (Особливості відмінювання іменників, прикметників, 
числівників.) Утворення ступенів порівняння прикметників. Правопис 
прислівників, сполучників, числівників, прийменників, часток.  22 
3. Синтаксис. (Тире між підметом і присудком, розподілові знаки 
при однорідних членах речення, відокремлених значеннях, додатках і 
обставинах, при уточнювальних членах речення. При звертаннях, при 
вставних словах і словосполученнях, реченнях вставних компонентах, 
словах-реченнях. Розділові знаки у складносурядних, 
складнопідрядних і безсполучникових реченнях.)         27 
Оформлення документів                      30 
 1. Документи, щодо особового складу: заява, автобіографія, 
 характеристика                        30 
 2. Інформаційні документи: службові листи, адреса, телеграма, 
 довідка, доповідна і пояснювальна записка, протокол, резолюція, 
 звіт, оголошення.                       31 
 3. Документи господарсько-договірної діяльності: договір, трудова 
 угода.                            33 
 4. Обліково-фінансові документи: таблиці, список, накладні, акт, 
 доручення, розписка.                     34 
Література                           36 
 
   1. Закон України про мову, стаття 10 Конституції України 
   28 жовтня 1989 року Верховна Рада України прийняла закон 
Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в 
Українській  РСР», за яким українській мові  надано  статус 
державної, а мовам усіх інших народів, що населяють республіку, 
гарантовано вільний розвиток. Надання українській мові статусу 
державної сприятиме всебічному розвитку національної культури 
українського  народу,  а  тим  самим  здійсненню  найвищих 
гуманістичних, загальнолюдських ідеалів. 
   Державною  мовою в Україні є українська мова.  Держава 
забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні 
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 
інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 
міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України і визначається законом. 
   
   2. Заборони української мови у 18, 19, 20 ст. 
   У 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії Валуєв видав 
циркуляр,  у якому зазначалось, що “никакого малороссийского 
наречия не было и быть не может”, що це “наречие – “тот же русский 
язык, только испорченный” впливом на нього польської мови, що 
“общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для 
великороссов и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для 
них малороссами, в особенности поляками, так называемый украинский 
язык”. 
   У 1876 р. вийшов указ Юзефовича (Ємський), який забороняв 
друкувати українською мовою книжки, тексти пісень під нотами і 
ввозити з-за кордону будь-яку літературу, друковану українською 
мовою; заборонялись також українською мовою і сценічні вистави. 
   Право громадян колишнього СРСР, в тому числі і громадян УРСР, 
спілкуватися,  здобувати  освіту  рідною  мовою  визначалося 
Конституцією – Основним законом СРСР (статті 36, 45), а також 
іншими державними та партійними документами. Ніяких офіційних 
dnjslemr3b, постанов, розпоряджень про обмеження функціонування 
української мови на Україні не видавалось. Зате  з’являлися 
документи, спрямовані на поширення сфери вживання, поглиблення 
вивчення російської мови. 
   
   3. Офіційно-діловий стиль та його риси 
   Матеріали, викладені в. формі цього стилю, задовольняють 
потреби  писемного (рідше усного) спілкування в  державному, 
суспільному,  політичному, господарському  житті,  в  ділових 
стосунках між інституціями й установами, в громадській, виробничій 
та іншій діяльності окремих членів суспільства. З офіційно-діловим 
стилем  маємо  справу в текстах указів,  законів,  наказів, 
розпоряджень,  звітів,  ухвал,  у  діловому  листуванні.  До 
найпомітніших  рис  цього  стилю  належать  високий  ступінь 
стандартизації мовних засобів, виразна логізація викладу, майже 
цілковита  відсутність  емоційності  та  образності,  широке 
використання безособових і наказових форм. Лексика здебільшого 
нейтральна, вживається в прямому значенні. Застосовується особлива 
термінологія  та  використовуються  специфічні  синтаксичні 
конструкції, зокрема кліше (тобто сталі формули, закріплені за 
певними ситуаціями: високі договірні сторони, укладання угоди і 
подібні). 
   

Фрагменты: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Объем работы:        стр.
Размер в архиве:    кб.© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel