Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД» (ID:8055)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       49 стр.
Размер в архиве:   239 кб.

Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД 


Зміст


Вступ


Актуальність теми. Сучасний етап реформування національної економіки України вимагає якісних змін в системі
управління. Особливу роль в менеджменті в сфері зовнішньоекономічної діяльності відіграє система мотивування
та стимулювання праці, яку, із врахуванням досвіду розвинутих країн, доцільно орієнтувати на збільшення
доходів кращих (результативніших) працівників. Разом з тим, в процесі мотивування можливе зменшення доходів
тих працівників, трудова віддача яких менша. Ефективна діяльність працівників вимагає не тільки високої
матеріальної винагороди, але і відповідного морального заохочення. Зростаючі обсяги матеріальних і духовних
благ суттєво модифікують структуру споживання працівника, що, в свою чергу, повинно відображатися на принципах
його мотивування і виробничо-господарської поведінки. Головним завданням менеджера завжди було мотивування
персоналу на виконання певного завдання. Вона виступає основним елементом процесу активізації підлеглих
працівників.

Проблеми мотивування, як важливого напрямку формування системи управління підприємством, постійно привертають
увагу вчених-економістів. Значний вклад у розвиток теорії мотивації персоналу внесли зарубіжні вчені
М.Альберт, К.Алдерфер, Р.Барденс, Ф. Беккер, В.Врум, Г.Гант, Ф.Герцберг, Г.Кемпе, Д.Макгрегор, А.Маслоу,
М.Мескон, Ф Хедоурі, Р.Штрьобе, Ф.Фрітсроу. Важливими у галузі мотивації персоналу є наукові досягнення
провідних українських вчених Д.Богині, П.Беленького, О.Виханського, В.Герасимчука, І.Герчікової, В.Голікова,
В.Гончарова, В.Геєця, О.Грішнової, М.Долішнього, О.Кузьміна, А.Наумова, М.Семикіної, Ф.Хміля, М.Чумаченка та
ін. Незважаючи на велику кількість наукових праць та значні досягнення в теорії і практиці мотиваційної
діяльності, є низка питань, які залишаються постійним об'єктом дискусій.

Вимагають дослідження і подальшого розвитку підходи до розв'язання завдань мотивування, розробки рекомендацій
у сфері залучення працівників до участі в прибутках, індивідуального винагородження, винагородження заслуг та
ефективності діяльності на засадах врахування різноманітних мотиваційних факторів, розробки політики винагород
тощо. В умовах конкуренції, виходу підприємств на зовнішні ринки, використання мобільних систем менеджменту
керівник повинен враховувати інтереси різних груп працівників і цілеспрямовано впливати на ефективність їх
роботи. При цьому мотивування є інструментом управління виробничо-господарською діяльністю працівників,
важливим аспектом ефективного менеджменту. Об'єктивна необхідність подальшого розвитку теоретичних,
методико-прикладних засад формування та реалізації ефективних систем мотивування на підприємствах з
урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей становлення ринкової економіки в Україні визначає актуальність
теми даної роботи, її науково-прикладне значення.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є дослідження методичних засад формування ефективних систем
мотивування, політики винагородження, впровадження і використання різноманітних систем винагород, їх
індивідуалізації на засадах аналізу та дослідження досвіду підприємств зарубіжних країн.

Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені наступні завдання:

розкрити сутність і мету мотивації та стимулювання праці персоналу;

дослідити методи здійснення мотивації та стимулювання праці персоналу та методика їх проведення суб’єктами
господарювання України;

визначити особливості мотивації та стимулювання праці персоналу на вітчизняних підприємствах при виході на
зовнішній ринок;

дати загальну характеристику підприємства та його зовнішньоекономічної діяльності;

провести аналіз структури механізму матеріального стимулювання праці персоналу (під-ва) як суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності;

дослідити методику дослідження потреб та інтересів працівників (під-ва) як основи мотивації та стимулювання
праці персоналу;

визначити основні напрямки удосконалення мотиваційного механізму (під-ва) як суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності;

обгрунтувати пропозиції щодо формування мотиваційної моделі праці персоналу (під-ва) з врахуванням
міжнародного досвіду;

удосконалити форми і системи оплати праці персоналу (під-ва) як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Об'єктом дослідження є процес мотивування працівників підприємств-суб’єктів ЗЕД. Предметом дослідження є
системи мотивування працівників підприємств для досягнення цілей та виконання поставлених завдань.

Теоретичною і методологічною основою дослідження стали сучасні теорії менеджменту і ринкової економіки;
концептуальні підходи до проблем формування ефективних систем мотивування працівників в управлінні
підприємством, відображені в роботах українських і зарубіжних вчених-економістів; закони України, постанови
Верховної Ради і Кабінету міністрів України.

Методи дослідження. У роботі використано статистичні методи аналізу при оцінці стану трудових ресурсів
підприємства, метод експертних оцінок при аналізі управлінської діяльності підприємства з точки зору
реалізації функції мотивування, порівняльний та системний аналізи мотиваційних механізмів тощо.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані методичні підходи та теоретичні
узагальнення можуть слугувати науково-теоретичною основою для розширення досліджень з проблем удосконалення
системи мотивування в управлінні підприємством. Теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних
рекомендацій, які можуть бути використаними керівниками підприємств, зокрема в сфері зовнішньоекономічної
діяльності.
1. Теоретичні основи мотивації та стимулювання праці персоналу в суб’єктах господарювання1.1. Сутність і мета мотивації та стимулювання праці персоналу


Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів визначається передусім людьми, які втілюють у
життя цілі соціально-економічної системи, виконують прийняті рішення. Менеджерів завжди цікавили мотиви, які
спонукають людину до праці за чужим завданням. Актуальність цієї проблеми наростала з розширенням особистих
свобод, перетворенням працівника в часткового підприємця, внаслідок чого традиційні заходи стримування і
пригнічення переставали спрацьовувати. Тому в системі функцій менеджменту особливо важливим є мотивування та
стимулювання. Цю функцію можна розглядати як загальне мотивування працівника до продуктивної праці і як
мотивування в контексті реалізації різноманітних управлінських рішень.

Мотивування як функція менеджменту—стимулювання певної поведінки людини, зумовлене напруженням між потребами
і можливостями їх задоволення[, c.272].

Свідома діяльність індивіда на виробництві і в управлінні ґрунтується на системі мотивів, які мають
психологічну основу і зумовлюють його поведінку в соціальному оточенні: сім'ї, трудовому колективі,
соціальній групі, суспільстві. Тому з'ясування психологічних основ такої поведінки починається із
загальнопсихологічного аналізу індивіда.

Мотив вважають спонукальною причиною дій та вчинків людини. Основу мотивів утворюють внутрішні причини —
первинні (природні) і вторинні (матеріальні і духовні), які здебільшого не виявляються відкрито. Явною формою
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel