Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Материал

МАКРОЕКОНОМІКА БІЛЕТИ ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ (код (ID:6477))

| Розмір файлу: 217 кб. | Обсяг: 89 стор. | Ціна: 65 грн. | Додано на сервер: 02.08.2006 | Код продавця: 2 |
ЗмістЗміст

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція - 2 год. 4
Економічний кругообіг в умовах ринку. 4
Сутність сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту. 4
Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. 5
Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. 7
Teмa 4. Макроекономічна нестабільність - 2 год. 7
Циклічність як форма економічного розвитку. Причини циклічних коливань. 7
Сутність, структура та види економічних циклів. 8
Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Рівень та форми безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А. Оукена. 10
Інфляція: сутність, причини та види. Соціально-економічні наслідки інфляції. 11
Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання - 2 год. 12
Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. 12
Держава в економічному кругообігу. 13
(Варто мати на увазі, що трансферти і виплати відсотків по державних облігаціях є ін'єкціями, тому що збільшують потік доходів і, отже, витрат). 14
Вплив держави на економічну рівновагу. 14
Модель економічної рівноваги за методом „видатки - випуск". 15
Модель економічної рівноваги за методом «вилучення - ін'єкції». 16
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності —2 год. і. 18
1. Платіжний баланс. Модель платіжного балансу. 18
2. Валютний курс: сутність, види, чинники. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. 20
3. Валютна система. 21
4. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. 21
Тема 12. Економічне зростання - 2 год. 23
1. Фактори економічного зростання. 23
3. Посткейнсіанські моделі економічного зростання С.Домара, Р.Харрода та зведена модель Харрода-Домара. 25
4. Модель економічного зростання Солоу та її висновки. 26
5.Чинники економічного зростання в економіці України. 27
Тема 1. Макроекономіка як наука. 28
1.Модель кругових потоків. "Витоки" та "ін'єкції". 28
2.Взаємозв'язок макро- та мікроекономіки. 31
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 32
1.Темп зростання та темпи приросту реального ВВП. 32
2.Особливості підрахунку показників валового внутрішнього продукту в Україні. 33
3. Проблеми оцінки добробуту нації 35
Тема 3. сукупний попит та сукупна пропозиція. 37
1. Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу 37
Тема 4. Макроекономічна нестабільність. 38
Еволюція уявлень про цикл. Пояснення причин циклів: інноваційне, "грошове", недоспоживання, структурне. 38
Наслідки антициклічного регулювання у 70-90-ті роки XX сторіччя. 40
Соціально-економічні наслідки безробіття. 41
Монетаристське пояснення причин інфляції попиту. Роль Національного банку у змінах пропозиції грошей. 41
Кейнсіанський погляд на інфляцію попиту: зростання рівня доходів, витрат і цін. 42
Особливості антиінфляційного регулювання в Україні. 42
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. 43
Функція споживання. 43
Середня схильність до споживання та заощадження. 43
Гранична схильність до споживання та заощадження. 44
Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання. Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. 45
Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. 46
Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. 46
Мультиплікатор інвестицій. Модель простого мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. 49
Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. 53
Тема 6. Сукупні видатки та ВВП. 58
Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу „видатки -випуск". 58
Модель «кейсіанський хрест» 60
Визначення рівноважного ВВП за методом „вилучення - ін’єкції”. 62
"Заощадження - інвестиції" як спрощена модель економічної рівноваги. 63
Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. 64
Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. 65
Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретація інфляційного розриву. 66
Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання. 67
Використання економічних мультиплікаторів в економічній політиці держави. Загальний вигляд мультиплікаторів. 67
Ефективність економічної політики. Стратегія активізму та антиактивізму. 68
Часові лаги в економічній політиці та їх вплив на результативність державного втручання в економіку. 69
Тема 8. Фіскальна політика. 70
Фіскальна політика у економічному циклі. Мультиплікатори державних видатків та податків. 70
Інфляційні та не інфляційні методи фінансування державного бюджету. 71
Державний бюджет України. Причини і наслідки дефіцитного бюджету України. 73
Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика. 75
Теорія надання преваг ліквідності. Вплив грошової політики на зсуви кривої LM. 75
Засоби регулювання грошової пропозиції. Залікова ставка процента. Норма банківських резервів. Операції на відкритому ринку. 76
Грошовий мультиплікатор. 77
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності - 2 год. 78
Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор. 78
Вплив чистого експорту на ВВП. 79
Тема 11. Ринок праці та соціальна політика. 80
Ринок праці та механізм його функціонування. Модель ринку праці: попит, пропозиція, ціна. 80
Класична та кейнсіанська теорії ринку праці. Державна політика зайнятості населення. 81
Крива Філіпса. Взаємозв'язок інфляції і безробіття. 83
Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. 83
Державна система соціального захисту населення. 84
6 Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів. 85
7 Стан ринку праці та безробіття в Україні. Соціальна політика у перехідній економіці України. 86
Література: 89

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Білети до іспиту з міжнародної економіки

Зміст
1. Предмет і метод. Структура МЕВ та функціональна роль елементів. 3
2. Сектора економічної діяльності. 3
3. Держави в світовому економічному співтоваристві. Україна: місце і роль в світовому економічному просторі. 4
4. Міжнародніародний поділ праці. Розвиток кооперації і спеціалізації в міжнародніародній економіці. 5
5. Світове господарство закономірність формування. Основні галузеві комплекси та їх динаміка. 6
6. Економічні теорії міжнародніародної торгівлі. 7
7. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Економічний ефекти від міжнародної торгівлі 8
8. Сутність та структура міжнародніародної торгівлі. Взаємозв'язок попиту і пропозиції. 9
9. Послуги в міжнародніародній торгівлі. Транспортні послуги і їх значення. 10
10. Державне регулювання міжнародніародної торгівлі: проблема вибору. 11
11. Митні тарифи та збори. Оптимальна ставка тарифу. 12
13. Взаємозв'язок міжнародніародної торгівлі і переміщення факторів виробництва. Правило Вальраса і його значення; 14
14. Прямі закордонні інвестиції. Економічний ефект від прямих інвестицій. 15
15. Портфельні закордонні інвестиції. Теорія інвестиційного портфелю. 15
16. Міжнародніародні займи та кредити. Теорія міжчасової торгівлі; 16
17. Сутність міграція робочої сили, економічний ефект. Економічні концепції міжнародніародної міграції. 17
18 Обсяги та напрямки міграції робочої сили. Наслідки. Державне регулювання міграції (імміграції)." Україна. 18
20. Правові форми захисту технологій. Форми обміну технологіями. 20
21. Міжнародніародне технологічне співробітництво. Україна: проблема вибору шляху розвитку. 21
22. Сутність економічної інтеграції. Передумови і напрямки інтеграційних процесів; 22
23. Типи інтеграційних об'єднань. Етапи розвитку інтеграційних об'єднань. 23
24. Україна і напрямки розвитку інтеграційних процесів у Європі: Проблема вступу України до СТО. 24
25. Еволюція валютно-фінансових відносин. 25
26. Світова валютна система. Валютні курси і конвертованість. 26
27. Вартість валюти і її вплив на економічні показники. Зв'язок товарних цін з валютними курсами. 28
28. Теорія платіжного балансу. 29
29. Міжнародніародне регулювання МЕВ. 30
30. Міжнародніародні фінансові ринки. Проблема доступу до них. 31

Питання до іспиту, білети менеджмент

І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4
1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4
2. Форми влади та впливу. 5
3. Ілюзія влади. 6
4. Поняття „лідирування”. 7
5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8
6. Поведінкові теорії лідирування. 9
7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10
8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11
9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12
10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13
11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14
12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15
13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17
1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17
2. Природа та типи груп в організації. 18
3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19
4. Групова та міжгрупова динаміка. 20
5. Прийняття групового рішення. 21
6. Методи прийняття групових рішень. 22
7. Формування групи. 23
8. Постановка цілей. 24
9. Розподіл ролей. 25
10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26
11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27
12. Процес комунікації. 28
13. Міжособові та організаційні комунікації. 29
14. Міжрівневі комунікації. 30
15. Комунікаційні мережі. 31
16. Управління комунікаційними процесами. 32
17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33
18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34
19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35
20. Причини та види конфліктів. 36
21. Структура конфлікту. 37
22. Закономірність динаміки конфлікту. 38
23. Стрес та його компоненти. 39
24. Фактори і джерела стресу. 40
25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41
26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42
Література 43

Білети до комплексного іспиту з економіки

Білет 1
1. Інфраструктура ринку та її значення для розвитку ринкової економіки.
2. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки.
3. Види управлінського контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю.
Білет 2
1. Біржова торгівля та її функції. Типи бірж.
2. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України.
3. Поняття «група» в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси.
Білет 3
1. Конкуренція: сутність, види і значення для економічного розвитку. Держава як організатор конкурентних відносин.
2. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку.
3. Поняття «конфлікт»: причини виникнення (групова взаємодія; відмінність цілей; обмеженість ресурсів; міжособова динаміка) та шляхи їх вирішення.
Білет 4
1. Маркетингова цінова політика: роль, види та сутність.
2. Організаційні форми підприємства та його функції.
3. Поняття «комунікації», їх роль та функції у системі управління. Види комунікацій.
Білет 5
1. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Цінні папери та їх види.
2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.
3. Оборотні фонди та показники ефективності їх використання.
Білет 6
1. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники.
2. Поняття планування як функції управління. Основні етапи процесу планування. Типи планів в організації.
3. Методи збирання маркетингової інформації. Опитування як метод отримання даних: суть, ознаки, критерії оцінки.
Білет 7
1. Безробіття як соціально-економічне явище, його причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття.
2. Поняття мотивації. Природа та складові системи внутрішнього і зовнішнього винагородження діяльності робітників.
1. Основні виробничі фонди та показники ефективності їх використання.
Білет 8
1. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах.
2. Поняття «мета» в управлінні. Класифікація цілей. Генеральна мета. Місія організації. Концепція управління за цілями (МВО).
3. Податки: сутність, принципи та види.
Білет 9
1. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні.
2. Сегментування ринку: критерії та етапи розробки.
3. Кар’єра: сутність і роль в процесі розвитку персоналу. Планування кар’єри.
Білет 10
1. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів.
2. Поняття «прийняття рішень». Моделі прийняття рішень: класична, поведінська, ірраціональна.
3. Життєвий цикл товару: визначення та характеристика основних етапів. Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару (послуг).
Білет 11
1. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання, його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежують економічне зростання.
2. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень.
3. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
Білет 12
1. Поняття менеджменту. Сфери та рівні менеджменту.
2. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
3. Комплексна оцінка управлінської праці.
Білет 13
1. Економічне зростання, його показники та типи.
2. Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки.
3. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу.
Білет 14
1. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора.
2. Сутність та функції організації. Складові процесу організаційної діяльності: розподіл праці; департаменталізація; делегування повноважень; діапазон контролю; механізми координації.
3. Організаційно-правові форми підприємств. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах.
Білет 15
1. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва.
2. Поняття «організаційні зміни» та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам.
3. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
Білет 16
1. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики.
2. Теорії менеджменту (ранні теорії та інтегровані підходи).
3. Соціальний розвиток організації як об’єкт управління.
Білет 17
1. Фінанси, їх структура та функції.
2. Змістовні теорії мотивації.
3. Маркетингове дослідження ринку: основні завдання та види.
Білет 18
1. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення.
2. Процесні теорії мотивації.
3. Методи забезпечення підприємства і організації персоналом.
Білет 19
1. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Податки та їх класифікація.
2. Рентабельність продукції та послуг.
3. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт.
Білет 20
1. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи.
2. Соціально-економічна ефективність підприємства.
3. Основні концепції сучасного маркетингу. Основні принципи та функції маркетингу.
Білет 21
1. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення.
2. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання.
3. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрями. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом.
Білет 22
1. Національний банк та його функції.
2. Основні фонди, їх структура, методи оцінки та показники використання.
3. Теоретичні основи ефективної комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації.
Білет 23
1. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.
2. Організація заробітної плати працівників.
3. Організаційна культура: поняття, основні елементи, її формування і розвиток.
Білет 24
1. Сутність, функції та види страхування.
2. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження.
3. Зміст поняття "персонал організації". Його класифікація. Система та напрями управління персоналом організації.
Білет 25
1. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок.
2. Принципи оподаткування та характеристика податків підприємства.
3. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні
Білет 26
1. Податкова система та принципи її побудови.
2. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
3. Соціальний розвиток організації як об'єкт управління.
Білет 27
1. Фактори виробництва та ефективність їх використання.
2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва.
Білет 28
1. Власність та її форми. Відносини власності в сучасній економіці України.
2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва.
Білет 29
1. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем.
2. Кредитна система та її функції. Форми кредиту.
3. Ситуаційні теорії лідерства.
Білет 30
1. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку.
2. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання.
3. Поняття "контроль" та його місце у системі управління.

Білети до державного іспиту з Адміністративного права

1.Адміністративне право як юридична наука і учбова дисцмпліна. 6
2.Адміністративний арешт 6
3.Адміністративний нагляд як спосіб забезпечення законності у державному управлінні. 6
4.Адміністративний статус іноземців, біжанців, осіб без громадянства. 7
5.Адміністративно-правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності. 8
6.Види адміністративних правопорушень. 9
7.Види адміністративно-правових відносин. 9
8.Види адміністративного примусу. 10
9.Види реалізації норм адміністративного права. 10
10.Визначення правопорушення за адміністративним законодавством. 11
11. Виконання матеріально-технічних операцій 11
12.Вимого до застосування норм адміністративного права. 11
13.Вимоги до актів державного управління. 12
14.Винність як ознака адміністративного правопорушення. 12
15.Виправні роботи 12
16.Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 12
17.Відповідальність військовослужбовців. 14
18.Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 14
19.Відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану. 14
20.Відповідальність іноземних громадян і осіб без громадянства. 15
21.Відповідальність неповнолітніх. 15
22.Відповідальність посадових осіб. 16
23.Вік після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. 17
24.Властивості і призначення правових актів державного управління. 18
25.Вчинення адміністративного правопорушення умисно. 19
26.Вчинення адміністративного правопорушення необережно. 20
27.Громадський контроль. 20
28. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 21
29.Основні ознаки (риси) державного управління. 21
30.Державні огани управління в сфері економіки. 22
31.Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. 24
32.Державні суб’єкти міжгалузевого управління. 26
33.Джерела адміністративного права. 28
34.Діяння як ознака адміністративного правопорушення. 28
35.Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи. 30
36.Загальна характеристика міліції України. 31
37.Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. 32
38.Запобігання адміністративним правопорушенням. 33
39.Застосування адміністративно-правових норм. 33
40.Заходи адміністративного попередження 33
41.Заходи адміністративного припинення. 34
42.Заходи адміністративного стягнення. 35
43.Заходи впливу що застосовуються до неповнолітніх. 36
44.Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у державному управлінні. 36
45. Здійснення організаційних дій 38
46.Зміст і правові основи управління в галузі внутрішніх справ. 38
47.Карність як ознака адміністративного правопорушення. 41
48.Класифікація адміністративних правопорушень. 41
49.Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту. 42
50.Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами або суб’єктами. 43
51.Класифікація адміністративно-правових норм за повнотою викладених велінь. 44
52.Класифікація адміністративно-правових норм за ступенем спільності. 44
53.Класифікація адміністративно-правових норм за галузевою належністю. 44
54.Класифікація адміністративно-правових норм за межею дії. 44
55.Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису. 44
56.Класифікація адміністративно-правових норм за юридичною формою. 45
57.Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності. 45
58.Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. 46
59. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 47
60. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. 47
61.Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. 47
62.Концепція адміністративної реформи – програма вдосконалення державного управління. 48
63.Концепція адміністративної реформи щодо реформування державної служби. 48
64.Концепція адміністративної реформи щодо реформування Кабінету Міністрів. 49
65.Концепція адміністративної реформи щодо реформування місцевих органів виконавчої влади. 49
66.Концепція адміністративної реформи щодо реформування щодо місцевого самоврядування. 49
67. Концепція адміністративної реформи щодо реформування центральних органів виконавчої влади. 50
68.Мета адміністративних стягнень. 51
69.Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. 51
70.Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 51
71.Наявність об’єкту зазіхання як ознака адміністративного правопорушення. 52
72.Ненормативні акти їх ознаки. 52
73.Нормативні акти їх ознаки. 52
74.Об’єкт адмін. правопорушення. 53
75.Об’єктивнасторона адміністративного правопорушення. 54
76.О’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 54
77.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). 56
78.Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 57
79.Обставини, що обтяжують і пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення 57
80.Ознаки адміністративного правопорушення. 57
81.Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. 57
82.Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. 58
83.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 59
84. Організаційно-правові форми управління у сфері захисту прав споживачів 63
85.Основні і додаткові адміністративні стягнення. 65
86.Парламентський контроль. 66
87.Переконання, заохочення і примус в діяльності правозастосувальних органів державного управління. 66
Поняття і види методів діяльності виконавчої влади 66
88.Перспективи розвитку адміністративного права (за проектом концепція реформи адміністративного права). 68
89.Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері управління економікою. 69
90.Повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері. 69
91.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-культурного будівництва. 70
92.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері міжгалузевого управління. 71
93.позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. 74
94.Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. 74
95.Поняття адміністративного права. Його соціальне призначення предмет і метод. Система адміністративного права. 74
96.Поняття адміністративногоправопорушення. 75
97.Поняття адміністративног стягнення. 76
98.Поняття адміністративно-правових відносин. 77
99.Поняття актів державного управління. 78
100.Поняття законності у державному управлінні і види способів її забезпечення. 79
101.Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 80
102.Поняття і основні універсальні (кібернетичні) категорії управління. Управлінська система. 81
103.Поняття і підстави адміністративної відповідальності. 82
104.Поняття і правові основи підприємницької діяльності. 84
105.Поняття і структура адміністративно-політичної сфери. 84
106.Поняття і структура адміністративно-правової норми. Відзнаки її від норм інших галузей права. 85
107.Поняття і структура соціально-культурної сфери. 86
108.Поняття і структура сфери економіки. 87
109.Поняття методів державного управління. Відокремлення методів державного управління від метода правового регулювання. 88
110.Поняття міжгалузевого (функціонального) управління та його місце у державному управлінському механізмі. 89
111.Поняття надзвичайного стану, цілі, умови, порядок його введення і припинення. 90
112.Поняття складу адміністративного правопорушення. 92
113.Поняття форм державного управління. Взаємозв’язок форм і методів державного управління. 93
114.Поняття, особливості і цілі адміністративного примусу. 96
115.Попередження. 97
116.Права споживачів та їх захист. 97
117.Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів (дії-волевиявлення). 99
118.Правові і неправові форми державного управління. 100
119.Президент україни як суб’єкт адміністративного права. 100
120.Президентський контроль. 101
121.Принципи адміністративної відповідальності. 102
122.Принципи державного управління. 102
123.Проблема суспільної небезпечності адміністративного правопорушення. 103
124.Протиправність як ознака адміністративного правопорушення. 104
125.Розвиток наукових знань про адміністративне правопорушення. 104
126.Роль і значення адміністративного права в державному будівництві. 105
127.Система адміністративних стягнень. 106
128.Система органів управління в галузі внутрішніх справ. 108
129.Склади з постійними і перемінними ознаками правопорушення. 108
130.Соціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права. 109
131.Співвідношення адміністративного права з іншими галузямим права. 110
132.Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади. 111
133.Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні. 113
134.Співвідношення складу адміністративного правопорушення і безпосередньо адміністративного правопорушення. 113
135.Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. 115
136.Строки накладення адміністративного стягнення. 115
137.Суб’єкт адміністративного правопорушення. 115
138.Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 115
139.Суб’єкти державного управління соціально-культурною сферою. Їх повноваження. 116
140.Суб’єкти державного управління адміністративно-політичною сферою. 117
141.Судовий контроль. 118
142.Сутність соціального управління, його види та роль у суспільстві. 118
143.Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших юридично значущих дій. 120
144.Управління агропромисловим комплексом. 120
145.Управління використанням і охороною природних ресурсів. 121
146.Управління державною безпекою. 121
147.Управління житловим господарством. 122
148.Управління зв’язком. 123
149.Управління іноземними справами. 124
150.Управління капітальним будівництвом. 125
151.Управління культурою. 127
152.Управління наукою. 128
153.Управління обороною. 129
154.Управління освітою. 129
155.Управління охороною здоров’я. 129
157.Управління промисловістю. 130
158.Управління соціальним захистом громадян. 131
159.Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 132
160.Управління справами молоді, фізичною культурою і спортом. 132
161.Управління транспортом і шляховим господарством. 133
162.Управління торгівлею. 133
164.Управління юстицією. 134
165.Управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану. 135
166.Урядовий контроль. 136
167.Установлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). 136
168.Характеристика основних сфер міжгалузевого (функціонального) управління. 137
169.Характеристика основних документів щодо проведення адміністративної реформи в Україні. 139
170.Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. 141
171.Штраф як адміністративне стягнення. 143

Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)

1. Предмет та об'єкт психології 3
2. Предмет та об’єкт педагогіки 3
3. Основні категорії психології і педагогіки 3
4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4
5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4
6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5
7. Основні методи психологічної науки 5
8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6
9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6
10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6
11. Поняття особистості та її структура 7
12. Поняття і структура особистості юриста 7
13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8
14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8
15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8
16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9
17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9
18. Поняття та основні властивості відчуття 10
19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10
20. Пам'ять: основні види і характеристики 11
21. Поняття, операції та характеристики мислення 11
22. Поняття та властивості уваги 12
23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12
24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13
25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13
26. Види та основні етапи вольових дій 14
27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14
28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15
29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15
30. Види, засоби та форми спілкування 16
31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16
32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17
33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18
34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18
35. Система принципів навчання 18
36. Форми навчання, їх характеристика 19
37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19
38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20
39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20
40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20
41. Принципи виховання 21
42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22
43. Характеристика методів виховання 22
44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23
45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23
46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24
47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24
48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

Білети до державного іспиту з Теорії держави і права

1.Предмет теорії держави і права та її роль в опануванні юридичними знаннями. 3
3.Дія нормативно-правових актів у просторі. 4
4.Англо-американська правова сім’я. 4
5.Доктрина держави загального добробуту. 5
6.Дія нормативно-правових актів по колу осіб. 5
7.Сім’я мусульманського права. 5
8.Основні ідеї Марксистського вчення про державу . 8
9.Поняття і форми реалізації норм права. 8
10.Сім’я звичаєвого права. 8
11.Поняття держави та її роль у концепціях плюралістичної та елітарної демократії. 10
12.Поняття застосування норм права. 11
13.Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 12
14.Шляхи розвитку сучасної держави в теорії конвергенції. 13
15.Вимоги правильного застосування норм права. 13
16.Держава і право. 14
17.Поняття правової системи, її структура. 15
18.Суб’єкти і стадії застосування норм права. 16
19.Поняття держави, її соціальна цінність. 16
20.Романо-німецька правова сім’я. 17
21.Акти застосування норм права. 18
22.Правова держава та її основні ознаки. 18
23.Право як нормативний регулятор суспільних відносин. 19
24.Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 21
25.Державна влада. 22
26.Поняття права, його соціальна цінність. 23
27.Поняття і основні риси правових відносин. 23
28.Походження держави. 24
29.Принципи права. 24
30.Види правовідносин і критерії їх класифікації. 25
31.Правова держава і громадянське суспільство. 25
32.Функції права. 26
33.Склад і зміст правовідносин. 26
34.Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 28
35.Спеціально-юридична функція права. 29
36.Суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 29
37.Політична система України. 30
38.Поняття системи права. 30
39.Поняття і види суб’єктів правовідносин. 31
40.Місце і роль держави в політичній системі. 32
41.Основні структурні елементи системи права, їх характеристика. 33
42.Поняття і зміст правосуб’єктності. 34
43.Суверенітет держави. 35
44.Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі та інститути. 36
45.Поняття і види об’єктів правовідносин. 37
46.Поняття функцій держави. 37
47.Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою права. 38
48.Юридичні факти: поняття і класифікація. 39
49.Внутрішні функції держави. 39
50.Система законодавства України. 41
51.Правовий статус особи: поняття, структура. 42
52.Зовнішні функції держави. 42
53.Систематизація нормативних актів. 43
54.Основні права, свободи, законні інтереси та юридичні обов’язки особи. 44
55.Поняття форми держави. 45
56.Поняття соціальних норм. 46
57.Поняття, ознаки, види правомірної поведінки. 46
58.Форма правління. 47
59.Види соціальних норм та їх особливості. 48
60.Поняття, ознаки, види правопорушень. 49
61.Поняття і види форм державного устрою. 51
62.Поняття норми права. 52
63.Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. 53
64.Поняття державно-правового режиму. 53
65.Норма права і стаття нормативно-правового акту. 54
66.Поняття законності та її зміст. 55
67.Поняття механізму держави. 56
68.Структура норми права. 57
69.Гарантії законності. 57
70.Державні організації: поняття, основні ознаки і види. 59
71.Види норм права. 59
72.Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 60
73.Поняття державного апарата, його співвідношення з механізмом держави. 60
74.Співвідношення і взаємодія норми права з іншими соціальними нормами. 60
75.Поняття і структура правосвідомості. 61
76.Поняття, ознаки, види органів держави. 62
77.Правотворчість як особлива форма соціального управління. 63
78.Поняття і структура правової культури. 63
79.Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і взаємодії. 64
80.Суб’єкти і стадії правотворчості. 64
81.Правове регулювання: поняття, предмет, метод. 65
82.Принцип розподілу влад і структура державного апарату. 66
83.Нормативно-правовий акт як основна форма права. 67
84.Стадії процесу правового регулювання. 68
85.Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави. 68
86.Види нормативно-правових актів. 69
87.Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи. 69
88.Основні напрямки удосконалення організації і діяльності механізму держави в Україні. 70
89.Дія нормативно-правових актів у часі. 71
90.Романо-німецька правова сім’я і її особливості. ( питання №20). 71

Перелік питань до іспиту податковий облік (білети)

1. Поняття та функції податків. 4
2. Система оподаткування України: принципи побудови. 4
3. Основні елементи податків 6
4. Прямі податки, їх сутність та види 7
5. Непрямі податки, їх види, принципи та методи стягнення 7
6. Загальна порівняльна характеристика прямих та непрямих податків 8
7. Сутність та призначення оподаткування суб'єктів господарювання 8
8. Податки на споживання: основні види та практика застосування в Україні 9
9. Система контролю за сплатою податків. Структура державних податкових органів 9
10. Ухилення від сплати податків 10
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства 10
12. Напрями реформування податкової системи України. Поняття Податкового кодексу 11
13. Оподаткування прибутку підприємств. 12
14. Склад валових доходів платника податку на прибуток підприємств 12
15. Основні елементи валових витрат платника податку на прибуток 13
16. Оподаткування операцій особливого виду 14
17. Оподаткування нерезидентів 14
18. Порядок визначення та обчислення амортизаційних відрахувань 15
19. Податок на додану вартість, його суть та призначення 16
20. Платники і ставки ПДВ 16
21. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість 17
22. Поняття податкового кредиту, податкового зобов'язання із сплати ПДВ, бюджетного відшкодування. 17
23. Пільги щодо сплати ПДВ. Нульова ставка податку на додану вартість 18
24. Сутність та призначення акцизного збору 19
25. Платники і об'єкт оподаткування акцизним збором. Пільги щодо акцизного збору 19
26. Основні відмінності між податком на додану вартість та акцизним збором 20
27. Єдиний митний тариф України 20
28. Види мита, які застосовуються в Україні 21
29. Пільги при обкладанні митом, безмитне ввезення та вивезення товарів, преференції 22
30. Платники та об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 22
31. Порядок обчислення і сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкова декларація 23
32. Ставки податку на доходи фізичних осіб, пільги щодо його справляння 24
33. Майнове оподаткування. 25
34. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: платники та об'єкт оподаткування 25
35. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: порядок розрахунку і сплати, пільги 26
36. Плата (податок) за землю: платники та об'єкт оподаткування 27
37. Плата (податок) за землю: порядок розрахунку і сплати 27
38. Державне мито: суть, види, платники 28
39. Патентування окремих видів діяльності 28
40. Спеціальний торговий патент 29
41. Види, сутність та призначення спрощених систем оподаткування 29
42. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: єдиний податок з юридичних осіб 30
43. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: єдиний податок з фізичних осіб 30
44. Податок на промисел 31
45. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету 32
46. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 32
47. Фіксований сільськогосподарський податок 33
48. Система ресурсних платежів: суть і значення 34
49. Плата за спеціальне використання водних ресурсів та за користування водами для потреб гідроенергетики 34
50. Лісовий доход 35
51. Плата за спеціальне використання надр 36
52. Збір за забруднення навколишнього середовища 36
53. Платники, об'єкт та ставки відрахувань до Пенсійного фонду 37
54. Платники, об'єкт та ставки внесків до Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості населення. 38
55. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг 39
56. Місцеве оподаткування в Україні 39
57. Необхідність запровадження та принципи стягнення місцевих податків і зборів 40
58. Комунальний податок: платники та порядок розрахунку 41
59. Податок з реклами 41
60. Система місцевих зборів 41

Білети до державного іспиту з Цивільного процесуального права

1. Поняття цивільного процесуального права. 3
2. Поняття цивільного судочинства та його види. 4
3. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. 5
4. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. 7
5. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин. 8
6. Поняття сторін в цивільному процесі. 10
7. Процесуальні права та обов'язки сторін. 11
8. Процесуальна співучасть в цивільному процесі. 12
9. Поняття процесуального правонаступництва. 13
10. Неналежна сторона в цивільному процесі і порядок її заміни. 13
11. Поняття третіх осіб в цивільному процесі. 14
12. Підстави участі прокурора в цивільному процесі. 14
13. Участь в цивільному процесі органів державного управління. 15
14. Участь профспілок в цивільному процесі. 16
15. Участь громадськості в цивільному процесі. 16
16. Поняття судового представництва та його види. 16
17. Поняття процесуальних строків та їх види. 18
18. Строки підготовки і строки розгляду цивільних справ. 19
19. Поняття і види судових витрат. 20
20. Судові штрафи. 21
21. Поняття та види підвідомчості цивільних справ. 22
22. Поняття та види підсудності. 23
23. Територіальна підсудність. 25
24. Поняття судових доказів. 26
25. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. 27
26. Пояснення сторін і третіх осіб як один із основних засобів доказування. 28
27. Показання свідків як засіб доказування. 29
28. Письмові докази. 30
29. Речові докази. 31
30. Висновок експерта як засіб доказування. 31
31. Забезпечення доказів. 32
32. Порушення цивільної справи в суді. 33
33. Поняття позову. Його елементи та види. 34
34. Забезпечення позову. 34
35. Позовна заява та її реквізити. 35
36. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. 36
37. Судові виклики і повідомлення. 36
38. Судовий розгляд цивільних справ - як стадія цивільного процесу. 37
39. Відкладення та зупинення розгляду справи. 38
40. Закриття провадження по справі та залишення заяви без розгляду. 40
41. Протокол судового засідання. 41
42. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію та стипендію боржника. 42
43. Судове рішення. 42
44. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. 43
45. Ухвали суду першої інстанції. 44
46. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у референдумі. 45
47. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад та заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата. 46
48. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України. 47
49. Справи по скаргах, заявах на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України. 47
50. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії. 48
51. Заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності. 48
52. Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень. 48
53. Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності. 49
54. Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій. 51
55. Заява прокурора про визнання правового акта незаконним. 52
56. Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню. 53
57. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим. 53
58. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. 54
59. Усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами. 56
60. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану. 56
61. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. 57
62. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника. 59
63. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. 60
64. Провадження справ у касаційній інстанції. 61
65. Провадження справ у касаційні інстанції. 61
66. Перегляд у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами рішень, ухвал суду, що набрали законної сили. 63
67. Звернення стягнення на майно боржника. 64
68. Звернення стягнення на будинки. 64
69. Виникнення рішення, яким відповідача зобов'язано виконати певні дії. 65
70. Підстави виконання та виконавчі документи. 66

Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети

Фінансовий менеджмент
1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей.
2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час?

3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління.
4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.
5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства,
6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій?
7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі?
8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів.
9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії.
10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства.
11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій.
12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові.
13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів.
14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями.
15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів.
16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями.
17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його.
18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів?
19. Що включає управління портфелем цінних паперів?
20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства.
21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом?

22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення?
23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів.
24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування.

25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування.
26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах.
27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами.
28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація".
29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів?
30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу.

31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту.
32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)?

33. У чому сутність операційного лівериджу?
34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства?
35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається?
36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання.
37. Що включає стратегічне фінансове планування?
38. Назвіть форми фінансових інвестицій.
39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства?
40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів?
41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів?
42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства.
43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства.
44. У чому сутність комбінованого лівериджу?
45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік.
46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти?
47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами.
48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством.
49. Яка організація фінансового менеджменту?
50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу.
51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу?
52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою.
53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом?
54. Як оцінюється вартість капіталу?
55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання".
56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання.

57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику.
58. Що включає контроль бюджетів?
59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів.
60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування.

61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох.
62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації.
63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій?
64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства.
65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві?
66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту.
67. Які основні принципи поточного фінансового планування?
68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику.

69. У чому сутність простого дисконтування?
70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.
71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства.
72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій.
73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу.
74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу?
75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві?

76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів.
77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства.
78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві.
79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік.
80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків.
81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією?
82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства.
83. У чому сутність політики управління власним капіталом.
84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства.
85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування.
86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками.
87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами.
88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації.
89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства.
90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

Макроекономіка. Білети

1. Макроекономічні моделі: зміст та класифікація.
2. Макроекономічний кругообіг.
3. Неокласична модель загальної рівноваги.
4. Модель загальної рівноваги Л.Вальраса та можливості її застосування.
5. Пояснення загальної рівноваги за моделлю "витрати-випуск" та за моделлю "ін'єкції-вилучення".
6. Монетаристські погляди на загальну рівновагу.
7. Зміст уявлень про рівновагу представників теорії "раціональних сподівань" та теорії "економіки пропозиції"'.
8. Методи розрахунку ВВП. Дефлятор ВВП.
9. Пояснення бізнес-циклів представниками різних шкіл.
10. Моделі економічних коливань (мультиплікатора-акселератора, Калдора).
11. Природний рівень безробіття та загальна рівновага. Зміст закону Оукена.
12. Пояснюючі моделі безробіття (неокласична та кейнсіанська).
13. Макроекономічні наслідки передбачуваної та непередбачуваної інфляції.
14. Моделі інфляції попиту, грошей, витрат.
15. Зміст та інструменти дискреційної та автоматичної фінансової політики.
16. Зміст моделі IS. Пояснення наслідків фінансового регулювання за моделлю IS.
17. Пояснення ролі податків як засобу фінансового регулювання. Надлишковий податковий тягар.
18. Балансування державного бюджет}'. Структурний та циклічний дефіцит.
19. Макроекономічні наслідки фінансування дефіциту бюджету з різних джерел
20. Зміст та інструменти грошової політики.
21. Неокласичні уявлення про роль грошової політики. Кількісна теорія грошей та монетарнзм.
22. Кейнсіанські уявлення про можливості грошового регулювання економіки.
23. Зміст моделі LM. Пояснення наслідків грошового регулювання економіки за моделлю LM.
24. Зв'язок грошової та фінансової політики. Модель 1S-LM.
25. Оцінка нерівності розподілу доходів. Модель кривої Лоренца.
26. Платіжний баланс країни. Основні тотожності платіжного балансу.
27. Модель Манделла-Флемінга та оцінка наслідків державного регулювання.
28. Зміст та чинники економічного зростання. Модель Кобба-Дугласа та її можливості у поясненні економічного зростання.
29. Модель економічного зростання Харрода-Доммара.
30. Модель економічного зростання Р.Солоу.
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel