Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Контрольна робота з економічного аналізу Варіант 25 (код (ID:34211))

| Розмір файлу: 34 кб. | Обсяг: 16 стор. | Ціна: 75 грн. | Додано на сервер: 28.04.2010 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві 3
Завдання 1. 11
Методом ланцюгової підстановки визначити вплив зміни обсягу продукції, ціни та собівартості одиниці на величину прибутку від її реалізації.
Таблиця 1
Показник План Факт
Обсяг випуску продукції, ОП, од. 590 495
Ціна одиниці, грн. 115 125
Собівартість одиниці, грн. 97 99

Завдання 2. 12
Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону).


Таблиця 1

Підприємство Динаміка показників, % до минулого року
Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат
1 100 99 101 102
2 101 102 100 100
3 102 101 98 98
4 99 101 104 108
5 98 100 103 105

Література 16

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Контрольна з економічного аналізу. ВАРІАНТ 4

ЗАВДАННЯ. ВАРІАНТ 4
3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2).
Статті балансу Варіант 4
Активи 0
І. Необоротні активи, 1650
усього
П. Оборотні активи, усього ?
В т, ч. запаси 840
Дебіторська заборгованість 490
...

Виконання завдання. 2
Література. 8

Контрольна робота з економічного аналізу

ЗМІСТ
1. Особливості економічного аналізу в комерційних структурах 3
Задача 22. 18
Задача 22. Визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни структури та обсягу випуску продукції за умови незмінних цін.
Вихідні дані:

Виріб Оптова ціна за І тис. умовних банок, гри. Обсяг виробництва продукції, тис. умов, банок
План Факт
Томатна паста 2,55
60
49,3

Кетчуп "Гострий 3,40
34
40,1
Кетчуп "Козацький" 3,80 42 50,6
Соус "Кубанський" 3,60
80
80

Соус "Господарочка" 4,00 45 47,3
Список літератури 21

Контрольна робота з економічного аналізу

Зміст практичної роботи
Зміст практичної роботи 2
1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 3
1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 3
1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 5
1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 6
1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції. 7
Література 10
Баланс підприємства № 2 11
Звіт про фінансові результати підприємства № 2 11
Звіт про обсяги, ціни і собівартість реалізованої продукції (№ 2) 12

Контрольна робота з економічного аналізу

ПЛАН
1. Функціонально-вартісний аналіз 3
2. Практичні завдання 5
2. За даними бухгалтерського балансу розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта участі власних і довгострокових позичкових коштів у матеріальних запасах, коефіцієнта незалежності (концентрації власного капіталу). Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.
32. Підприємство виготовляє пилососи і реалізує їх за ціною 400 грн. за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продукції такі: змінні на одиницю продукції – 270 грн., загальні постійні – 3600 грн. Визначити:
1) за якого обсягу реалізації підприємство досягне беззбитковості:
2) за якого обсягу реалізації продукції буде отримано прибуток у розмірі 1000 грн.
3) розмір прибутку при обсязі реалізації 800 пилососів
50. За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результативного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати резерви поліпшення господарювання:
Список використаної літератури 11

Контрольна робота з економічного аналізу

Зміст

1. Аналіз оборотних коштів на підприємстві 3
2. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства 5
3. Методика аналізу 9
Задача. 12
Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних (млн.грн.):

Показник Базисний період Звітний період
Відхилення Відсоток відхилення
Обсяг реалізованоі продукції 52660 62790
Балансовий прибуток 2374 3700
Середні зилишки основних засобів 1828 1644

Середні залишки оборотних засобів 24466 26573

Фонд оплати праці 5288 6316
Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року 0,2 0,2
Список використаної літератури. 13

Контрольна робота з економічного аналізу

Теорія. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективність їх використання.

Задачі.
14. Проаналізувати роботу цеха за допомогою числа аритмічності за такими даними:
Декада кварталу 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обсяг випуску продукції, шт. 30 38 49 40 46 48 45 46 47
За планом цех повинен випускати щодекади 45 виробів.

36. Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:
- зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів;
- зміни середньоквартальної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП);
Вихідні дані:

Показник План Звіт
Середньоквартальна чисельність ПВП, осіб 240 195
Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.:
На 1 січня 347,8 246,5
На 1 лютого 350,0 348,3
На 1 березня 359,6 350,2
На 1 квітня 350,8 350,7

Контрольна робота з економічного аналізу

3. Суть і значення прийому елюмінування, його алгоритму. 3
26. Аналіз використання фонду оплати праці 6
52. Виявлення впливу факторів на собівартість продукції тваринництва. 8
ПРАКТИЧНА РОБОТА З 13
Вправа 5. 13
За даними річного звіту КСП ім. Шевченка Шепетівського району проведіть аналіз показників, що характеризують рівень інтенсивності виробництва та економічну ефективність інтенсифікації (табл. 4). Заповнити таблицю та написати висновки.
Вправа 31. 15
На підставі реєстру виданих розрахункових чеків підсумувати виробничі витрати у тракторно-рільничій бригаді №2 за квітень (табл.30), грн.
Вправа 12. 16
За наведеними нижче даними виявити вплив зміни середньорічної кількості тракторів та річного виробітку на один трактор на загальний обсяг механізованих робіт (табл. 11).
Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції.
Література. 18

Контрольна робота з економічного аналізу

43. Аналіз забезпечення тварин приміщеннями. 3
66. Аналіз капітальних вкладень на формування основного стада. 5
17. Аналіз забезпеченості підприємства тракторами та їх використання (на конкретному прикладі). 15
Вправа 10. 17
За наведеними нижче даними КСП ім. Шевченка провести аналіз забезпечення та використання основних фондів. Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції…
Вправа 22. 19
За нижченаведеними даними проаналізувати співвідношення між рівнем зростання продуктивності праці і її оплатою (табл. 21). Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції.
Вправа 38. 21
За наведеними нижче даними провести аналіз виконання плану собівартості основних видів продукції (табл. 37). Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції.
Література. 23

Контрольна робота з економічного аналізу

1. Використання відносних чисел в аналізі 3
2. Аналіз матеріально-сировинного забезпечення підприємства 5
3. Задача 12
Визначити ступінь виконання плану з асортименту виробів
Асортимент План Фактично
Виріб А 175 180
Виріб Б 135 140
Виріб В 140 135
Виріб Д 160 175

4. Задача 13
Визначити вплив зміни продуктивності праці та зміни чисельності промислових працівників на обсяг виробництва (методом абсолютних різниць) за даними табл.
Показники План Звіт Відхилення % виконання
Чисельність, осіб 115 112
Прод. праці, тис. грн. /осіб 22,80 24,25
Випуск, тис. грн. ? ?


Задача 5. 14
Проаналізувати якість продукції підприємства на основі вихідних даних таблиці А. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. Визначити збільшення (зменшення) обсягів виробництва внаслідок підвищення сортності. Зробити відповідні висновки.
Таблиця А
8 варіант
Сорт продукції Ціна , грн. Випуск продукції, один.
план факт
Вищий 89 145 150
Перший 74 455 420
Другий 55 155 160
Третій 39 65 55

Задача 6. 15
Задача 6 полягає у визначенні та оцінці аналітичних фінансових коефіцієнтів за даними статей балансу (таблиця Б).
Коефіцієнт автономії визначається відношенням суми власного капіталу до підсумку балансу, характеризує незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Нормативне значення - 0,5.
Коефіцієнт мобільності – відношення вартості мобільних (оборотних) коштів до немобільних. (0,5)
Коефіцієнт маневреності визначається відношенням вартості мобільних коштів за мінусом короткотермінових (поточних) зобов’язань до вартості мобільних коштів (0,2)
...
Список використаної літератури 20

Контрольна робота з економічного аналізу

Зміст

Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства. 3
Задача 8 12
На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи метод різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:
Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, млн.грн. 32800 37850
Середньоспискова чисельність працівників,чол. 148 140
Продуктивність праці, грн./чол. 221,62 270,36
Використана література: 14
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel