Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

11

Управління реструктуризацією активів на підприємстві (практична частина на збитковому підприємстві) (код (ID:33745))

| Розмір файлу: 126 кб. | Обсяг: 32 стор. | Ціна: 90 грн. | Додано на сервер: 28.04.2010 | Код продавця: 2 |
ЗмістВСТУП
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА МАТЕРІАЛАХ ЗАТ «Назва»
2.1 Аналіз показників фінансового стану
2.2 Аналіз можливостей підприємства щодо розрахунку по термінових боргових зобов’язаннях
Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Управління оборотними активами (практична частина диплому)

Розділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

Охорона праці на підприємстві (практична робота)

Підприємство: відкрите акціонерне товариство «N-ский коксохімічний завод» організація охорони праці на даному підприємстві

Організація іноваційної діяльності на підприємстві (Частина диплому)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ, НОВИНКИ, НОВОВВЕДЕННЯ 3
1.1. Поняття інновації та інноваційного процесу 3
1.2. Науково-технічна та інноваційна діяльність 13
1.3. Види інновацій і їхня класифікація 16
2.ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНІ. ПОРІВНЯННЯ З ДОСВІДОМ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США 21
2.1. Обґрунтування інноваційної діяльності на Україні 21
2.2 Теорія та умови фінансування інноваційної діяльності 25
2.3 Теоретичне підґрунтя фінансування інноваційної діяльності 25
2.4 Фактори, які зумовлюють належне фінансування інноваційної діяльності 27
2.4.1 Повна, прозора та узгоджена інформація щодо проекту 27
2.4.2 Адекватність між наявними засобами фінансування та потребами підприємств 28
2.4.3 Гармонізоване формування державних і приватних джерел фінансування 30
2.4.4 Фінансування конкретної інноваційної діяльності 31
2.5. Партнери інноваційного проекту 33
2.5.1 Пряма державна підтримка інноваційної діяльності 33
2.5.2 Гарантійні фонди 36
2.5.3 Інвестори капіталу 37
2.6 Правова та фіскальна основа 38
2.6.1 Інвестиційні методи 38
2.6.2 Венчурні або інноваційні фонди спільного інвестування 38
2.6.3 Компанії з венчурним капіталом 39
2.6.4 Інші методи фінансування 39
2.6.5 Створення нових ринків 40
2.7 Досвід США 41
2.8 Великобританія 42
2.9 Німеччина 43
ЛІТЕРАТУРА 45

1. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С. Д. Ильенковой, – М.: Юнити, 1997 г.
2. Як підтримувати інноваційну діяльність? Досвід країн Європейського союзу./ Програма Tacis Європейського Союзу. К: Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC), група економічного законодавства, березень 2001 р.
3. Acs, Z.J. and D.B. Audretsch, 1988 : «Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis», American Economic Review, vol. 78, № 4, p. 678-690.
4. Castel M. and Y. Ullmo, 1991 : « La nouvelle intermediation : developpement des marches et financement des entreprises », Revue d'economie financiere, №16, p. 41-61.
5. Fazzari S.M., R.G. Hubbard and B.C. Petersen, 1988 : « Financing Constraints and Corporate Investment », Brooking Papers on Economic Activity, №1, p. 141-145.
6. Mahieux X., 1993 : « Capital investissement et valeur de I'entreprise », Revue Banque, № 538, p. 63-66.
7. Williamson O.E., 1988 : « Corporate Finance and Corporate Governance », The Journal of Finance, № 43.3, p. 567-591
8. Бетухина Е., Пойсик М. “Мировая практика формирования научно-технической политики”, Кишинев, 1990г.
9. Водачек Л., Водачкова О. “Стратегия управления инновации на предприятии”, М.”Экономика”, 1989г.
10. Гончаров В.В. “В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала”, М. МП “Сувенир”, 1998г.
11. “Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм)”. Под ред. Рудаковой И.Е., М. изд-во МГУ, 1999г.
12. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. “Стратегия инновационной деятельности предприятия” Сб.научных трудов. “Формирование механизма управления предприятием в условиях становления рынка”. Под ред. д.э.н. Титова В.В. и Марковой В.Д., Новосибирск, 1995г.
13. Крицков В.Ф., Ягудин С.Ю. “Особенности оценки эффективности создания и освоения новой техники в шинной промышленности”, М. ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1991г.
14. Лукашевич И. “Развитие идей Н.Д.Кондратьева в теориях длинных волн нововведений”, “Вопросы экономики”, 1992г., № 3.
15. “Статистика науки и инноваций”. Краткий терминологический словарь. Центр исследований и статистики науки. М. 1996г.
16. Уотерман Р. “Фактор обновления”. Пер. с англ. Академия народного хозяйства при правительстве РФ, М. “Дело”, ЛТД, 1995г.
17. Шумпетер И. “Теория экономического развития”, М. “Прогресс”, 1982г.
18. Хучек М. “Инновации на предприятиях и их внедрение”, М. “Луч”, 1997г.
19. Пригожин А.И. “Нововведения: стимулы и препятстия (социальные проблемы инноватики)”, М. “Политиздат”, 1989г.
20. Горшкова H.I. Аналіз та прогноз інвестицій в українську економіку у 2000 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №4. - С.24-29.
21. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. -К.: Наукова думка, 1998.
22. Злупко С. Об'єктивні передумови і національні особливості формування української економічної системи// Розбудова держави,- 1996.- №6.
23. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1999. - №9.
24. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2001 .-№ 14.
25. Кіндзерський Ю.В. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1999. -22с.
26. Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавне минуле та сучасне української економіки.-К.: Либідь, 1995.- С.139.
27. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 2000. - №1. - С.73-84.
28. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №3. — С.46-48.
29. Соскін О. Податкова система в Україні: необхідність якісних змін і можлива модель // Економічний часопис. - 1996. - №4. -С.5-10.
30. Статистичний щорічник України за 1999 рік - К.: Техніка, 2000.- С.451.
31. Структурна політика і ринкова трансформація економіки України // Банківська справа. - 1999. - №2. - С.56-67.
32. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
33. Тенденції української економіки// Центр макроекономічного аналізу.К., 1997, березень.-С.49.
34. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А.Зіденберга та Л.Хоффманна. - К.: Фенікс, 1998. - 478с.

Облік необоротних активів на підприємстві

Зміст

Вступ 2
Розділ 1. Економічна сутність необоротних активів підприємства 4
Розділ 2. Характеристика підприємства 8
2.1 Загальна характеристика статутної діяльності “Макеєвського управління по газопостачанню та газифікації”. 8
2.2. Попередня оцінка основних показників діяльності ”Макеєвського УГГ”. 13
Розділ 3. Облік необоротних активів на підприємстві 17
3.1. Особливості облікової політики 17
3.2. Особливості організації обліку необоротних активів 21
3.3. Документальне оформлення операцій з необоротними активами 31
3.4. Пропозиції для покращення бухгалтерського обліку ”Макеєвського УГГ ” 34
Висновки 36
Література 38

Управління оборотними активами (практична частина диплому) (на прикладі страхової компанії)

Розділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

Формування та розподіл прибутку на підприємстві (практична робота)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 7
1.1. Загальна характеристика підприємства 7
1.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА АТЗТ КШП «ЮНІСТЬ» 16
2.1. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції 16
2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства 23
2.3. Аналіз загальної суми прибутку підприємства 26
РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 32
3.1. Виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства 32
3.2. Розподіл прибутку підприємства 37
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ДОДАТКИ 47-61 звітність

Розробка систем мотивації персоналу на підприємстві (4 частина дипломної)

Розділ 4. Проектно – рекомендаційний розділ щодо вдосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві 3
4.1.Пропозицїї щодо вдосконалення діяльності підприємства 3
4.2.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення системи стимулювання працівників виробничого сектору 7
4.3.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 11
4.4.Обгрунтування доцільності впровадження заходу – вдосконалення системи планування кар’єри 20
4.5.Вплив запропонованих заходів на результати діяльності підприємства 25
Список використаної літератури. 28

Організація обліку матеріальних активів на підприємстві

Вступ 3
1. Організація первинного обліку матеріальних витрат на підприємстві 12
2. Аналітичний та синтетичний облік матеріальних витрат на підприємстві 22
3. Особливості відображення матеріальних витрат в податковому обліку на підприємстві 41
Висновки. 44
Список використаної літератури. 46
Додатки 50

Внутрішньо-господарський контроль - нематеріальних активів на підприємстві.

ЗМІСТ

1. Виклад основних теоретичних положень обраної теми
2. Аналіз розглядуваної ситуації.
a. об’єкт дослідження;
b. тенденції змін обліку об’єкту дослідження;
c. існуючі проблеми;
d. переваги і недоліки дослідження проблеми
e. засоби вирішення проблеми;
f. основні напрями подальшого дослідження проблеми
3. Висновки і рекомендації.

Ефективність використання нематеріальних ресурсів та активів на підприємстві ЗАТ „Визус”

ВСТУП 3
1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ 5
1.1. Економіко-правова сутність нематеріальних ресурсів 5
1.2. Суть і види нематеріальних активів 13
1.3. Оцінка та амортизація нематеріальних активів підприємства 18
2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 24
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 24
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 28
2.3. Аналіз ефективності використання активів підприємства 37
3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 39
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
Д О Д А Т К И 48
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel