Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Менеджмент (код (ID:33575))

| Розмір файлу: 162 кб. | Обсяг: 16 стор. | Ціна: 70 грн. | Додано на сервер: 28.04.2010 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Процес формування та реалізації стратегії організації, змістовна характеристика основних його етапів та складових елементів 3
2. Визначення поняття “контроль”. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю за критерієм часу здійснення контрольних операцій (сутність, переваги та недоліки). 8
3. Практична частина 13
Задача №1: Організація має 3 альтернативи інвестування своїх коштів:
- у фірму по виробництву товарів для відпочинку;
- в енергетичну компанію;
- у фірму по виробництву продуктів харчування.
При реалізації кожної з альтернатив можливе виникнення двох ситуацій:
- високі темпи інфляції;
- низькі темпи інфляції.
Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,2 і 0,8. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці. Визначте, якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу, використовуючи метод платіжної матриці.
Альтернативи інвестування коштів Можливий рівень інфляції
Високий (р=0,2) Низький (р=0,8)
1) виробництво товарів для відпочинку -30000 +50000
2) енергетична компанія -50000 +70000
3) виробництво продуктів харчування -20000 +30000
Задача №2: Дві компанії Y і Z, які конкурують у сфері збуту однакової продукції з метою збільшення обсягів продажу розробили наступні альтернативні стратегії:
Список використаних джерел: 16

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками.
2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей.
3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи.
4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту.
5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення.
6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій.
7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції.
8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування.
9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування.
10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників.
11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками.
12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку.
13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму.
14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки.
15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів.
16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки.
17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі.
18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства.
19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування.
20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства.
21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства.
22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства.
23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.
24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки.
25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства
26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти.
27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи.
28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства.
29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства.
30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
1. Основні підходи до визначення інновації.
2. Властивості інновації.
3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність".
4. Класифікації інновацій та їх специфіка.
5. Теорія циклічних економічних криз
6. Теорія довгих хвиль
7. Інноваційні теорії економічного розвитку
8. Теорія економічного розвитку
9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука.
12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку
13.Типи економічного розвитку
14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період,
прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти,
комутанти, віоленти.
16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику,
очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного
процесу.
20.Трансфер технологій.
21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних
процесів.
24.Функції держави в інноваційній сфері.
25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори
31 .Технологічні парки
32.Технополіси.
33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури.
34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг.
З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту.
36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства.
37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій.
З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг.
44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка.
45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій.
51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні.
53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»
1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку
2. Види організаційних структур підприємства-туроператора
3. Види організаційних структур підприємства-турагента
4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств
5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...)
6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...)
7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...)
8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства
9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам
10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки
11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг
12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень
13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів
14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою
15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу
16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації
17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу
18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення
19. Норми поведінки персоналу в робочий час
20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників
21. Норми роботи з діловою документацією
22. Процедура ділового листування
23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства
24. Використання транспортних засобів компанії
25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій
26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників
27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів
28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором
29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення
30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві
31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора
32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора
33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України
34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами
35. Види ризиків туристичного підприємства
36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі
37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства
38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства
39. Управління процесом розробки туру
40. Система туристичної статистики в Україні
41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України
42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України
43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України
44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами
45. Збутові схеми туристичного оператора
46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України
47. Порядок заснування підприємства-туроператора
48. Порядок заснування підприємства-турагента
49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України
50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

Менеджмент

Характеристика процессуальных теорий мотивации. Теория3
ожиданий В. Врума. Теория справедливости С. Адамса. Модель3
мотивации Портера-Лоулера.3
Руководство, сосредоточенное на работе и на человеке.6
Управленческая решетка.6
Оперативное управление и контроль производства: график Г.Ганта,9
сетевые графики.9
Практические задания12
ЗАВДАННЯ 414
Список использованной литературы16

Менеджмент

1. Методи дослідження небезпеки і можливості конкурентного оточення2
2. Можливості на рівні оцінки небезпеки і можливості3
3. Маркетинговий аналіз в системі стратегічного управління5
4. Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу5
Література7

Менеджмент

1. Инжиниринг, реинжиниринг и усовершенствование бизнеса: суть, характеристики процессов. Типовые ошибки при проведении реинжиниринга3
2. Суть контроллинга и его значение в системе современного менеджмента. Стратегический и оперативный контроллинг7
3. Проанализируйте мысли украинских ученых в области менеджмента. Доведите (или возразите) и обоснуйте возможности существования украинской модели менеджмента12
Литература15

Менеджмент

1.Внутренняя среда организации 3
2.Забота о семье 9
Список литературы 10

Менеджмент

1.Характеристика предприятия3
Не материальные активы5
2. Структура управления6
3. Основные задачи функциональных подразделений8
4. Формы и система оплаты труда9
5. Оснащение управленческого персонала оргтехникой10
6. Недостатки в управлении и предложения по их устранению11

Менеджмент

1.Характеристика ЧК «ЕЛЕНА».3
2. Структура управления7
3. Основные задачи функциональных подразделений8
4. Формы и системы оплаты труда10
5. Оснащение управленческого персонала оргтехникой10
6. Недостатки управления и предложения по устранению11

Менеджмент

1. Основні наукові школи управління.3
Таблиця 1. Основні етапи розвитку менеджменту 3
2. Антикризовий менеджмент.7
3. Безпека бізнесу.14
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ18

Менеджмент

2. Субъекты предпринимательской деятельности3
16. Качества менеджера. Умение взаимодействовать с людьми. Технические качества. Развитие качеств, которые необходимы менеджеру.6
49. Деловое общение – основа бизнеса9
Литература12

Менеджмент

1. Опис підприємства 2
2. Цілі діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Іскра» 5
3. Зовнішні фактори діяльності підприємства 6

Менеджмент

1. Теория лидерства и стиль управления. Привести примеры конкретного стиля управления3
Подход с позиции личных качеств3
2. Составить квалификационные требования или функциональные обязательства менеджера конкретного предприятия 7
Содержание работы менеджера АО «Диана».7
Литература:9
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel