Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Управлінський облік контрольна робота (код (ID:32522))

| Розмір файлу: 36 кб. | Обсяг: 25 стор. | Ціна: 60 грн. | Додано на сервер: 27.04.2010 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Базові моделі управлінського обліку 3
2. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення 11
3. Аналіз варіантів альтернативних рішень 19
Список використаної літератури 24
Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Контрольна робота управлінський облік

Загальні вказівки до виконання курсової роботи 4
Варіант 6 5
Теоретична частина. 5
1. Облік розрахунків з оплати праці. Відображення утримань аліментів з заробітної плати. 5
2. Зобов’язання підприємства та їх класифікація. Облік короткострокових зобов’язань підприємства. 14
Практична частина. 16
На підставі нижче приведених вихідних даних потрібно визначити:

Завдання 1. Скласти баланс на 1 січня 2007 р.: первісна вартість основних засобів – 90000 грн., знос 33000 грн., статутний капітал – 103500 грн., виробничі запаси – 11500 грн., розрахунки з іншими дебіторами – 7000 грн., каса – 2000 грн., розрахунки з постачальниками – 4000 грн., поточний рахунок в національній валюті – 30000 грн.

Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції виходячи з вихідних даних, які надаються в курсовій роботі (таблиці1).

Завдання 3. Вказати всі первинні документи по кожній операції, а також в заповненому вигляді надати їх до курсової роботи.

Завдання 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку та записати в них суми залишків на початок місяця згідно наведених даних та відобразити в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій)
Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця.

Завдання 6. Скласти головну книгу та зробити в ній записи.

Завдання 7. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Завдання 8. Скласти баланс на кінець місяця.
Виконання завдання. 20
Використана література 29

Управлінський облік Контрольна робота

Задача 1. 3
Підприємство отримало замовлення № 1 і № 2, на виконання яких використано основних матеріалів на суму 5000 грн. (у тому числі на замовлення № 1 - 3000 грн., а на замовлення № 2 - 2000 грн.) Нарахована оплата праці у сумі 1000 грн., у тому числі оплата праці за виготовлення замовлення № 1 - 600 грн., замовлення № 2 - 400 грн.
Розподілені загальновиробничі затрати на обидва замовлення становили 800 грн. За базу розподілу прийнята основна оплата праці виробничих робітників. Здійсніть записи в картках аналітичного обліку, складіть основні господарські операції та бухгалтерські записи. Визначте собівартість замовлень № 1 і № 2 за методом каль¬кулювання часткових затрат.

Задача 4. 6
Розподілити між об'єктами А, Б, В такі загально-виробничі затрати, які мали місце в звітному місяці:
1) заробітна плата керівного персоналу цеху - 1000 грн.;
2) обов'язкові нарахування на заробітну плату керівного персоналу цеху й інших категорій працівників загальновиробничого призначення (в пенсійний фонд, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків (2,1%);
3) амортизація легкового автомобіля, який обслуговує керівника структурного підрозділу — 50 грн.;
4) затрати на відрядження керівного персоналу цеху - 450 грн.;
5) затрати на видачу ліцензії - 60 грн.;
6) касове обслуговування банку - 70 грн.:
7) проценти за короткотермінові позики банку - 250 грн.;
8) відрахування в інноваційний фонд - 400 грн.
Прямі затрати в розрізі об'єктів відповідно:
- матеріальні затрати - 20 тис. грн.., 25 тис. грн.., 26 тис. грн.
- затрати на оплату праці робітників - 3 тис. грн.., 3,5 тис. грн.., 3,2 тис грн.;
- затрати по експлуатації будівельної техніки - 2,5 тис. грн., 3,2тис. грн., 3,2 тис. грн.
Скласти бухгалтерські проведення на суми загально виробничих затрат.

Задача 9. 10
Бухгалтер-менеджер ПП «Вінус» підготував звіт про результати діяльності підприємства, основні показники якого наведені в табл. 6.9.
Таблиця 6.9
Звіт про результати діяльності підприємства
Показники Сума, грн.
Чистий дохід від реалізації (8000 одиниць х 50 грн.) 400000
Собівартість реалізованої продукції 140000
Валовий прибуток (маржинальний дохід) 260000
Адміністративні затрати (постійні) 85000
Затрати на збут (постійні) 21000
Інші затрати операційної діяльності (постійні) 13925
Операційний прибуток 140075

Необхідно:
1) розрахувати запас фінансової міцності в грошових та кількісних вимірниках;
2) визначити коефіцієнт операційного важеля;
3) сформулювати власні висновки щодо можливості інвестування коштів у виробництво та освоєння нових видів продукції.

Список використаної літератури. 13

Контрольна робота управлінський облік


1. КРАПКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОМ РІВНЯНЬ 3
2. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВИДИ 6
Задача 1 9
Компанія працює на ринку виробництва засобів очищення питної води та виготовляє фільтри.
Необхідно визначити:
- крапку беззбитковості компанії;
- побудувати графік поведінки витрат;
- визначити прибуток, якщо обсяг реалізації фільтрів досягне 32000 одиниць щомісяця;
- максимальний прибуток компанії за місяць при її можливостях;
- максимальний прибуток за місяць у разі підвищення прямої заробітної платні на одиницю продукції на 1 гривню; використовуючи наступні дані (табл. 3). Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки.
Таблиця 3
Варіант Ціна реалізації одиниці продукції, грн. Змінні витрати на одиницю продукції,грн Загальні постійні витрати, грн.
6 86 78 226000

Максимальна виробнича потужність компанії 35000 одиниць щомісяця.

Задача 2 12
Визначити відповідність статті витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) по наведеній класифікації (табл. 4)...
Задача 3 13
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства, розподілити загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу.
Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; фактична виробнична потужність – 1200 одиниць, загальновиробничі витрати за умови нормальної потужності 12000 грн. (змінні-8800 грн.).
На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця.
Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки (табл. 5, 6).

№ Зміст операції 1/6 Бух.запис
Дт Кт
1 2 3 4 5
1 Оприбутковано матеріали, придбані у постачальника 16400 201 631
...
список ЛІТЕРАТУРи 18

Контрольна робота управлінський облік


1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З БУХГАЛТЕРСЬКИМ ФІНАНСОВИМ ОБЛІКОМ ТА ПОДАТКОВИМ ОБЛІКОМ 3
2. КРАПКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ 13
Задача 1 15
Компанія працює на ринку виробництва засобів очищення питної води та виготовляє фільтри.
Необхідно визначити:
- крапку беззбитковості компанії;
- побудувати графік поведінки витрат;
- визначити прибуток, якщо обсяг реалізації фільтрів досягне 32000 одиниць щомісяця;
- максимальний прибуток компанії за місяць при її можливостях;
- максимальний прибуток за місяць у разі підвищення прямої заробітної платні на одиницю продукції на 1 гривню; використовуючи наступні дані (табл. 3). Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки.
Таблиця 3
Варіант Ціна реалізації одиниці продукції, грн. Змінні витрати на одиницю продукції,грн Загальні постійні витрати, грн.
3 83 75 237000

Максимальна виробнича потужність компанії 35000 одиниць щомісяця.
Задача 2
Визначити відповідність статті витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) по наведеній класифікації (табл. 4).
ЗАДАЧА 3

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства, розподілити загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу.
Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; фактична виробнична потужність – 1200 одиниць, загальновиробничі витрати за умови нормальної потужності 12000 грн. (змінні-8800 грн.).
На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця.
Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки (табл. 5, 6).

№ Зміст операції Вар. 3 Бух.запис
Дт Кт
1 2 3 4 5
1 Оприбутковано матеріали, придбані у постачальника 16600 201 631
...
список ЛІТЕРАТУРи 24

Управлінський облік контрольна робота

1. Види виробництв в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів. 3
2. Планування та облік витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції. 6
3. Облік і калькулювання собівартості продукції за неповними витратами („директ - костинг”). 9
Задача. 12
Компанія «Вітрила» виконує роботи з виготовлення вітрил для яхт за індивідуальним замовленням. Бюджет на наступний рік передбачає наступні витрати:

п/п Витрати Од. виміру Значення
показника
1. Пряма оплата праці, (фонд робочого часу 6000год) Грн.. 30000
2. Оплата непрямих витрат праці Грн.. 9000
3. Амортизація обладнання і приміщень Грн.. 3000
4. Орендна плати і місцеві податки Грн.. 5000
5. Опалення, освітлення, енергоносії Грн. 2000
6. Прямі витрати матеріалів Грн.. 12000
7. Непрямі витрати матеріалів Грн.. 500
8. Інші непрямі витрати Грн.. 200

Відомо, що бюджет непрямих витрат складений з розрахунку, що витрати машинного часу – 2800год.
Компанія одержала замовлення на виготовлення вітрил, на виконання якого за попередніми розрахунками буде витрачено:

п/п Витрати Од. виміру Значення
показника
1. Прямі витрати оплати праці Год. 15
2. Витрати машинного часу Год. 7
3. Прямі витрати матеріалів Грн. 30

Амортизація обладнання і приміщень розподіляється у складі непрямих витрат.
Розрахувати:
1) Кількість замовлень.
2). Повні витрати на виконання замовлення.
Якщо непрямі витрати розподіляються пропорційно прямим витратам:
а) праці;
б) машинного часу;
в)матеріалів.
Пояснити одержані результати.

Список використаної літератури. 16

Контрольна робота управлінський облік

Зміст
1. Міжнародна практика виокремлення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку 3
2. Функції бухгалтерів - аналітиків в управлінні підприємством 8
3. Ціна на продукцію та її вплив на фінансовий результат 12
Список використаної літератури 15

Контрольна робота управлінський облік

1. Система управлінського обліку 3
2. Облік витрат, повязаних з відрахуваннями на соціальне страхування 8
3. Калькулювання за методом директ-костинг 10
Література 15

Контрольна робота з дисципліни Управлінський облік

Управлінський облік

Предмет: управлінський облік. Вид роботи: Контрольна робота

Розробка системи управлінського обліку для підприємства 2
Характеристика підприємства.(страхова компанія) 2
Методика оцінки можливих варіантів проведення управлінського обліку окремим підрозділом або групою у складі бухгалтерії. 5
Характеристика продуктів компанії 7
Розробка системи управлінського обліку 21
Визначення основних елементів витрат за якими доцільно накопичувати інформацію 23
Аналіз витрат підприємства 28
Метод аналізу рахунків. 30
Планування обігу документів 34
Графік документообігу АСТ "///" на 2007 рік 37
Висновки. 39
Література. 40
Додаток 1. 41
Додаток 2 43

Управлінський облік: його суть, значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу

ВСТУП 3
1. Суть, значення та мета управлінського обліку. 4
2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. 8
ВИСНОВОК 14
Список літератури 15
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel