Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

3

Аудит (варіант 4) (код (ID:29105))

| Розмір файлу: 28 кб. | Обсяг: 25 стор. | Ціна: 50 грн. | Додано на сервер: 17.02.2010 | Код продавця: 3 |
Зміст1. Поняття та види обовязкового аудиту 3
2. Основні принципи професійної етики аудиторів 4
3. Описати поцедури які необхідно виконати при аудиті касових оперцій та типові помилки їх обліку 9
Література 25
Література Список літератури до роботи на тему «Аудит (варіант 4)»
Додаткова інформація3296
Рік написання: 2008
Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Аудит Варіант І

1. Історія виникнення і розвитку аудиту в Україні та світі 3
2. Етапи аудиторської перевірки 8
3. Тести 13
4. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності отримання принципу незалежності для України.
7. За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов'язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів:
12. Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися:
15. Суб'єктами аудиту є:

18. Який стаж роботи необхідно мати для отримання сертифіката:
19.Право на отримання сертифіката мають: :
22. Мета аудиту:
25. Правильно встановлює завдання зовнішнього аудиту:
32. Аудиторські фірми можуть створюватися у таких організаційно-
правових формах:
36. Частка сертифікованих аудиторів в статутному капіталі аудиторської фірми для її включення до Реєстру об’єктів аудиторської діяльності повинна бути:
40. За результатами інвентаризації складу виробничих запасів фірми завідувач складом повинен відшкодувати матеріальні збитки через крадіжку цінностей. Інвентаризацію здійснює:
41. Документальний аналіз інвентаризаційної відомості є методом аудиторської перевірки на відповідність фінансової звітності критерію:
49. Фактори, які не впливають на властивий ризик – це:
50. На підставі зібраних та проаналізованих під час аудиту доказів аудитор вирішує збільшити оцінку рівня ризику контролю в порівнянні з раніше запланованою. Для того, щоб загальний ПАР залишився на рівні запланованого, аудитор повинен:
67. При укладанні договору на проведення аудиту клієнт зробив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми:
86. Здійснюючи обов’язковий аудит фінансової звітності, аудитор запросив облікові регістри і звітність за поточний рік. Керівництво клієнта відмовило в цьому аудитору. Керівництво вчинило:
88. Аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на стадії завершення аудиту з метою:
94. Відшкодування матеріального збитку з працівника проводиться на підставі:
97. Не настає повної матеріальної відповідальності:

4. Завдання 18
Укласти договір на проведення аудиторської перевірки між підприємством-клієнтом та аудиторською фірмою.
ж) формування облікової політики;
з) постановка обліку;
і) формування декларації.

Список використаної літератури 25

Аудит. Варіант 3

1. Лист-пропозиція. 3
2. Лист-зобов’язання. 4
3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. 8
4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 15
5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 17
6. Робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. 19
1. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ вніс автомобіль. Експертна вартість автомобіля становить 12000 грн., в бухгалтерському обліку підприємства було зроблено запис:
Д-т К-т Сума, грн.
10 46 10000
641 46 2000
2. На балансі підприємства є верстат первісна вартість якого – 17300 грн., накопичений знос – 5600 грн. В другому кварталі підприємство прийняло рішення реалізувати верстат за 18000 грн. (без ПДВ) оплата надійшла на рахунок підприємства. В бухгалтерському обліку були зроблені записи:
3. Оприбутковані МШП, а саме канцелярські приладдя, яке придбане підзвітною особою Марченко В. М. Вартість МШП становить 60 грн. (у т.ч. ПДВ). В обліку підприємства дану операцію було відображено:
4. За товарно – транспортною накладною № 954 надійшло борошно в мішках, вартість якого становить 72000 грн., в т.ч. ПДВ - 12000 грн. Транспортні витрати на доставку борошна становили 96 грн., в т.ч. ПДВ – 18 грн.
5. Касовий звіт від 12.03. 2008 р. складено за такими первинними документами:
Видатковий касовий ордер № 30 від 12.03.2008 р. – на виплату заробітної плати на суму 8500 грн.;
7. Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 14.03 2008 року:
8. На підприємстві є залишки по розрахунках з покупцями (замовниками), грн.:

7. Аудиторський звіт та аудиторський висновок по результатам перевірки. 24
8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 27
Список використаної літератури 39

Аудит. Варіант 2

Завдання 1. 3
Визначте правомірність отримання сертифіката аудитора наступними особами.
Всі аудиторські фірми повинні діяти та дотримуватися Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями) в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року № 140-V, Кодексу професійної етики аудитора затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18.12.1998 р. № 73 та «Положення про сертифікацію аудиторів» затверджено рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 № 178/6. Також з 2004 року аудиторські перевірки проводяться згідно з Міжнародними стандартами аудиту.

Тест 1. 9
Помилка це:
а) навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам;
б) відхилення, які можуть вплинути на рішення користувача фінансової звітності;
в) ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і групуваннях, недогляду у повноті обліку чи неправильного подання фактів господарської діяльності, наявності та стану майна.
г) дії посадових осіб, які суперечать законодавству і здійснюються навмисно або ненавмисно.
Попередній контроль:
а) здійснюється до прийняття управлінських рішень і проведення господарський операцій;
б) проводиться після здійснення господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності;
в) проводиться з метою виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності;

Тест 2 9
Список використаної літератури 10

Аудит. Варіант 4

І. Теоретична частина. 3
1. Наведіть на прикладах процедуру отримання аудиторських свідчень. 3
2. Розкрийте на прикладах аудиторський ризик. 6
ІІ. Практична частина 9
Завдання 2 9
Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту.
Завдання 3 16
Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти.
Завдання 4 24
За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники:
Завдання 5 26
За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники:
1 Рентабельність продаж
2 Оборотність активів
3 Тривалість одного обігу обігових коштів.
4 Період інкасації дебіторської заборгованості.
5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості.
6 Курс акцій.

Завдання 6 28
За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками:
1. Коефіцієнт обігу власного капіталу.
2. Рентабельність власного капіталу.
3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал.
Розрахунок показників зведемо у таблицю 3

Завдання 7 29
Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків.
Завдання 8 31
Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9.
Список використаної літератури 32

Аудит Варіант 3

3. Порядок планування проведення аудиту? 3
13. Назвіть основні поняття аудиторських доказів та їх видів? 11
23. Яким чином проводиться аудит грошових документів і грошових коштів у дорозі? 16
33. Які є методи проведення аудиту оплати праці? 19
43. Яким є завдання та мета аудиту витрат і собівартості продукції? 21
53. Яким чином проводиться формальна та аналітична перевірка звітності? 24
Список використаної літератури 26

Аудит Варіант 6

1. Складіть програму аудиту праці і заробітної плати. 3
2. Приведіть види процедур при аудиті зобов'язань підприємства. 6
3. Укажіть дії аудитора при виявлені ним зміни в обліковій політиці. 9
Список використаної літератури 18

Аудит Варіант 6

Вступ 3
1. Лист-пропозиція. 4
2. Лист-зобов’язання. 5
3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”. 9
4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 16
5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”. 18
6. Робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій. 20
7. Аудиторський звіт по результатам перевірки. 26
8. Аудиторський висновок по результатам перевірки. 28
Висновок 39
Список використаної літератури 40

Аудит Варіант VІІ

1. Професійна етика аудитора 3
2. Визначення критеріїв для надання безумовно - позитивного висновку. Скласти такий висновок. 7
3. Тести 14
12). Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися:
17). Сертифікат — це:
20). Із наведених аргументів говорять на користь проведення аудиту малого підприємства:
23.) Необхідність проведення аудиту фінансової звітності зумовлена:
30.) Права, якими наділені аудитори при виконанні своїх професійних обов’язків, це:
35). Мають право аудиторські фірми займатися іншою підприємницькою діяльністю:
38). Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють:
46). Аудитор може надати об‘єктивний аудиторський висновок про фінансову звітність клієнта, у випадку, якщо:
54). Аудитор зробив оцінку властивого ризику (ВР) і ризику внутрішнього контролю (РК). Який результат невиявлення помилок аудитор повинен запланувати, якщо ВР=РК=0,80, а прийнятий аудиторський ризик АР=0,20:
62). Проблема виявлення шахрайства є складовою думки аудитора про фінансову звітність за визначений період часу. За виявлення шахрайства аудитор несе відповідальність за:

4. Завдання 17
Згідно з Міжнародними нормативами аудиту скласти програму аудиту на підприємстві ВАТ “Вінницький цукровий завод” з перевірки стану грошових коштів та їх еквівалентів.
ПРОГРАМА АУДИТУ
стану грошових коштів та їх еквівалентів

Список використаної літератури 20

Аудит Варіант 19

Ситуація. 3
На підставі наведених даних потрібно:
1. Скласти робочі документи по перевірці каси заводу;
2. Сформулювати пропозиції для клієнта на підставі недоліків виявлених при перевірці касової готівки.
3. Скласти аудиторські висновки.
В касі 3 виявлено, що бухгалтерією заводу в період з 1 по 17 грудня 2004 р. були проведені касові операції (в грн.), наведені нижче.
Касир отримав по чеку № 46771 з розрахункового рахунку в банку 29 грудня 2004 р. 1562 грн., а прибутковим касовим ордером № 27 від 29 грудня 2004 р. оприбуткував по касовій книзі 1542 грн.
Касиром внесена на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата за об’явою на внесок готівкою № 1679 від 18 грудня 2004 р. в сумі 1042 грн., а за касовим видатковим ордером № 407 2004 р. в сумі 1042 грн., а за касовим видатковим ордером № 407 від 19 грудня 2004 р. списано 1072 грн.
Допускаються недоговорені виправлення грошових документів: у прибутковому касовому ордері № 20 від 20 грудня 2004 р. сума 124 грн. Виправлена на 104 грн., у видатковому касовому ордері № 410 від 25 грудня 2004 р. сума 582 грн. Виправлена на 562 грн.; у видатковому касовому ордері № 415 від 25 грудня 2004 р. сума 1040 грн. Виправлена на 1070 грн. Виправлення були перевірені і шляхом зустрічних перевірок, пояснень та підтверджень встановлено, що всі нові суми, за винятком видаткового касового ордера № 415 від 25 грудня 2004 р., відповідають дійсним фактам.

Тест
Які дії повинен вжити аудитор при виявленні великих нестач коштів в касі підприємства?
Методичний прийом проведення аудиторської перевірки – спостереження:

Список використаної літератури 7

Аудит варіант 4

4. Які види аудиторського ризику ? 3
14. Які процедури отримання аудиторських доказів ви знаєте? 5
24. Яка мета та завдання аудиту виробничих запасів? 10
34. За допомогою яких нормативних документів відбувається регулювання, формування та використання фонду оплати праці на підприємстві? 12
44. Вкажіть особливості аудиту витрат і формування собівартості? 14
54. Який порядок оцінювання фінансової звітності підприємства? 20
Список використаної літератури 28
Додатки 29

Аудит Варіант 7

7. Метод аудиту? 3
17. Які додаткові пояснення в аудиторському висновку існують? 9
27. Як здійснюється документування роботи аудитора при перевірці виробничих запасів? 14
37. Назвіть джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами? 16
47. Яким є завдання та мета аудиту доходів і фінансових результатів? 19
57. За допомогою яких способів проводиться аналіз майнового стану підприємства? 21
Список використаної літератури 25
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel