Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Фінанси підприємств (код (ID:28123))

| Розмір файлу: 23 кб. | Обсяг: 11 стор. | Ціна: 50 грн. | Додано на сервер: 10.06.2009 | Код продавця: 2 |
Зміст1. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ 3
2. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 5
ЛІТЕРАТУРА 11
Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок

План 2
1. Фінанси підприємств, організацій, установ. 3
1.1 Склад фінансів підприємств, організацій і установ. 3
Система державних фінансів 5
2.1 Державний бюджет 5
2.2 Місцеві бюджети. 6
3. Фінанси страхування 9
Функції страхування. 10
3. Державний кредит 11
4.Фінансові ринки 13
4.1. Види фінансових ринків 14
Література 15
5. Видатки місцевих бюджетів. Сутність та види міжбюджетних трансфертів. 16
5.1. Видатки з місцевих бюджетів. 16
5.2. Сутність та види міжбюджетних трансфертів 20
Література 23
6. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Джерела фінансування та напрямки використовування. 24
6.1.Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. 24
6.2. Джерела фінансування 25
6.3. Напрямки використовування. 26
Література 29

Фінанси підприємств

1. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. 3
2. Характеристика функцій фінансів підприємства. 6
3. Економічна доцільність прискореної амортизації активної частини основних засобів. 10
4. Складання касового плану. 12
Задача 1. 14
Станом на 1.01.07 первісна вартість основних фондів складає 8000000 грн. З 1.02.07 виведено ОФ на суму 200000 грн., з 1.07.07 введено 1500000 грн., а з 1.10.07 виведено 100000 грн. За 2007р. вироблено продукції на суму 18000000 грн.., отримано прибутку 200000 грн., норма амортизації 6%.
Розрахувати фондовіддачу, фондорентабельність, щорічну суму амортизації.

Задача 2. 16
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2004р. складає 25000000 грн. За 2005р. - на 50% більше.
Середньорічний залишок оборотних активів складає: за 2004р.- 280000 грн., за 2005р.- 350000 грн.
Отримано прибутку: у 2004р.- 200000 грн., у 2005р.- 300000 грн.
Розрахувати: коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість обороту, рентабельність використання оборотних активів, вивільнення оборотних активів у 2005р.

Список літератури 19

Фінанси підприємств

ВСТУП 3
1. Сутність фінансових ресурсів підприємства їх склад і джерела формування 4
2. Показники стану оборотних коштів. Нестача оборотних коштів причини її виникнення та джерела покриття. 7
Практичне завдання. 10
ВИСНОВКИ 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
Додаток 13

Фінанси підприємств

Інформація про організаційну структуру підприємства
Опис обраної облікової політики
Інформація про основні види діяльності
Інформація про основні ринки збуту
Інформація про особливості стану розвитку галузі
Інформація щодо істотних проблем, що впливають на діяльність
Таблиця 1. Основні показники майнового стану підприємства
Таблиця 2 Класифікація та порядок розрахунку показників прибутковості підприємства.
Таблиця 3 Класифікація та порядок розрахунку показників ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.
Таблиця 4 Класифікація та порядок розрахунку показників фінансової стійкості та стабільності підприємства.
Таблиця 5 Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки рентабельності підприємства.
Таблиця б Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки ділової активності підприємства.
Таблиця 7 Порівняння основних оцінних показників фінансового стану підприємства з нормативними значеннями.
Вступ
Виконання роботи
Висновок
ДОДАТКИ 5 шт.

Фінанси підприємств

1. Фінансовий механізм. Принципи організації фінансів підприємств. Фінансовий менеджмент на підприємстві 3
1.2 Поділ підприємств за формою вліасности 4
2. Характеристика товарного кредиту. Особливості товарного кредиту як джерела формування оборотних активів підприємства 6
2.1 Характеристика комерційного кредиту 7
2.2 Переваги та недоліки комерційного кредиту 9
Задача 1. 11
Визначити рентабельність від реалізації кожного виду путівок, рентабельність продаж та рентабельність туристичної фірми, виходячи з даних: 1. Реалізація путівок у плановому році:
Види путівок Кількість шт. Повна собівартість одиниці, грн. Ціна за одиницю грн.
ТМ№ 1 18 120 170
ТМ№2 26 105 177
ТМ№3 29 90 162

2. % за депозит 32 тис. грн.
3. Сума за здачу приміщення в оренду 12 тис. грн.
4. Податок на прибуток 25%
5. Середньовічна вартість основних засобів 380 тис. грн.
6. Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів 160 тис. грн
Задача 2. 12
Розрахувати розмір дивідендів звичайних акцій. Дано:
- Прибуток АО, що спрямовується на виплату дивідендів - 10 млн. грн.;
- Загальна сума акцій - 6 млн.грн.;
- у т. ч. привілейованих акцій - 1,5 млн. грн. з фіксованим розміром дивіденду 150% їх номінальної вартості.
Література: 13

Фінанси підприємств

1. Теоретичні питання 4
1.1 Необхідність та сутність кредитування підприємств 4
1.2 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства 12
2. Практична частина 19
По даним підприємства визначити балансову вартість основних засобів станом на кінець звітного року за групами основних засобів розрахувати суму амортизаційних відрахувань двома методами: податковим і другий - на вибір студента. Надати розрахунки, проаналізувати і зробити відповідні висновки. (аналіз за 3 роки, звітність підприємства додати в додатках)
Список використаної літератури 26
Додатки 28

Фінанси підприємств

1. Теоретичні питання 3
1.1 Економічна сутність санації підприємства 3
1.2 Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 13
2. Практична частина 18
По даним підприємства визначити суму валового доходу і розкрити особливості його формування, склад, структуру.
Список використаної літератури 32
Додатки 34
Звітність

Фінанси підприємств

1. Теоретичні питання 3
1.1. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні господарської діяльності підприємства 3
1.2. Склад доходів від інвестиційної діяльності та їх сутність 13
2. Практична частина 21
2.1. По даним підприємства за два останні роки визначити суму відрахувань в фонд соціального страхування. Визначити і проаналізувати їх долю в складі собівартості і валових витрат навести розрахунки (звітність підприємства додати в додатках) 21
Література 24
ДОДАТОК. Фінансова звітність СВАТ «Київська овочева фабрика за 2008 р. 25

Фінанси підприємств

1. Економічна сутність фінансів підприємств 3
2. Фінансові ресурси та джерела їх формування 5
3. Фонди підприємств 9
4. Фінансова діяльність підприємств 13
5. Зміст та завдання управління фінансами підприємства 17
6. Підходи різних економістів до сутності фінансового механізму діяльності підприємств та критична оцінка їх поглядів 20
7. Вплив галузевої специфіки та форм власності на 23
особливості організації фінансів підприємств 23
8. Функції фінансів підприємств 27
9. Розподіл та перерозподіл ВВП на підприємстві 30
Список використаної літератури: 33

Фінанси підприємств

1. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх формування 3
2. Лізингове кредитування підприємств 7
3. Задача 13
Номінальна вартість векселя - 350 тис грн. Банк викупає в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10% річних.
Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що виплачує банк підприємству.
Назвати документи, які підприємство подає в банк для підписання договору про облік векселів.

Література 15

К/р фінанси підприємств

1. Суть і функції фінансів підприємств 3
2. Податок на додану вартість. Об’єкти оподаткування, платники, порядок визначення сплати до бюджету 4
Список використаної літератури 6
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel