Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Контрольна з теорії економічного аналізу (код (ID:27189))

| Розмір файлу: 18 кб. | Обсяг: 11 стор. | Ціна: 65 грн. | Додано на сервер: 02.04.2009 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Планування, виконання та контроль аналітичних робіт на підприємстві 3
2. Задача 9
Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми різниць і відстані до еталону).
Підрозділ Показник
Виконання плану на випуск продукції Виконання плану продуктивності праці Виконання плану прибутку Ритмічність виробництва Виконання плану фондовіддачі
Цех 1 101,5 102,7 101,8 88,9 100
Цех 2 101,6 101,6 110,6 91,6 104,5
Цех 3 101,4 101,7 108,4 95,5 101,7
Цех 4 99,4 102,6 81,8 86,9 99,2

Література 11

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Контрольна робота з теорії економічного аналізу

1. Функціонально-вартісний аналіз 3
2. Метод трендів 4
3. Задачі 6
Визначить вплив факторів на рентабельність виробництва інтегральним методом:
Проранжуйте підприємства методом відстаней і методом сум на основі таких даних:
Список використаної літератури 9

Контрольна робота з теорії економічного аналізу

Зміст

1. Застосування в аналізі господарської діяльності економіко - математичних методів 3
2. Аналіз ритмічності виробництва продукції харчового підприємства 12
Список використаної літератури 15

Контрольна робота з теорії економічного аналізу

1. Ситуаційний аналіз: його зміст та методика проведення 2
2. Способи ранжування об’єктів дослідження 4
3. Задачі 6
Визначте вплив факторів на середньорічну зарплату інтегральним методом:
2. За допомогою різних критеріїв визначте найкращу стратегію для підприємства на основі наведеної таблиці виграшей та якщо показник песимізму - оптимізму дорівнює 0,4:

Список використаної літератури 9

Контрольна робота з теорії економічного аналізу

1. Аналіз балансового прибутку 2
1.1. Аналіз формування прибутку, його структури і динаміки 2
1.2. Аналіз резервів підвищення прибутку 5
1.3. Аналіз використання прибутку з точки зору ефективності 7
2. Резерви збільшення випуску продукції (надання послуг) та фондовіддачі 9
3. Практичні завдання 13
Задача 1.
Визначити показники що характеризують ефективність використання основних фондів підприємства.
Дані для розрахунку:
1. Вартість виробленої продукції за звітний період - 100 тис. грн.
2. Балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду - 1550 тис грн
3. Балансовий прибуток за звітний період 85 тис. грн.
4. Середньоспискова чисельність працюючих за звітний період 50 осіб
Задача 2.
Розрахувати коефіцієнт платоспроможності та дати оцінку стану та динаміки платоспроможності фірми за звітний період.
Дані для розрахунку:
Грошові кошти Наступні платежі
Вид коштів Звітний період Вид платежів Звітний період

Початок Кінець
Початок Кінець
Каса 10 15 Податки 150 150
Розрахунковий рахунок 550 600 Оплата праці 60 70
Інші грошові кошти 50 50 Інші витрати 200 220
Всього: 610
665
Всього: 410
440

Список використаної літератури

Зв’язок теорії пізнання та економічного аналізу

Вступ 2
1. Зміст теорії пізнання 3
2. Методи теорії пізнання. 5
3. Теорія пізнання в економічному аналізі. 6
Висновок 9
Список використаної літератури 10

Контрольна з економічного аналізу

1. У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється в економічному аналізі? 3
2. У чому полягає суть якісних (абстрактно - логічних) та кількісних прийомів економічного аналізу? 8
Список використаної літератури: 15
3. Задача 16

Контрольна з економічного аналізу

Зміст
Діагностика інвестиційної політики підприємств 3
Задача 29 10
За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. дода¬ток) визначити і проаналізувати такі показники його ділової актив¬ності: оборотність власного капіталу; оборотність капіталу загалом. Обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.
Задача 43 12
Відомі такі дані про підприємства концерну.
Таблиця 5
Вихідні дані
Номер підприємства Продуктивність праці, тис. грн. Відсоток виконання плану випуску продукції
1 5,257 102,5
2 5,322 96,5
3 5,332 101,0
4 4,345 83,7
5 5,407 104,1
6 4,990 100,6
7 4,663 90,3
8 5,680 101,9
9 5,200 98,5
10 5,423 100,0
11 5,735 107,0
12 5,000 101,8
1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико¬нання плану випуску продукції від продуктивності праці з роз¬бивкою на три групи:
а) до 5 000 грн.;
б) 5 001 – 5 500 грн.;
в) понад 5 500 грн.
2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залежність результативного показника (виконання плану випуску продукції) від факторного (продуктивність праці).
3. Вважаючи зв'язок наведених показників лінійним, скласти рівняння регресії.
Список використаної літератури 18

Контрольна з економічного аналізу

1. Резерви зростання продуктивності праці та економії фонду оплати праці 3
2. Методика аналізу собівартості продукції (товарів, послуг) та фактори, які її обумовлюють 10
Задача 22 15
1. Розрахувати дані, яких не вистачає у таблиці 3.
2. Визначити розмір та темп зниження (підвищення) рівня витрат, суму їх економії або перевитрати.
3. Встановити вплив на рівень витрат зміни обсягу товарообігу та його структури. Отримані дані вписати в таблицю 4.
4. Дати оцінку результатам аналізу витрат.
Список використаної літератури 17

Контрольна з економічного аналізу

Принципи організації інформаційного забеспечення економічного аналізу в умовах автоматизації робочого місця менеджера. 2
Характеристика основних прийомів моделювання факторних систем. 3
Задача. 5
Наведено дані, що характеризують рух продукції на складі промислового під-приємства:
грн.
Показники Літер. визн. Фактично за минулий рік Звітний рік
План Факт
Залишки продукції на початок року Оп 2070 1300 1680
Випуск продукції В 120900 125700 130800
Залишки продукції на кінець року Ок 1569 1400 1900

На підставі приведених даних необхідно:
1. Визначити об'єм реалізації товарної продукції.
2. Розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичних значень від пла-нових показників.
3. Методом балансової ув'язки і способом ланцюгових підстановок визначити вплив на зміну об'єму реалізації, порівняно з планом та попереднім періодом, наступних факторів:
а) зміни випуску продукції;
б) зміни залишків продукції на кінець року.
4. Розрахувати середні залишки продукції і обертовість їх в днях по плану та фактично.
5. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розраховані показники.

Література 7

Контрольна з економічного аналізу

1. Аналіз балансового прибутку 3
2. Резерві збільшення випуску продукції (надання послуг) та фондовіддачі 5
Задача.
Використовуючи дані балансу та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» туристичного підприємства дати оцінку рентабельності продажу, активів та власного капіталу. Зробити висновки.
Література 15
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel