Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Контрольна робота бух облік (код (ID:27113))

| Розмір файлу: 32 кб. | Обсяг: 16 стор. | Ціна: 75 грн. | Додано на сервер: 01.04.2009 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції 3
2. Задача 13
Після поповнення запасів, можна починати виробничу діяльність. Для цього матеріальні цінності видаються зі складу у виробництво.
На початок 1 вересня ПП «Меблі» має такі залишки на складі: Металеві конструкції 8 штук по 130 грн/шт.; ламіноване ДСП – 17 м2 по 75 грн/м2.; болти – 90 штук по 0,95 грн/шт..
Для виготовлення шкільних парт було використано 30 штук металевих конструкцій, 45 м2 ламінованого ДСП та 180 штук болтів. Для визначення вартості використаних запасів на ПП «Меблі» використовують метод ФІФО. Розрахунки проведено у таблиці 1...

Список літератури 16

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік” Варіант 8


1. Облік руху готової продукції. Документальне оформлення. 3
2. Облік фінансових результатів та використання прибутку. 8
Завдання 2. 13
Список використаної літератури. 63

Завдання 2.
Вихідні дані

Основні засоби:
10 первісна вартість 1720000,00 -
131 сума зносу - 630000,00
залишкова вартість 1090000,00 -
201 Сировина 750000,00 -
206 Паливо 350000,00 -
209 Допоміжні матеріали 25000,00 -
22 МШП 19000,00 -
23 Незавершене виробництво 30000,00 -
311 Рахунки в банках 106942,50 -
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 8800,00 -
377 Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 400000,00 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - -
361 первісна вартість 610000,00 -
38 резерв сумнівних боргів - 25000,00
чиста вартість реалізації 585000,00 -
34 Векселі одержані 38000,00 -
40 Статутний капітал - 3179742,50
43 Резервний капітал - 16000,00
62 Векселі видані - 16000,00
641/2 Кредиторська заборгованість по податку на прибуток перед бюджетом - 125000,00
641/3 Зобов'язання по ПДВ - 60000,00
651 Заборгованість по пенсійному забезпеченню - 6000,00
БАЛАНС 4057742,50 4057742,50

1.Скласти баланс підприємства на початок періоду за даними ......

Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”

Практичне завдання.

Вихідні дані.

Залишки на рахунках на 1 січня 2007 року


№ рахунку Назва рахунку Сума, грн.
104 Машини та обладнання 200000,00
131 Знос основних засобів 12000,00
201 Сировина й матеріали 8000,00
311 Поточні рахунки в національній валюті 95000,00
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 530,00
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42000,00
371 Розрахунки за виданими авансами 36000,00
40 Статутний капітал 245000,00
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 56500,00
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 42500,00
644 Податковий кредит 6000,00
685 Розрахунки з іншими кредиторами 19530,00


Виходячи з вихідних даних виконати наступне:
1.Скласти кореспонденцію рахунків з обліку операцій, наведених у табл. 2.:
...
2.Скласти оборотну відомість.

3.Скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати)

4.Скласти податкову звітність (податкову декларацію з ПДВ за кожний місяць, декларацію податку на прибуток, комунальний податок) (Додатки).

Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”

1. Бухгалтерський баланс його зміст, значення, структура. 3
Практична частина. 9
Дані господарські операції за поточний місяць
№ Господарські операції за поточний місяць Сума, грн.
1 Доходи від експлуатації номерного фонду одержані в касу готелю в т.ч. ПДВ(20%)
готельний збір (10%) 260 000
Список використаної літератури. 12

Контрольна робота облік ЗЕД

1. Предмет курсу 3
2. Сутність факторингу 3
3. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту 6
4. Порядок визначення митної та первісної вартості імпортованих товарів 8
5. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України 10
6. Основні фінансові коефіціенти та методика їх розрахунку 12
Література 18

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БУХ ОБЛІК

ЗМІСТ
1. СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3
2. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 5
3. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ 9
ЛІТЕРАТУРА 15

Контрольна робота бух-облік

1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова та призначення 3
2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 7
Список використаної літератури 10

Контрольна робота Бухгалтерський облік

1. Розкрийте суть господарської операції згідно із складеною кореспонденцією рахунків:
а) Д-т 91, К-т 13; - нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних активах загально виробничого призначення,
б) Д-т 301, К-т 377; - погашено раніше виданої позики працівника шляхом внесення коштів у касу
в) Д-т 44, К-т 79 – відображено фінансовий результат діяльності (збиток)

Задача:
На підставі наведених даних:
1)скласти вступний баланс на 1 вересня 2004 р.; відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.2004 р.;
2)записати господарські операції в Журнал реєстрації госпо¬дарських операцій за вересень місяць 2004р. та відобразити дані опе¬рації на рахунках методом подвійного запису. В міру складання бух¬галтерських записів виконати необхідні розрахунки;
3)визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу;
4)підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом кожного ра¬хунку, визначити сальдо на 1 жовтня 2004 р;
5)скласти оборотний, шаховий та сальдовий баланси на 1 жовтня 2004 р.
Вступний баланс наведено.

Контрольна робота управлінський облік

Загальні вказівки до виконання курсової роботи 4
Варіант 6 5
Теоретична частина. 5
1. Облік розрахунків з оплати праці. Відображення утримань аліментів з заробітної плати. 5
2. Зобов’язання підприємства та їх класифікація. Облік короткострокових зобов’язань підприємства. 14
Практична частина. 16
На підставі нижче приведених вихідних даних потрібно визначити:

Завдання 1. Скласти баланс на 1 січня 2007 р.: первісна вартість основних засобів – 90000 грн., знос 33000 грн., статутний капітал – 103500 грн., виробничі запаси – 11500 грн., розрахунки з іншими дебіторами – 7000 грн., каса – 2000 грн., розрахунки з постачальниками – 4000 грн., поточний рахунок в національній валюті – 30000 грн.

Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції виходячи з вихідних даних, які надаються в курсовій роботі (таблиці1).

Завдання 3. Вказати всі первинні документи по кожній операції, а також в заповненому вигляді надати їх до курсової роботи.

Завдання 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку та записати в них суми залишків на початок місяця згідно наведених даних та відобразити в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій)
Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця.

Завдання 6. Скласти головну книгу та зробити в ній записи.

Завдання 7. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Завдання 8. Скласти баланс на кінець місяця.
Виконання завдання. 20
Використана література 29

Контрольна робота облік в банках

Завдання 1 2
1. Охарактеризувати первинні документи щодо оформлення отримання та видачі готівки.
2. Виконати облікові процедури за наведеними нижче даними:

Матеріал для виконання завдання

В АКБ "Мрія" були здійснені такі операції:
05.03 операційною касою банку отримано готівку в сумі 1000 грн. від фізичної особи для зарахування на її поточний рахунок. Банком з метою передачі на дослідження вилучено з обігу сумнівну банкноту номінальною вартістю 10 грн. В установленому порядку сумнівну банкноту відправлено на дослідження. Банкноту визнано неплатіжною.
06.03 підкріплення обмінного пункту, який знаходився поза межами банку – 600грн.
13.03 відповідно до супровідної відомості прийнято готівку під TOB «Сніжана» в сумі 10000 грн. Наступного дня після перерахування готівки виявлено недостачу в розмірі 50 грн.
14.03 повернення готівкою довгострокового депозиту фізичній особі в сумі 3000 грн.
15.03 проведено ревізію грошового сховища банку. Виявлено недостачу готівки в сумі 200 грн.
16.03 суму недостачі віднесено на працівника банку – винну особу.
17.03 недостачу погашено шляхом внесення готівки в касу.
18.03 інкасовано готівку TOB «Алін» в сумі 7000 грн. Наступного дня при перерахуванні готівки в інкасаторській сумці виявлено надлишок в розмірі 100 грн.
25.03 видано готівкою фізичній особі з його поточного рахунку її сумі 400 грн.

Завдання 2 8
1. Виконати облікові процедури в банку по наведених нижче операціях.
2. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних витрат кількість днів визначається за методом «факт/360».
3. Оцінити вплив перелічених операцій на баланс банку.

Матеріал для виконання завдання

1 квітня поточного року укладено строковий депозитний договір №23 між банком «Дорт» та Міць Оленою Федорівною за такими умовами:
Вкладник вносить грошові кошти на депозитний рахунок готівкою на дату укладення депозитної угоди в розмірі 2000 грн.
Відсотки нараховуються щомісяця в останній день місяця в розмірі 13% річних. Договором передбачена капіталізація відсотків щомісячно – 1 числа місяця, наступного за звітним.
Повернення суми депозиту разом з відсотками має здійснюватися на поточний рахунок Міць О.Ф. 1 червня поточного року.
Строк закінчення дії депозитної угоди – 1 червня поточного року.
Умови депозитного договору виконано.

Завдання 3 10
1. Пояснити первинні документи щодо оформлення операцій з відкриття кредитної лінії клієнту.
2. Виконати облікові процедури по наведених нижче операціях.
3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних доходів кількість днів визначається за методом «факт/факт».

Матеріал для виконання завдання

1 квітня поточного року кредитним відділом банку укладено договір на відкриття кредитної лінії МП «Заграва» на придбання товарів на суму 10000 грн. строком 2 місяці з 01.04 по 01.06 поточного року під 22% річних із погашенням відсотків щомісяця 1 числа, місяця, наступного за звітним, а також на дату погашення кредиту.
Відсотки за кредитом нараховуються в останній день місяця, при нарахуванні відсотків перший день видачі кредиту враховується, а останній день погашення кредиту не враховується.
Забезпечення кредиту: рухоме майно вартістю 16000 грн згідно з договором застави від 01.04 поточного року.
За рахунок коштів кредиту згідно з додатковими угодами до кредитного договору банком сплачені такі суми за придбання товарів позичальником (МП «Заграва») у постачальників, які обслуговуються в інших банках:
– 04.04 – 3000 грн;
– 14.4 – 5000 грн;
– 04.4 – 1000 грн.
Строк погашення основної суми боргу – 1 червня поточного року.
30 квітня залишок на поточному рахунку МП «Заграва» – 12700 грн; 31.05 – 5000 грн; 01.06 – 13000 грн. Кредит класифіковано як стандартний.

Список використаної літератури 13

Контрольна робота облік і аудит

1. Принципи бухгалтерського обліку 3
2. Аналіз витрат на виробництво 5
3. Планування контрольно-ревізійного процесу 7
4. Форми бухгалтерського обліку 9
5. Аналіз використання нарахування амортизації 11
6. Контроль оборотних активів 13
Список використаних джерел 15
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel