Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Інформаційні системи в менеджменті (код (ID:26413))

| Розмір файлу: 537 кб. | Обсяг: 23 стор. | Ціна: 80 грн. | Додано на сервер: 31.03.2009 | Код продавця: 2 |
ЗмістТеоретичні завдання 4
1. Охарактеризуйте поняття автоматизованої інформаційної системи і перелічіть основні складові цих систем 4
2. Перелічіть основні вимоги сучасного бізнесу, яким повинні відповідати корпоративні програмні системи 4
3. Опишіть основні фінансові функції в Excel і наведіть приклади їх використання 5
4. Охарактеризуйте запити в Access і наведіть приклади їх використання 8
5. Опишіть, як призначити стартову сторінку в програмі Internet Explorer 12
6. Напишіть, як вставити таблицю, рисунок, діаграму або фільм у презентацію PowerPoint 12
7. Охарактеризуйте основні елементи проекту у програмі Microsoft Project 14
Практичні завдання 15

8. На першому аркуші книги Excel створити таблицю продажі машин з 20 рядків і п'яти стовпців: "Назва магазину", "Назва машини", "Кількість", "Ціна", "Вартість". Перші чотири стовпця заповніть будь-якими даними за допомогою форми даних, а значення стовпця "Вартість" розрахуйте за формулою. Упорядкуйте табли¬цю за назвами машин і за допомогою функції підбиття підсумків визначте загальну вартість машин кожного виду. За допомогою розширеного фільтра визначте рядки таблиці, в яких кількість не перевищує 2 одиниці або вартість перевищує 20000 грн, і резуль¬тат запишіть на другому аркуші. На третьому аркуші представте підсумки, отримані в першій таблиці, у вигляді гістограми і до¬дайте до неї лінію тренду.
...
Список використаної літератури 24

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Інформаційні системи в менеджменті

ЗМІСТ
1. Суть та особливості економічної інформації 3
2. Проектування реалізації бази даних 12
Література 22
Додатки 23

Інформаційні системи в менеджменті

Тема: Аналіз інформаційних потоків об’єкта інформаційного навантаження працівників.
Мета: Навчитися аналізувати внутрішні та зовнішні інформаційні потоки у підрозділах підприємства (об’єкті інформатизації), розрахувати кількість інформації та оцінювати ступінь інформаційного навантаження фахівців.
Завдання: Системотехніками підприємства проведено дослідження зовніщшніх і внутрішніх інформаційних потоків окремих підрозділів (цехів) комбінату. Розрахунок обсягів інформації проводився в узагшальнених показниках. Результати досліджень зведено в таблицю.
Необхідно: Згідно варіанту 2 завдання обрати три відділи відповідного цеху. Провести аналіз інформаційних потоків у даних відділах. Розрахувати інформаційне навантаження фахівців відповідних відділів за умови що в кожному відділі працюють не менш ніж з спеціаліста. Побудувати інформаційну модель у графічному вигляді для трьох відділів. Зробити висновки щодо наявності (відсутності) інформаційного перевантаження та засобах його усування.

Інформаційні системи в менеджменті

1. Класифікація інформаційних систем підприємства 3
2. База даних 7
3. Мережа інтернет 10
4. Майбутнє мультимедіа в бізнесі 12
Використана література 14

Інформаційні системи в менеджменті

1. Структура даних 3
2. Інформаційна система автоматизації обліку "1С: Підприємство" 10
Література 22

Інформаційні системи в менеджменті

Варіант 1
1. Охарактеризуйте основні напрямки автоматизації управлінської діяльності,
2. Опишіть основні функіїії корпоративних програмних систем.
3. Опишіть, як підбивати проміжні підсумки у списках даних в Exeel.
4. Охарактеризуйте основні концепції реляційних баз даних.
5. Опишіть структуру доменних імен у мережі Інтернет.
6. Опишіть види і типи презентацій, які підтримує програм» Pnwer Point.
1 Охарактеризуйте основні процеси управління проектами
8 На першому аркуші книги Excel створіть таблицю продажу то-варш ч 20 рядків і п'яти стовпців: "Назва магазину", "Назва го-вару", "Кількість", "Ціна", "Вартість". Перші чотири стовіші заповніть будь-якими даними за допомогою форми даних, а значення стовпця "Вартість" розрахуйте за формулою. За допо¬могою розширеного фільтру визначте рядки попередньої табли¬ці, в яких кількість продажі» перевищує 5 одиниць або вартість не перевишус 100 грн. Результат запишіть на другому аркуші. На основі першої таблиці на третьому аркуші створіть зведену таблицю, де визначте загальну вартість товарів кожного виду, які були продані в кожному магазині.
9. Нехай ви масте намір узяти кредит на суму І (КИМ) гри під 8 ''і річ¬них терміном на 5 років На четвертому аркуші книги Extet оці¬ніть розмір щомісячних виплат за цим кредитом j огляду на те, то розрахунки повинні відбуватись наприкінці кожного місяця.
10 Використовуючи просту лінійну регресію, на п'ятому аркуш! книги Excel визначте залежність Y від .V, якщо вона задана таблицею.
Up 3 4 5 6 7 8 9 10
x 6.95 7.00 7.05 7,11) ТДУ Д-JJL 7,34 7.20 7.25 7.30 7.35 7,40
Y 7,12 і 7. IS 7,23

?.,« 7,40 7.45 7,49 755
СпроІ ночуйІс значених функції мри X ~ 7,з. Збережіть документ
Excel на дискеті під начнемо траті,
11. Створіть в .-(геек бачу даних про замовлення товарів, то ск.іа-дасться "і таблиці "Кліпни'' ч полями "Код__кліснта", "Прізвище", "Адреса", "Фірма" і таблиці "Замовлення" І поля¬ми "Номер", "Код_клісита", "Иа:ша_го»ару". "Дата", "Кількість", "Сума" Типи полів виберіть за їх змістом. Створіть форму "Клієнтура" на основі таблиці "Клієнти" і введіть ча її допомогою 10 записів в цю таблицю. Введіть 20 записів безпо¬середньо в таблицю "Замовлення'', ураховуючи, що один клієнт може замовити кілька товарів. Зробіть поле "Код__клішта" ключовим у таблиці "Клієнти" 6а:Іи даних Access і зв'яжіть через нього таблиці "Клієнти" і "Замовлення" зв'язком гину "один-до-багатьох" Створіть капит "Підсумки" на основі таблиць "Клієнти" і "З.'шомлення", що показуг всіх кліснгіи раюй І то¬варом, якиіі воміг замовили. На основі чапиту "Підсумки" ство¬ріть '(віт "Замовлені товари", розрахувавши загальну суму ча-мовлених товарів. Запишіть бачу лапих на дискету під назвою бпмі.
12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лип будь-якого змісту, що містить вашу робочу книі у Excel як вкладення, і збережіть його на дискеті під назвою лист]. Якщо г доступ до електронної пошти, можна надіслати лист за адресою ...

Інформаційні системи в менеджменті

Вступ 4
1. Технологічні процеси обробки економічної інформації 5
2.Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки даних 7
2.1.Операції збору та реєстрації інформації 7
2.2.Операції передачі інформації на статистичну обробку 9
2.3. Операції підготовки машинних носіїв 11
2.4. Операції обробки інформації на ЕОМ 16
Висновки 19
Література 20

Інформаційні системи в менеджменті

1. Інформаційні системи як засоби вдосконалення управлінськіх процесів 3
2. Організація інформаційної бази підприємства 4
3. Програмне забезпечення інформаційної системи 6
4. Організаційно методичні засади ІС 8
5. Проблеми впровадження 9
Список використаної літератури 10

Інформаційні системи в менеджменті

1 Постановка задачі 3
Для виконання роботи необхідно вирішити наступні задачі:
а) побудувати логічну структуру бази даних на рівні взаємозв'язків між об'єктами і на рівні взаємозв'язків між атрибутами різних об'єктів, попередньо визначивши ці взаємозв'язки; підтвердити правильність отриманої структури на екземплярах даних;
б) сформулювати обрані запити у виді логічних виразів;
в) написати і привести в додатку вид запитів згідно варіанта в СУБД MS ACCESS;
г) реалізувати форми для введення даних, запити, звіт;
д) ввести необхідний обсяг даних і забезпечити демонстрацію роботи БД.
Як предметна область для проектування БД обрана торгова фірма, що здійснює виконання замовлень, що надходять від клієнтів. Для побудови БД використані наступні об'єкти і їхні атрибути:
1. Фірма (назва фірми, юридична адреса, телефон фірми, № рахунку в банку, найменування товару, ціна товару);
2. Склад (№ складу, адреса складу, № замовлення, найменування товару, одиниці виміру товару, ціна товару, відмітки про оплату);
3. Кадри (Назва фірми, П.І.Пб співробітника, посада співробітника, утворення співробітника, оклад, дата прийняття на роботу);
4. Постачальник (№ постачальника, П.І.Пб постачальника, юридична адреса постачальника, № рахунку постачальника, найменування товару, ціна товару);
5. Транспорт (№ складу, № автомобіля, марка автомобіля, вантажопідйомність, рік випуску, П.І.Пб власника, дата перевезення);
6. Накладна (№ накладної, найменування товару, одиниці виміру товару, ціна, сума);
7. Товар (Найменування товару, одиниці виміру, сорт, ціна, виготовлювач, адреса виготовлювача);
8. Клієнт (№ клієнта, П.І.Пб клієнта, Юридична адреса клієнта, № рахунку клієнта, № замовлення, найменування товару, ціна товару);
9. Рахунок (Найменування банку, рахунки, П.І.Пб власника рахунку, стан рахунка, дата, наявність кредиту, сума кредиту);
10. Замовлення (№ замовлення, дата замовлення, П.І.Пб клієнта, № рахунка клієнта, найменування товару, кількість, ціна товару).

Варіанти завдань і номера запитів:
3. Визначити назву фірми, посаду й оклад даного співробітника.
4. Який товар і за якою ціною поставляє даний постачальник?
5. Хто з водіїв на даному автомобілі перевозив вантаж у дану дату?
35. У якому банку має рахунок клієнт із даним номером?
40. Визначити сорт товару, на який було оформлене замовлення з даним номером.

2 Розробка бази даних 5
2.1 Побудова логічної структури бази даних 5
2.3 Схема даних 6
2.4 Запити 7
2.5 Форми 9
2.6 Звіти 11
Висновки 13
Література 14

Інформаційні системи в менеджменті

Логічна схема бази даних. Об’єкти бази даних 3
Таблиця «Фірми» 3
Таблиця «Товар» 4
Таблиця «Сфера діяльності фірми». 4
Таблиця «Кадри». 5
Таблиця «Постачальник». 5
Таблиця «Асортимент поставок». 6
Таблиця «Поставки». 6
Таблиця «Склад». 7
Таблиця «Клієнти». 8
Таблиця «Замовлення». 9
Таблиця «Транспорт». 9
Таблиця «Перевезення» 10
Таблиця «Рахунок». 11
Таблиця «Стан рахунку». 11
Схема даних. 12
Форми для введення даних 13
Форма «Клієнти». 13
Форма «Постачальники». 14
Форма «Фірма» 14
Форма «Кадри» 15
Форма «Транспорт» 15
Форма «Товар» 15
Запити бази даних 15
Запит 9. Хто з власників рахунку даного банку має кредити на конкретну дату. 15
Запит 11. Визначити юридичну адресу та телефон даної фірми 16
Запит 13. Хто з працівників даної фірми був прийнятий на роботу в конкретну дату. 16
Запит 37. Хто з постачальників має кредит на суму, яка перевищує задану? 17
Запит 39. Знайти юридичні адреси клієнтів, які зробили замовлення на певну дату. 17
Висновок 18
Література 19

Зміст
Логічна схема бази даних. Об’єкти бази даних 3
Таблиця «Фірми» 3
Таблиця «Товар» 3
Таблиця «Сфера діяльності фірми». 3
Таблиця «Кадри». 3
Таблиця «Постачальник». 4
Таблиця «Асортимент поставок». 4
Таблиця «Поставки». 4
Таблиця «Склад». 5
Таблиця «Клієнти». 5
Таблиця «Замовлення». 5
Таблиця «Транспорт». 5
Таблиця «Перевезення» 6
Таблиця «Рахунок». 6
Таблиця «Стан рахунку». 6
Схема даних. 6
Форми для введення даних 8
Форма «Клієнти». 8
Форма «Постачальники». 8
Форма «Фірма» 8
Форма «Кадри» 9
Форма «Транспорт» 9
Форма «Товар» 10
Запити бази даних 10
Запит 9. Хто з власників рахунку даного банку має кредити на конкретну дату. 10
Запит 11. Визначити юридичну адресу та телефон даної фірми 10
Запит 13. Хто з працівників даної фірми був прийнятий на роботу в конкретну дату. 11
Запит 37. Хто з постачальників має кредит на суму, яка перевищує задану? 11
Запит 39. Знайти юридичні адреси клієнтів, які зробили замовлення на певну дату. 12
Висновок 12
Література 13

у архіві база даних

Інформаційні системи в менеджменті

1. Інформаційні системи як засоби вдосконалення управлінськіх процесів 3
2. Організація інформаційної бази підприємства 4
3. Програмне забезпечення інформаційної системи 5
4. Організаційно методичні засади ІС 6
5. Проблеми впровадження 8
Список використаної літератури 9

Інформаційні системи в менеджменті

Варіант 1
1. Охарактеризуйте основні напрямки автоматизації управлінської діяльності,
2. Опишіть основні функіїії корпоративних програмних систем.
3. Опишіть, як підбивати проміжні підсумки у списках даних в Ex-eel.
4. Охарактеризуйте основні концепції реляційних баз даних.
5. Опишіть структуру доменних імен у мережі Інтернет.
6. Опишіть види і типи презентацій, які підтримує програм» Pnwer Point.
1 Охарактеризуйте основні процеси управління проектами
8 На першому аркуші книги Excel створіть таблицю продажу то-варш ч 20 рядків і п'яти стовпців: "Назва магазину", "Назва го-вару", "Кількість", "Ціна", "Вартість". Перші чотири стовіші заповніть будь-якими даними за допомогою форми даних, а значення стовпця "Вартість" розрахуйте за формулою. За допо¬могою розширеного фільтру визначте рядки попередньої табли¬ці, в яких кількість продажі» перевищує 5 одиниць або вартість не перевишус 100 грн. Результат запишіть на другому аркуші. На основі першої таблиці на третьому аркуші створіть зведену таблицю, де визначте загальну вартість товарів кожного виду, які були продані в кожному магазині.
9. Нехай ви масте намір узяти кредит на суму І (КИМ) гри під 8 ''і річ¬них терміном на 5 років На четвертому аркуші книги Extet оці¬ніть розмір щомісячних виплат за цим кредитом j огляду на те, то розрахунки повинні відбуватись наприкінці кожного місяця.
10 Використовуючи просту лінійну регресію, на п'ятому аркуш! книги Excel визначте залежність Y від .V, якщо вона задана таб¬лицею.
Up 3 4 5 6 7 8 9 10
x 6.95 7.00 7.05 7,11) ТДУ Д-JJL 7,34 7.20 7.25 7.30 7.35 7,40
Y 7,12 і 7. IS 7,23

?.,« 7,40 7.45 7,49 755
СпроІ ночуйІс значених функції мри X ~ 7,з. Збережіть документ
Excel на дискеті під начнемо траті,
11. Створіть в .-(геек бачу даних про замовлення товарів, то ск.іа-дасться "і таблиці "Кліпни'' ч полями "Код__кліснта", "Прізвище", "Адреса", "Фірма" і таблиці "Замовлення" І поля¬ми "Номер", "Код_клісита", "Иа:ша_го»ару". "Дата", "Кількість", "Сума" Типи полів виберіть за їх змістом. Створіть форму "Клієнтура" на основі таблиці "Клієнти" і введіть ча її допомогою 10 записів в цю таблицю. Введіть 20 записів безпо¬середньо в таблицю "Замовлення'', ураховуючи, що один клієнт може замовити кілька товарів. Зробіть поле "Код__клішта" ключовим у таблиці "Клієнти" 6а:Іи даних Access і зв'яжіть через нього таблиці "Клієнти" і "Замовлення" зв'язком гину "один-до-багатьох" Створіть капит "Підсумки" на основі таблиць "Клієнти" і "З.'шомлення", що показуг всіх кліснгіи раюй І то¬варом, якиіі воміг замовили. На основі чапиту "Підсумки" ство¬ріть '(віт "Замовлені товари", розрахувавши загальну суму ча-мовлених товарів. Запишіть бачу лапих на дискету під назвою бпмі.
12. Підготуйте для відправлення електронною поштою лип будь-якого змісту, що містить вашу робочу книі у Excel як вкладення, і збережіть його на дискеті під назвою лист]. Якщо г доступ до електронної пошти, можна надіслати лист за адресою
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel