Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

1

Аудит (код (ID:26264))

| Розмір файлу: 46 кб. | Обсяг: 20 стор. | Ціна: 75 грн. | Додано на сервер: 31.03.2009 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Визначення термінів 3
І. Аудитор 3
ІІ.Статистична вибірка в аудиті 5
ІІІ.Властивий ризик 6
ІV.Заходи контролю з якості 9
V.Спостереження 14
2. Програма аудиту фінансової звітності підприємства 16
3. Завдання 18
Розташуйте аудиторські процедури щодо перевірки дебіторської заборгованість у відповідності з критеріями, на досягнення яких направлені ці процедури:
Список використаної літератури 20
Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

«Аудит достоверности финансовой отчетности и финансового состояния предприятия» (на примере деятельности АФ «Сумикооп-аудит»)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ….………………………………………………………………………….4
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ…..……………7
1.1 Аудит достоверности финансовой отчетности как составная системы раскрытия информации в Украине……………………………………………...…7
1.1.1. Финансовая отчетность и требования к составлению……………….….7
1.1.2. Необходимость аудита достоверности финансовой отчетности………
1.1.3. Понятие и определение существенности в процессе аудита финансовой отчетности……………
1.2. Теоретические вопросы аудита финансового состояния предприятия…..…
1.2.1. Необходимость и нормативная база проведения анализа
финансового состояния предприятия…………………………………
1.2.2. Методология расчета показателей, используемых для определения финансового состояния предприятия……………………………………
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА
ПРАКТИКЕ ……
2.1. Краткая характеристика базы прохождения преддипломной практики ……
2.2. Порядок проведения аудиторской проверки достоверности
финансовой отчетности ОАО……………………………………………………
2.2.1. Заключение договора и разработка плана и программы
проведения аудита…………………………………………………………
2.2.2. Краткая характеристика объекта исследования
(открытого акционерного общества – клиента АФ)………………………
2.2.3. Выполнение процедур согласно программе на проведение
аудита достоверности финансовой отчетности ОАО………………
2.3 Аудит финансового состояния открытого акционерного
общества – клиента АФ……………………………………………………………
2.2.4. Порядок расчета финансовых показателей………………………………
2.2.5. Анализ результатов, полученных при
расчете коэффициентов……………
2.4. Обобщение результатов проведенного аудита в форме
аудиторского заключения и формирование регулярной
информации о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО для предоставления ее в ГКЦБФР…………………………………
РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ……
3.1. Проблемные вопросы……………………………………….………………….
3.1. Автоматизация аудита финансовой отчетности……………………………..
3.2. Автоматизация аудита финансового состояния……………………………
ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………

Аудит власного капіталу та забезпечень . Аудит амортизаційних відрахувань

1. Аудит власного капіталу та забезпечень 3
2. Аудит амортизаційних відрахувань 12
Література 20

Аудит розрахунків з бюджетом Аудит розрахунків операцій з постачальниками, дебіторами та кредиторами

1. Аудит розрахунків з бюджетом 3
2. Аудит розрахунків операцій з постачальниками, дебіторами та кредиторами 13
Література 21

Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»

1.Фінансовий облік як галузь економічної науки.
2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції.
3.Відмінності фінансового та управлінського обліку.
4.Моделі управлінськог о обліку.
5.Класифікація витрат.
б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду.
7.Прямі та непрямі витрати у виробництві.
8.Елементи витрат.
9.Сутність управлінського обліку та його призначення.
10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції..
11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"".
12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю.
13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва.
14.Принципи організації управлінського обліку.
15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва.
16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції.
17.Оцінка відходів виробництва.
18.Оцінка втрат від браку на виробництві.
19.Суть системи калькулювання «директ-костінг».
20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг».
21. Калькулювання за методом однорідних секцій.
22. Побудова обліку за функціями управління.
23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом.
24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок.
25.Розробка операційних бюджетів.
26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства.
27.Розробка фінансових бюджетів.
28.Зведений бюджет підприємства.
29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві.
30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення.
31. Організація та процедури аудиту власного капіталу.
32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів.
33.Облік поточних фінансових інвестицій.
34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку.
З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
З6.Облік зносу основних засобів.
37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів.
З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності.
39. Аналіз коефіцієнтів.
40.Синтетичний та аналітичний облік запасів.
41. Облік витрат на виробництво.
42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції.
43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат.
44.Облік витрат майбутніх періодів.
45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат.
46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.
47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.
48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій.
49. Облік резерву сумнівних боргів.
50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
51.Етапи розвитку управлінського обліку.
52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності.
53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах.
54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма.
55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів.
56.Організація і методика аудиту кредитних операцій.
57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності.
58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів.
59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо.
60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах.
61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві.
62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів.
63.Суть та методи системи постійного обліку запасів.
64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу.
65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства.
бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн.
67.Методи нарахування амортизації основних засобів.
68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн.
69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю.
70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора.
71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах.
72.Методика обліку облігацій з дисконтом.
73.Методика обліку облігацій з премією.
74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах.
75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань.
76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах.
77.Аудиторська діяльність та її реєстрація.
78.Облік простих та привілейованих акцій.
79.Нарахування та облік дивідендів.
80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи.
81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах.
83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури.
84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій.
85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.
86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання.
87.Організація і методика аудиту основних засобів.
88.Організація та процедури аудиту грошових коштів.
89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості.
90.Організація і методика аудиту касових операцій.
91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках.
92.Організація і методика аудиту валютних операцій.
93.Організація і методика аудиту праці та її оплати.
94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики.
95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності.
96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань.
97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати.
98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності.
99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість.
100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів.
101.Організація та процедури аудиту запасів.
102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках.
103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності.
104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності.
105. Документальне оформлення аудиту.
116.Етапи проведення аудиту.
107 .Облік формування капіталу підприємства.
108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності.
109.3віт про фінансові результати та методика його складання.
110.Функції Аудиторської палати в Україні.
111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм.
112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу.
113.Облік забезпечення виплат відпусток.
114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень.
115.Форми, системи та види оплати праці.
116.Державне регулювання праці та її оплати.
117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці.
118.Утримання із заробітної плати та їх облік.
119.Соціальне страхування персоналу та його облік.
120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат.
121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку.
122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку.
123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг.
124.Облік доходів від іншої операційної діяльності.
125.Облік фінансових доходів.
126.Облік довгострокових позик.
127.Облік довгострокових векселів виданих.
128.Облік відстрочених податкових зобов'язань.
129.Облік короткострокових позик.
130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів.
132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів.
133. Доходи звітного та майбутніх періодів.
134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності.
135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу.
І36.Примітки до фінансових звітів.
137.Фінансова звітність, її мета, склад.
138.Баланс підприємства та методика його складання.
139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності.
140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

Аудит

Вступ 3
Аудит короткострокових зобов’язань. 4
Висновок 12
1. Лист-пропозиція. 13
2. Лист-зобов’язання. 14
3. Договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Назва”. 18
4. План аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назва”. 25
5. Програма аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назва”. 27
Список використаної літератури 29

Аудит

1. Процедури, що не є вибірковими 3
2. Ризик контролю, його визначення та складові 10
Тест 1. Принцип аудитора – компетентність: 21
Тест 2. Етичні принципи аудиту: 21
Список використаної літератури: 22

Аудит

1.Зміст, місце і функції аудиту в господарському контролі в умовах ринкових відносин 3
2.Узагальнення наслідків огляду обліку та бухгалтерської звітності 6
3.Особливості інвентаризації різних видів матеріальних цінностей 8
4.Аудит розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами 13
Список літератури 16

Аудит

1. Історичні передумови виникнення та розвитку аудиту 3
2. Зміст національних нормативів аудиту. 10
Задача 1 17
Вважається, що інтереси суспільства будуть краще захищені, якщо у фінансову звітність, що пройшла аудит, буде включена більш повна інформація про ризики, з якими стикається компанія. Міжнародний комітет з аудиту вимагає, щоб у фінансових і аудиторських звітах відповідним чином були б розкриті сумніви у відношенні застосування принципу безперервності діяльності підприємства. У відповідному стандарті пояснюється, що потрібно від аудитора у подібних випадках.
Необхідно:
• пояснити, як ви розумієте термін «принцип безперервності діяльності» при складанні фінансової звітності;
• описати аудиторські процедури, необхідні для одержання достатніх аудиторських даних для складання висновку щодо безперервності діяльності компанії;
• перерахувати кілька факторів, які можуть поставити під сумнів безперервність діяльності компанії.

Задача 2 20
Під час перевірки первинних документів і співставлення дати здійснення операції з датами відображення їх в обліку аудитором встановлено, що 27.12. звітного року був проведений продаж об'єкта 03, відповідно до договору і акта прийому-передачі, вартістю 60 000 грн. Первісна вартість об'єкта становила 50 000 грн., амортизація - 8000 грн. Розрахунки з покупцями не проводились. Ця господарська операція не знайшла відображення на рахунках бухгалтерського обліку за станом на останню звітну дату року.
Необхідно:
1. Проаналізувати наведену ситуацію.
2. Зазначити, які порушення здійснені та вказати порушені нормативні акти.
3. Описати необхідні заходи щодо усунення недоліків та вказати правильні бухгалтерські записи.

Список використаної літератури 23

К/Р Аудит

1. Аудит фінансової звітності та його результати 3
2. Законодавче і нормативне забезпечення (регулювання) аудиторської діяльності 15
Література 21
Додаток А. Міжнародні норми аудиту 23

КР АУДИТ

Вступ 3
1. Негативний аудиторський висновок та причини його надання аудитором 4
2. Дати поняття незалежності аудитора та навести причини їх порушення 5
3. Міжнародними стандартами аудиту передбачено наступні рівні впевненості аудитора, (розписати, що це таке) 9
4. Опишіть процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків з бюджетом по податку на прибуток 11
Висновок 13
Список використаної літератури 14

Аудит

1. Прийоми, способи, процедури аудиту. 3
2. Аудит дотримання порядку і законності списання необоротних активів з балансу. 7
3. Спеціальні галузі аудиторської діяльності. 11
Задача. 18
Підприємством "Фортуна" придбано обладнання для власних потреб на суму 15000 грн., у тому числі ПДВ - 3000 грн. Витрати з монтажу обладнання становили 5000 грн., з доставки - 1000 грн. Основні засоби введено в експлуатацію та поставлено на баланс. В обліку вказані операції відображено так:
Д 15 К 63-15000 грн.
Д 644 К 63 - 3000 грн.
Д 15 К 685 - 6000 грн.
Д 10 К 15 - 16300 грн.
Скласти програму аудиторської перевірки основних засобів. Указати на помилки в обліку. Дати рекомендації щодо їх виправлення.

Список використаної літератури 21

© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel