Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Контрольная

Фінансовий менеджмент (код (ID:22939))

| Розмір файлу: 32 кб. | Обсяг: 18 стор. | Ціна: 65 грн. | Додано на сервер: 12.08.2008 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Дебіторська заборгованість, її сутність і способи управління 3
2. Використання підприємством позичкових коштів для формування оборотного капіталу 10
3. Політика підприємства по залученню фінансових кредитів 13
Список використаної літератури 18

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

К/р фінансовий менеджмент

1. Походження прибутку і методи його обліку 3
2. Зміст і задачі управління прибутком 6
3. Управління розподілом і використанням чистого прибутку 8
Список використаної літератури 10

Фінансовий менеджмент

1. Поширилися слухи серед громадськості, що фінансовий стан Вашої фірми хиткий, хоча насправді все навпаки. Програма Ваших дій (конкретна) 3
Висновок 7
2. Скласти і проаналізувати різні ситуації лідерства, застосовуючи процедури систематизації 8
Висновок 16
Література 18

Фінансовий менеджмент

Вступ 3
1. Компоненти оборотного капіталу та управління ним 4
2. Управління формуванням собівартості 11
Задача 15
Висновки 17
Література 19

Фінансовий менеджмент

Зміст
Вступ 3
1. Управління прибутком від різних видів фінансової господарської діяльності 4
2. Управління формування собівартості 8
3. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування 12
Висновки 17
Список використаної літератури 18

Фінансовий менеджмент

1.Бюджетування (планування операційної діяльності): 3
основний бюджет 5
операційний бюджет 5
фінансовий бюджет 6
2.Управління структурою і вартістю капіталу 7
структура капіталу та його вартість 7
фінансовий важель 8
планування структури капіталу 8
3.Обігові кошти підприємства 11
сутність обігових коштів та їх організація 11
склад і розміщення обігових коштів 11
джерела формування обігових коштів, власні, позичені, залучені 13
Список літератури 15

Фінансовий менеджмент

1.Теоретична частина. Управління формуванням позичкового капіталу……3
1.1 Сутність та класифікація позичкового капіталу підприємства…………..3
1.2. Завдання управління позичковим капіталом………………………..8
2. Практична частина…………………………………………………………18
Список використаних джерел………………………………………………..23

Фінансовий менеджмент

1. Управління виробничо-матеріальними запасами на підприємстві 3
2. Власний оборотний капітал та джерела його формування 7
3. Політика підприємства відносно формування власного оборотного капіталу 10
Список використаної літератури 15

Фінансовий менеджмент

1. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства 3
2. Система показників фінансового стану підприємства 9
2.1. Показники оцінювання майнового стану. 9
2.2. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) 10
2.3. Показники оцінки ліквідності 12
2.4. Показники оцінки рентабельності 14
2.5. Показники оцінювання ділової активності. 15
3. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 18
Література 23

"Фінансовий менеджмент"

Зміст

1. Облікова політика підприємства як методологічна основа фінансового менеджменту. 3
2. Що показує запас фінансової міцності підприємства і з якою метою треба контролювати його розмір ? 9
3. Які б конкретні заходи ви б запропонували здійснити підприємству для зниження: 10
Тести 11
Задача 12
Література 14

Фінансовий менеджмент

Вихідні дані підприємства.
Реквізити
Розділ 1
...
Коротка інформація про підприємство
Розділ 2
Динаміка основних показників діяльності підприємства
Показники Одиниці вимірювання 2004 3міс. 2005 6міс. 2005 9міс. 2005 12міс. 2005
Виручка від реалізації Тис.грн. - 98,2 128,6 172,4 214,2
...
1) Відобразити динаміку виробництва графічно: товарна продукція, виручка від реалізації
2) Проаналізувати обсяг виробництва продукції
3) Проаналізувати реалізацію виробленої продукції
4) Проаналізувати відношення виробленої продукції та реалізованої
5) Проаналізувати чисельність персоналу
6) Проаналізувати відпрацьований час
Розділ 2.1.

Динаміка використання фонду робочого часу
Показники Середноьквартально
За 2004 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005
Фонд робочого часу, всього 95596 101574 100888 107290 108668
...
1) Проаналізувати динаміку фонду робочого часу
2) Проаналізувати зміни у динаміці фонду робочого часу
3) Проаналізувати зміни у фонді відпрацьованого робочого часу
4) Проаналізувати зміни у фонді невідпрацьованого робочого часу
5) Проаналізувати плинність кадрів
Розділ 2.2.
Ефективність виробництва залежить від ефективного використання діючих основних фондів підприємства.
Показники ефективності використання основних фондів
Показники 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005
Виручка від реалізації,тис.грн 98,2 128,6 172,4 214,2
Прибуток від реалізації,тис.грн -2083,1 -177,7 -217,6 296,5
Середньорічна залишкова вартість ОФ, тис.грн 64233,4 62538,0 61493,6 60498,1
Фондорентабельність
Фондовіддача ОФ
Фондоємність ОФ
1) Проаналізувати фондорентабельність, зробити висновок про роботу підприємства
2) Проаналізувати показники, зробити висновок про їх динаміку підприємства
Розділ 3.1.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку і рівнем рентабельності.
Протягом досліджуваного періоду підприємство працювало наступним чином:
- Збитки: скоротились на 85,8% (-85,8%);
- Квартальна виручка: -2рази;
- Інші операційні доходи: +2рази;
- Собівартість реалізованої продукції: -69,9%
- Інші витрати: -99,5%
- Інші доходи: -88,1%
- Операційні витрати: +4,1%
1) Провести аналіз змін
1) Проаналізувати динаміку
2) Зробити висновки на основі всього підрозділу 3.1.
Розділ 3.2.
Майновий стан характеризується величиною, складом та станом активів (перш за все довгострокових).
Порівняльний баланс
Найменування статті 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008
Активи
1.Необоротні активи 50393 45736 43670 43010 41389
Незавершене виробництво 1549 1534 1538 1539 1270
...
1) Розробити структуру зведеного балансу у відсотках.
1) Зробити графік відображення вартості необоротних активів та вартості оборотних активів
2) Проаналізувати валюту балансу, необоротні активи
3) Проаналізувати частку необоротних активів в структурі активів підприємства
4) Проаналізувати вартість оборотних активів
5) Проаналізувати частку оборотних активів в структурі активів підприємства
1) Проаналізувати вартість необоротних активів, за рахунок яких статей відбулися зміни
1) На основі балансу проаналізувати вартість оборотних фондів, динаміку та побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння.
2) Проаналізувати дебіторську заборгованість, її склад, побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння.
Розділ 3.3.
1) Яким чином змінювалась структура власного капіталу і що на неї вплинуло
1) Провести графічний аналіз структури зобов‘язань у динаміці (01.01.2007-01.01.2008)
2) Зробити висновки стосовно довгострокових зобов‘язань, величини поточних зобов‘язань
3) Провести графічний аналіз структури кредиторської заборгованості у динаміці (01.01.2007-01.01.2008)
4) Зробити висновки по структурі кредит. заборгованості.
Розділ 3.4
1) Проаналізувати ліквідні активи в динаміці
2) Проаналізувати швидко реалізовувані в динаміці
3) Проаналізувати поволі реалізовувані в динаміці
4) Проаналізувати важко реалізовувані в динаміці
1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями.
Розділ 3.5

Зведена таблиця показників фінансової стійкості
Показник 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,93 0,92 0,91 0,91 0,88
...
1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями.
Розділ 3.5
1) Проаналізувати динаміку змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями.
Розділ 3.6
1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями та зробити висновки.
Розділ 4
Господарським судом Києва 12.12.2005р. збуджена справа №10/112б про банкрутство відкритого акціонерного товариства „Промбуд Капітал” за заявою Державної податкової інспекції Святошинського району м.Києва....
Розділ 5
У випадках передбачених законом, Господарський суд може ухвалити рішення про визнання боржника ВАТ „Промбуд Капітал” банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру...
На основі аналізу цього розділу та попередніх розділів зробити висновки про доцільність проведення санації чи ліквідації підприємства.
Розділ 6
Проаналізувати доцільність проведення запропонованих заходів та дати власні пропозиції комітету кредиторів.
Розділ 6.1
Запропонувати комітету кредиторів шляхи реорганізації підприємства для покращення платоспроможності та інвестиційної привабливості. Запропонувати шляхи врегулювання питання про працевлаштування чи звільнення працівників.
Розділ 6.2
Запропонувати вирішення цього питання комітету кредиторів.
Розділ 6.3
1) Скласти графік надходження коштів від реалізації даного майна, розрахованого на 1, 2 квартали 2008р.
2) Спланувати напрямки використання отриманих коштів.
Розділ 6.4
1) Запропонувати комітету кредиторів механізм повернення заборгованості.
2) Скласти графік повернення заборгованності, розрахованого на 1-3 квартали 2007р.
3) Спланувати напрямки використання отриманих коштів.
Розділ 6.5

Фінансовий менеджмент вар 15

1.Фінансова санація. Форми фінансової санації підприємства 3
2. Моделі оцінки фінансових активів з урахуванням систематичного ризику. 7
Задачі 14
3. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції:
Дебіторська заборгованість на 01.01.2007 р. становить 3 000 грн. Підприємство має 30 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 1 квартал 2008 р. становить 30 700 грн.
Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 40,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 25 %, а позареалізаційні витрати - 5% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Початкове сальдо грошових коштів 2 000 грн. при нормативній потребі 10 000 грн.
4. Виручка від реалізації – 20 000 тис. грн.
Постійні витрати – 5 000 тис. грн.
Змінні витрати – 12 200 тис.грн.
Власні засоби – 8 000 тис. грн.
Позикові кошти – 2 000 тис. грн.
Ставка за кредитні ресурси (середня по ринку) – 22%.
Прибуток на акцію в попередньому періоді склав 0,15 грн.
Необхідно визначити:
- Як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зросте на 4 %.
- Фінансовий важіль.
- Прибуток на акцію в наступному періоді при зростанні виручки від реалізації на 4%.
5. Припустимо, що Ви вирішили інвестувати $100000. Перед Вами безризиковий актив з процентною ставкою 0,06 річних і ризиковий актив з очікуваною ставкою доходності в 0,14 і стандартним відхиленням в 0,20.
а). Визначити склад портфеля, очікувана ставка доходності відповідала б значенню 0,11 в рік. Яким буде в цьому випадку стандартне відхилення?

Середня доходність портфелю:
μ= х*0,06+у*0,14
Стандартне відхилення портфелю з одним безризиковим активом
σ= у*0,2.
х у μ σ
0,10 0,9 0,132 0,18
0,20 0,80 0,124 0,16
0,30 0,70 0,116 0,14
0,40 0,60 0,108 0,12
6.Ліквідаційний баланс акціонерного товариства має такий вигляд:
Актив Пасив
Основні засоби 2000 Статутний капітал 3000
Нематеріальні активи 600 Резервний капітал 300
Запаси 400 Непокритий збиток 960
Поточні фінанвові інвестиції 450 Довгострокові зобов'язання 300
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 Поточні зобов'язання 900
Баланс 3540 Баланс 3540
Виходячи з цих даних, визначіть ліквідаційну ціну акцій, якщо:
1) статутний капітал поділено на 100 тис. Простих акцій;
2) статутний капітал поділено на 90 тис. Простих і 10 тис. Привілейованих акцій по 30 грн. Кожна.

Література 18

© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel