Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Реферат

Хімія в побуті (код (ID:2101))

| Розмір файлу: 14 кб. | Обсяг: 12 стор. | Ціна: 20 грн. | Додано на сервер: 20.08.2003 | Код продавця: 2 |
ЗмістВступ 3
1. Хімія та чистота 3
2. Хімія на кухні 6
3. Парфюмерно-косметичні засоби 7
4. Хімічні препарати для боротьби зі шкідливими комахами 7
Висновки 10
Література 12

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Хімічні речовини в побуті

Вступ 3
1. Види побутових хімікатів 4
2. Законодавчі документи 6
3. Проблема безпечності продуктів харчування 8
Висновки 11
Список літератури 12

Дріжджі, їх значення у харчовій промисловості, побуті

Зміст

4. Дріжджі, їх значення у харчовій промисловості, побуті 3
15. Вплив вологості середовища на розвиток і біохімічну активність мікроорганізмів 8
26. Маслянокисле бродіння: збудники, умови протікання, галузі використання (хімічна реакція, збудники сировини, позитивне та негативне значення) 9
32. Мікрофлора м`яса та її походження. Мікробіологічна оцінка свіжості м`яса 13
60. Значення лікувально-профілактичного харчування. Принципи складання раціону 15
Список літератури 19

Дріжджі, їх значення у харчовій промисловості, побуті

Зміст

4. Дріжджі, їх значення у харчовій промисловості, побуті 3
15. Вплив вологості середовища на розвиток і біохімічну активність мікроорганізмів 8
26. Маслянокисле бродіння: збудники, умови протікання, галузі використання (хімічна реакція, збудники сировини, позитивне та негативне значення) 9
32. Мікрофлора м`яса та її походження. Мікробіологічна оцінка свіжості м`яса 13
60. Значення лікувально-профілактичного харчування. Принципи складання раціону 15
Список літератури 19

Хімія задачі

14. При взаємодії 3,24 г тривалентного металу з кислотою утворилось 4,03 л водню. Визначити молярну масу еквівалента металу та його оксиду.
15. Визначте молярну масу еквівалента марганцю в сполуках MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7.
24. Балон об’ємом 20 л містить 3 кг оксигену. Визначте тиск оксигену при температурі 293 К.
20. Визначте молярні маси еквівалентів H2SO4 і Al(OH)3 в реакціях:
Al(OH)3 + 2HCl → AlOHCl2 + 2H2O;
Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O;
11. Які значення можуть приймати квантові числа n, l, ml, ms? Які значення вони приймають для зовнішніх електронів атома магнію?
23. Напишіть електронні атоми літію і кальцію, а також їх іонів. Який з цих атомів у сполуках буде в нормальному стані, а який в збудженому?
3. Який спосіб утворення ковалентного зв’язку називається донорно-акцепторним? Які хімічні зв’язки існують в іонах NH4+, BF4-? показати донор і акцептор.
16. Природа та характер іонного та ковалентного зв’язків.
7. Дати визначення оксидів і їх класифікацію. Написати рівняння хімічних реакцій добування оксидів та хімічні властивості кислотних оксидів.
10. Написати рівняння реакцій, які описують такі перетворення:
Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2
Fe → FeCl2 → Fe(OH)3 → FeOH(NO3)2 → Fe(NO3)3
CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(NO3)2 → CaCO3
16. Чи зміниться рівновага системи:
4HCl + O2 ↔ 2H2O(г) + 2Cl2
CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2,
якщо збільшити тиск в 3 рази?
19. Ендотермічна реакція розкладу пентахлориду фосфору відбувається за рівнянням:
РСІ5 → РСІ3 + СІ2 ∆Н = 92,59 кДж
Як потрібно змінити а) температуру, б) тиск, в) концентрацію для того, щоб зрушити рівновагу в бік прямої реакції?
1. Визначте молярну масу еквівалента 20% розчину хлориду кальцію густиною 1,178 г/см3.
10. Що таке дифузія і осмос? Яка залежність між осматичним тиском, концентрацією розчину і температурою.
14. Скласти молекулярні рівняння які відповідають іоно-молекулярним рівнянням:
Fe (OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O
Cd2+ + 2OH- → Cd(OH)2
H+ + NO2- → HNO2
15 Скласти молекулярні та іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між: а) CaS i HCl; б) Cr(OH)3 i NaOH; в) Ba(OH)2 i CoCl2.
11.Які з солей NaBr, Na2S, CoCl2 підлягають гідролізу? Скласти іонні і молекулярні рівняння гідролізу відповідних солей.
15. Який ступінь окиснення виявляє кремній в сполуках? Скласти рівняння, які описують такі перетворення:
Mg2Si → SiH4 → SiO2 → K2SiO3.
В якому випадку відбувається окиснення-відновлення?
19. Опишіть хімічні властивості кварцу. Його взаємодія з кислотами й лугами. Де кварц застосовується в будівництві та технології будівельних матеріалів?
1. Як отримують будівельний гіпс CaSO4∙0,5H2O? Визначте тепловий ефект реакції, якщо є відомими теплоти утворення:
H2O – 285,84 кДж/моль;
CaSO4∙0,5H2O - 2004 кДж/моль;
14. Чому дорівнює жорсткість води, якщо для її усунення до 100 л води потрібно додати 40 г карбонату натрію?
25. З’єднаннями яких металів обумовлюється жорсткість води? Чим вона є шкідливою? Як її позбутися? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
5. Як добувають оксид магнію? Де застосовується каустичний магнезит? Найважливіші солі магнію.
1. Якщо на залізну пластинку нанести краплю води, то корозії піддається середня а не зовнішня частина вологого металу. Після осушення краплі посередині з’являється пляма іржі. Як це пояснити. Яка частина металу, що знаходиться під каплею є анодом, а яка катодом? Скласти електронні рівняння катодного і анодного процесів.
10. Що називається корозією металу. Методи захисту від корозії.
3. При якій концентрації Zn2+ (в моль/л) потенціал цинкового електрода буде на 0,015 В менший за його стандартний потенціал.
16. Скласти схему двох гальванічних елементів, де в першому випадку свинець був би анодом, а в другому випадку – катодом.
20. Скласти молекулярні та йонні рівняння гідролізу К3РО4. Зазначити реакцію середовища в розчинах цієї солі.
23. Навести приклади реакцій гідролізу солей, у результаті яких утворюється розчини, що мають: рН<7, рН>7, рН=7.
17. HJ + H2SO4 → J2 + SO2 + H2O
27. Cl2 + KOH → KClO3 + KCl + H2O

Хімія та екологія

П Л А Н

1. Хімія та екологія.
2. Загальна характеристика підгрупи карбону.
2.1. Карбон в природі та промисловості.
2.2. Хімічні та фізичні властивості карбону.
2.3. Сполуки вуглецю.
3. Силіцій ( Si ).
3.1. Силіцій в природі та промисловості. Добування.
3.2. Фізичні та хімічні властивості силіцію.
3.3. Сполуки силіцію.
3.4. Використання.
4. Германій ( Ge )
4.1. Добування германію.
4.2. Фізичні та хімічні властивості германію
4.3. Використання германію.
5. Олово ( Станум Sn ).
5.1. Добування олова
5.2. Фізичні та хімічні властивості олова
5.3. Використання олова.
6. Плюмбум ( Pb )
6.1. Добування плюмбуму
6.2. Фізичні та хімічні властивості плюмбуму
6.3. Використання плюмбуму.

Аналітична хімія

1. Способи вираження розчинності малорозчинних електролітів 3
2. Аналітичні реакції деяких органічних аніонів 5
3. Загальна характеристика окисно-відновних методів титрування в кількісному аналізі 7
4. Визначте молярну концентрацію катіонів Pb2+ у насиченому водному розчині йодиду свинцю PbJ2, якщо добуток його розчинності складає ДР = 1,1∙10-9. 16
Список літератури 18

Аналітична хімія


1. Підготовка зразка до аналізу, порядок відбору середньої проби, її розчинення 3
2. Аналітичні реакції аніонів другої аналітичної групи 5
3. Основні способи розрахунків в об’ємному аналізі 13
4. 4. Розрахуйте добуток розчинності AgCI, якщо молярна концентрація його насиченого водного розчину складає С = 1,33∙10-5 моль/л. 21
Список літератури 22

Аналітична хімія

Аналітична хімія

Хімія з основами біогеохімії

1. Суть біогенної міграції бактерій 3
2. Дати характеристику основним типам та джерелам забруднення біосфери 8
Список літератури 19

Хімія в професії залізничника


ВСТУП 3
1. Хімічні фактори небезпеки залізничника 4
2. Техногенні хімічні катастрофи на залізниці 10
Висновки 12
Список використаної літератури 13

© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel