Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Материал

Теорія держави і права питання іспит білети шпора (код (ID:16587))

| Розмір файлу: 49 кб. | Обсяг: 27 стор. | Ціна: 90 грн. | Додано на сервер: 13.06.2007 | Код продавця: 2 |
Зміст1. Предмет і метод науки "Історія вчень про державу і право". Характеристика навчального курсу 4
2.Політико-правове вчення як виразник класових і групових інтересів. Причини різноманіття політичних і правових вчень 4
3. Значення вивчення предмету історії вчень про державу і право для формування правової свідомості юриста вищої класифікації 5
4. Місце науки історії вчень про державу і право в системі юридичних наук та взаємозв’язок з теорією держави і права та історією держави і права 5
5. Загальна характеристика уявлень про державу і право у період ІІ – І тисячоліття до н.е. на прикладі країн Давнього Сходу 6
6. Характеристика основних положень буддизму 6
7. Ідеї брахманізму про становий поділ суспільства та соціальне положення окремих станів 7
8. Вчення Конфуція про ідеальну державу та методи здійснення державної влади 7
9. Характеристика Платоном додержавного суспільства та механізму виникнення держави 7
10. Платон про справедливий державний устрій та класифікацію форм держави в діалозі "Держава" 8
11. Вчення Платона про право та державну організацію суспільства в діалозі "Закони" 8
12. Уявлення Аристотеля про ідеальну державу 9
13. Загальна користь як підстава класифікації Аристотелем форм держави. Роль особи у державному устрої, держава як мета і умова людського життя 10
14. Соціально-економічні та духовні умови формування політико-правової ідеології у Західній Європі періоду середніх віків. Роль католицької церкви в системі соціального управління 10
15. Ф. Аквінський про сутність державної влади та види законів 11
16. М.Падуанський – виразник ідей середньовічного бюргерства, критик ідеології католицизму 11
17. М.Падуанський про виникнення держави та принцип організації вищої державної влади в умовах монархічної форми правління 11
18. Поняття та соціальне значення єресей у боротьбі проти зазіхань католицької церкви на світове панування 12
19. Загальна характеристика правової ідеології в Російській державі періоду XV – XVII століть 12
20. Соціальне значення та характеристика основних положень концепції "Москва – третій Рим" 13
21. Правові погляди Філофея на державну владу та устрій держави 13
22. Вчення І.Пересвєтова про царську владу та феодальну законність 13
23. Умови формування та основні ідеї юридичного світогляду у Західній Європі періоду кризи абсолютизму, становлення капіталістичних відносин 14
24. Загальна характеристика ідей епохи Відродження та Реформації, їх зв’язок з правовою ідеологією 14
25. Вчення Макіавеллі про державу та право. Його ставлення до форми правління та форми державного устрою 15
26. Макіавеллі про умови та засоби забезпечення міцної централізованої влади 15
27. Правові ідеї Т.Мора 16
28. Ідеї утопічного соціалізму в творчості Т.Кампанелла 16
29. Ш.Монтеск’є про фактори, що визначають характер законів, форми держави 16
30. Характеристика концепції розподілу влади у творчості Ш.Монтеск’є 17
31. Ж.-Ж.Руссо про походження держави, сутність і форми права 17
32. Прогресивність правової ідеології конституціоналістів періоду Великої французької революції 18
33. Політично-правові погляди жирондистів та якобінців періоду Великої французької революції 18
34. Буржуазно-демократичні погляди федералістів у США кінця XVIII ст. Правові ідеї О. Гамільтона та їх практичне втілення 18
35. Ідеї суспільного договору, природних прав людини, народного суверенітету в правовій ідеології Т.Джефферсона 19
36. Кант – засновник юридичного позитивізму. Сутність ”категоричного імперативу” Канта 19
37. Кант про сутність і форми держави 20
38. Гегель про розподіл влад і форму державного правління 20
39. Розуміння Гегелем права власності як зовнішньої сфери реалізації людської свободи 20
40. Загальна характеристика правових поглядів представників буржуазного лібералізму (Б.Констан, І.Бентам) 21
41. Виникнення та основні питання марксистського вчення про державу та право 22
42. Ленінський етап розвитку марксизму. Ленін про сутність держави, принципи діяльності державного апарату та форму здійснення диктатури пролетаріату 22
43. Політико-правова думка періоду пізнього феодалізму в Україні (Г.Сковорода, М.Костомаров) 23
44. Політико-правові погляди українських демократів в період розвитку капіталізму (М.Драгоманов, І.Франко) 23
45. Вчення про державу і право українських теоретиків національної державності (М.Грушевський, В.Винниченко) 24
46. Сутність та актуальність ідей концепції правової держави 24
47. Психологічна теорія Л.Петражицького 25
48. Ідеї технократії та їх реальне відображення у процесі державного будівництва в Україні 25
49. Основні положення концепції держави загального добробуту 26
50. Реакційна сутність фашистських поглядів на державу і право 26

Замовлення Замовити Замовити...
ПереглядПросмотр Переглянути з сайту...Дивись схожі реферати:

Відповіді на питання, білети, шпора з маркетингу

1. Суть та еволюція концепції маркетингу.
2. Принципи та цілі маркетингу.
3. Завдання та функції маркетингу.
4. Класифікація та особливості основних видів маркетингу.
5. Суть, мета, предмет та об'єкт маркетингових досліджень.
6. Основні завдання та принципи маркетингових досліджень.
7. Структура маркетингових досліджень.
8. Алгоритм процесу маркетингових досліджень.
9. Види маркетингових досліджень.
10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень.
11. Особливості маркетингових досліджень в умовах вітчизняного ринку.
12. Первинна та вторинна маркетингова інформація: переваги та недоліки.
13.Особливості збору та інтерпретації маркетингової інформації.
14. Джерела маркетингової інформації.
15.Маркетингові інформаційні системи та системи підтримки рішень.
16. Цільовий ринок підприємства та критерії його відбору.
17.Місткість ринку: суть, види та методи розрахунку.
18.Ринкова частка підприємства: сутність, види, методи розрахунку.
При визначенні місткості ринку можливі два підходи:
19.Суть ринкового сегментування та агрегування.
20.Дослідження конкурентного середовища: суть та методи.
21. Різновиди організаційних структур маркетингу на підприємстві.
22.Чинники, що впливають на організаційну структуру маркетингу
підприємства.
23.Взаємодія служби маркетингу з підрозділами підприємства.
24.План маркетингу: його зміст та основні види.

25.Маркетингова товарна політика: суть та структура.
26.Конкурентоспроможність товару та етапи її визначення.
27.Показники конкурентоспроможності товару.
28.Концепція життєвого циклу товару: сутність та зміст.
29. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики.
30.Суть поняття "новий продукт" та його роль в маркетинговій діяльності підприємства.
31. Алгоритм планування продукції та характеристика основних його етапів.
32.Товарна марка: суть та види.
33.Ціна в системі маркетингового комплексу.
34.Маркетинговий алгоритм розрахунку ціни.
35.Цінова еластичність попиту: суть, види та методи визначення.
З6. Основні цілі ціноутворення та їх взаємозв'язок з цілями маркетингу.
37.Зовнішні ціноутворюючі чинники: класифікація та характеристики.
38.Види маркетингових цінових стратегій та їх характеристики.
39.Функції учасників каналів розподілу.
40.Основні характеристики каналів розподілу.
41. Економічна природа конфліктів у каналах розподілу.
42.Побудова каналів розподілу на засадах франчайзінгу.
43.Класифікація посередницьких підприємств та організацій.
44.Інтенсивний розподіл: суть та умови застосування.
45.Селективний розподіл: суть та умови застосування.

46.Ексклюзивний розподіл: суть та умови застосування.
47.Чинники, що впливають на вибір каналу розподілу.
48.Сутність, цілі та завдання маркетингових комунікацій.
49.Поняття рекламування товару у контексті маркетингових комунікацій. Планування рекламної діяльності виробника.
50.Основні поняття, цілі та завдання процесу стимулювання продажу товарів. Комунікативна та економічна ефективність стимулювання продажу товарів.
51. Планування заходів стимулювання продажу товарів.
52.Робота з громадськістю: суть, основні поняття та значення для системи маркетингових комунікацій.
53.Реклама на місці продажу: суть поняття та місце в комплексі маркетингових комунікацій.
54.Прямий маркетинг: його сутність та місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасні технології прямого маркетингу.
55.Організація виставок та ярмарків: їх місце у комплексі маркетингових комунікацій.
56.Персональний продаж товарів і послуг, його місце в комплексі маркетингових комунікацій. Психологічні основи комунікацій в процесі персонального продажу.
57.Багаторівневий маркетинг: його специфіка, переваги та недоліки.
58.Товарна упаковка і її місце в комплексі маркетингових комунікацій. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів.
59.Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій.
60.Розробка та опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства чи організації.
61.Визначення ефективності комунікаційних заходів підприємства.
62.Підготовка і проведення круглих столів.
63.Сутність PR та його значення в маркетинговій діяльності підприємства.
64.Кодекси професійної поведінки і етики фахівців PR.
65.Характеристика типових об’єктів PR.
66.Прес - релізи: характеристика, вимоги.
67.Характеристика напрямків діяльності служби PR із співробітниками.
68.Оглядові статті: характеристика, вимоги.
69.Характеристика напрямків діяльності служби PR з пресою.
70. Підготовка і проведення конференцій.
71 .Виховні функції реклами.
72.Порівняльна характеристика реклами та PR.
73.Реклама і мода.
74.Класифікація реклами за типом спонсору.
75.Етапи планування рекламної кампанії.
76.Класифікація реклами за розміром території, що охоплюється.
77. Друкована реклама: переваги та недоліки.
78.Розробка та структура бріфу.
79. Рекламно-інформаційні та спеціалізовані часописи, як рекламоносії.

Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети

Фінансовий менеджмент
1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей.
2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час?

3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління.
4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.
5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства,
6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій?
7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі?
8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів.
9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії.
10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства.
11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій.
12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові.
13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів.
14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями.
15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів.
16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями.
17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його.
18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів?
19. Що включає управління портфелем цінних паперів?
20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства.
21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом?

22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення?
23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів.
24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування.

25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування.
26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах.
27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами.
28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація".
29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів?
30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу.

31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту.
32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)?

33. У чому сутність операційного лівериджу?
34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства?
35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається?
36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання.
37. Що включає стратегічне фінансове планування?
38. Назвіть форми фінансових інвестицій.
39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства?
40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів?
41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів?
42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства.
43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства.
44. У чому сутність комбінованого лівериджу?
45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік.
46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти?
47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами.
48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством.
49. Яка організація фінансового менеджменту?
50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу.
51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу?
52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою.
53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом?
54. Як оцінюється вартість капіталу?
55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання".
56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання.

57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику.
58. Що включає контроль бюджетів?
59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів.
60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування.

61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох.
62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації.
63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій?
64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства.
65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві?
66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту.
67. Які основні принципи поточного фінансового планування?
68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику.

69. У чому сутність простого дисконтування?
70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства.
71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства.
72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій.
73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу.
74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу?
75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві?

76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів.
77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства.
78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві.
79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік.
80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків.
81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією?
82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства.
83. У чому сутність політики управління власним капіталом.
84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства.
85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування.
86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками.
87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами.
88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації.
89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства.
90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети

1. Поняття ринку фінансових послуг та його загальна структура.
2. Функції ринку фінансових послуг.
3. Характеристика інструментів ринку фінансових послуг.
4. Склад суб'єктів ринку фінансових послуг.
5. Споживачі та оференти фінансових послуг.
6. Фінансові посередники та їх значення для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг.

7. Посередницькі послуги на фінансовому ринку.
8. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.
9. Платіжно-розрахункові операції на грошовому ринку.
10. Депозитні та ощадні операції комерційних банків.
11. Комерційні векселі та можливості їх використання в фінансово-господарській діяльності підприємства.

12. Операції з векселями.
13. Банківський кредит та його види.
14. Оцінка умов надання кредиту різними банками.
15. Факторингові угоди та їх види.
16. Критерії економічної оцінки факторингових послуг.
17. Поняття, види та економічне значення лізингу.
18. Оцінка ефективності лізингових послуг.
19. Кредитування через емісію боргових цінних паперів.
20. Вексельне кредитування.
21. Використання векселів в експортно-імпортних операціях.
22. Форфейтингові послуги.
23. Визначення конверсійних валютних операцій та їх класифікація.
24. Конверсійні валютні операції спот.
25. Розрахунок форвардного валютного курсу.
26. Форвардні операції аутрайт.
27. Валютні свопи. Оцінка ефективності операцій своп.
28. Операції процентного арбітражу на валютному ринку.
29. Валютні ф'ючерсні контракти.
30. Операції з валютними опціонами.
31. Міжнародні розрахунки.
32. Види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб.
33. Ціна страхової послуги.
34. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку.
35. Особливості розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя.
36. Розрахунок страхових тарифів по ризиковим видам страхування.
37. Маркетингова діяльність страховика на ринку страхових послуг.
38. Реалізація страхових послуг.
39. Оцінка доцільності страхування.
40. Критерії вибору страховика в процесі страхування.
41. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку.
42. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами.
43. Довірче управління портфелем цінних паперів.
44. Послуги розрахунково-клірингових організацій на фондовому ринку.
45. Операції спільного інвестування в цінні папери. Інвестиційні фонди та компанії.
46. Реєстраційні послуги на фондовому ринку.
47. Депозитарні послуги на фондовому ринку.
48. Клірингові послуги на фондовому ринку.
49. Класифікація операцій на фондовому ринку.
50. Операції з опціонами на фондовому ринку.
51. Операції з ф'ючерсними та форвардними контрактами на фондовому ринку.
52. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг.
53. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
54. Регулювання діяльності емітентів цінних паперів на фондовому ринку.
55. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.
56. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами.
57. Нормативи здійснення операцій комерційними банками.
58. Державне регулювання послуг страхових компаній.
59. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури фінансового ринку

Питання до державного іспиту Цивільне право білети шпора

1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 4
2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин 4
3. Функції цивільного права 5
4. Загальні засади цивільного законодавства (принципи) 6
5. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб 7
6. Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення 9
7. Поняття цивільних правовідносин 10
8. Види цивільних правовідносин 11
9. Цивільна правоздатність фізичної особи 12
10. Ім’я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану 13
11. Цивільна дієздатність фізичної особи 14
12. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 15
13. Умови, порядок і правові наслідки визнання особи недієздатною 16
14. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім 17
15. Умови, порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим 18
16. Поняття, ознаки і види юридичних осіб, її правоздатність і дієздатність 20
17. Припинення юридичних осіб 21
18. Філії та представництва юридичних осіб 22
19. Поняття об’єктів цивільних прав та їх види 22
20. Речі як об’єкт цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення 23
21. Поняття та види правочинів 25
22. Форма правочину. Способи волевиявлення 27
23. Поняття недійсності правочину і правові наслідки недійсності правочину 28
24. Правові наслідки визнання правочинів недійсними 29
25. Правові наслідки недодержання простої письмової і нотаріальної форми правочину 31
26. Поняття і види представництва 32
27. Поняття і види строків позовної давності. Значення позовної давності 33
28. Початок перебігу строків позовної давності 34
29. Зупинення перебігу строків позовної давності 34
30. Перерив строку позовної давності 35
31. Віндикація майна від добросовісного набувача 36
32. Поняття особистих немайнових прав. Види цих прав 37
33. Поняття і ознаки юридичної особи, її правоздатність і дієздатність 37
34. Зміст і суб’єкти права власності 38
35. Форми та види права власності в Україні 39
36. Підстави набуття права власності 40
37. Поняття договору пожертви і його відмінність від договору дарування 42
38. Захист права власності. Поняття і способи 43
39. Речово-правові способи захисту права власності 44
40. Віндикаційний позов. Умови, необхідні для віндикації майна 45
41. Негаторний позов 46
42. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману, насильства 47
43. Поняття зобов’язання, його елементи 49
44. Підстави виникнення зобов’язань 50
45. Поняття та види договору 51
46. Укладення договору. Стадії. Форма договору 53
47. Поняття і принципи виконання зобов’язань 56
48. Зобов’язально-правові способи захисту права власності 56
49. Місце і строк виконання зобов’язання 57
50. Способи забезпечення виконання зобов’язання 58
51. Неустойка. Види неустойок 59
52. Поняття, види і функції цивільно-правової відповідальності 61
53. Поняття вини в цивільному праві. Форми вини 62
54. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 63
55. Набувальна давність 64
56. Поняття договору купівлі-продажу і його відмінність від договору поставки 65
57. Поняття та ознаки договору найму (оренди) 66
58. Договір ренти 68
59. Договір лізингу 70
60. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 72
61. Поняття і види недоговірних зобов’язань, які виникають із правомірних дій 74
62. Поняття договору перевезення і його юридична характеристика 75
63. Договір перевезення вантажів. Перевізні документи 76
64. Поняття договору страхування. Сторони. Предмет. Види 78
65. Поняття договору позики 79
66. Договір комерційної концесії 79
67. Поняття договору факторингу. Сторони. Предмет 81
68. Поняття і види зобов’язань про надання послуг. Відмінність цих зобов’язань від зобов’язань про виконання робіт 82
69. Сторони, предмет і форми договору доручення 83
70. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення 84
71. Поняття договору комісії і його відмінність від договору доручення 85
72. Поняття зобов’язань про збереження майна і їх види 87
73. Договір позички як різновид договору найму 88
74. Договір про спільну діяльність. Просте товариство 89
75. Відшкодування шкоди в галузі адміністративного управління та у сфері нормотворчої діяльності 90
76. Поняття і види недоговірних зобов’язань, що виникають із правомірних дій і деліктів 91
77. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 92
78. Поняття та види права спільної власності 93
79. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 94
80. Зобов’язання, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави 95
81. Поняття і значення спадкового права 96
82. Спадкування за законом 97
83. Спадкування за заповітом 98
84. Поняття та система деліктів за ЦК України 99
85. Право зворотної вимоги до винної особи 100
86. Різновиди договорів, за якими майно передається у власність 101
87. Поняття спадкування. Суб’єкти спадкових правовідносин 102
88. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 103
89. Право на обов’язкову частку у спадщині 104
90. Поняття права інтелектуальної власності і основні його інститути 104

Питання до екзамену "Право соціального захисту" Білети шпора

1. Основні етапи становлення систем соціального забезпечення 4
2.Поняття соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту населення 5
3. Функції соціального забезпечення. 6
4. Право людини на соціальне забезпечення і роль держави в його реалізації. 6
5. Формування системи соціального забезпечення Форми соціального забезпечення. 7
6. Поняття права соціального забезпечення як галузі права. 7
7. Предмет права соціального забезпечення. 8
8. Методи права соціального забезпечення. 9
9. Система права соціального забезпечення. 9
10. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна 9
11. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення. 10
12. Поняття принципів права та їх класифікація та значення. Зміст принципів права соціального забезпечення. 10
13. Поняття і види правовідносин по соціальному забезпеченню. 11
14. Загальна характеристика суб'єктів, об'єктів і змісту правовідносин по соціальному забезпеченню. Пенсійні правовідносини. 12
15. Правовідносини щодо надання допомоги і компенсацій. 13
16. Правовідносини щодо трудового каліцтва чи професійного захворювання. 14
17. Правовідносини щодо медичної (лікарської) допомоги, соціальних послуг і пільг по системі соціального забезпечення. 14
18. Процедурні і процесуальні правовідносини, що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян. 15
19. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація. 15
20. Загальний трудовий стаж. 16
21. Спеціальний трудовий стаж. 17
22. Страховий трудовий стаж. 17
23. Обчислення трудового стажу. 17
24. Підтвердження трудового стажу. 18
25. Докази трудового стажу!!! 18
26. Пенсійна система України, її сучасний стан. 19
27. Поняття пенсій та їх класифікація. 20
28. Право вибору пенсії.!!! 21
29. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 23
30.Поняття пенсії за віком. 24
31.Пенсія за віком на загальних підставах. 25
32. Пенсія за віком на пільгових підставах. 25
33. Пенсії за віком у зв'язку с особливими умовами праці. 26
34. Дострокова пенсія за віком і пенсія за віком при неповному загальному трудовому стажі. 27
35. Розмір пенсії за віком. Надбавки до пенсії. 28
36. Поняття пенсії по інвалідності. 30
37. Інвалідність, її групи, причини, час настання. 30
38. Юридичне значення пенсії по інвалідності.!!! 32
39. Пенсія по інвалідності на загальних підставах. 32
40. Пенсія по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців. 33
41. Розмір пенсії по інвалідності. Надбавки до пенсії. 33
42. Поняття пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 34
43. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. 35
44. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей військовослужбовців. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника.!!! 36
45. Поняття пенсії за вислугу років. 36
46. Коло громадян, що мають право на пенсію за вислугу років, і умови її призначення. 38
47. Поняття соціальної пенсії та підстави їх надання. Розміри соціальних пенсій. 38
48. Механізм обчислення пенсій і заробітку, з якого вони обчислюються. 39
49. Правила обчислення надбавок до пенсії і її підвищення.!!! 41
50. Методи обчислення пенсій. 42
58. Формування привілейованої пенсійної системи. 43
59. Пенсійне забезпечення окремих категорій державних службовців, зайнятих у визначених. структурах влади. 44
60. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів 45
61. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників та науково-педагогічних працівників. 46
62. Особливості пенсійного забезпечення працівників засобів масової інформації. 47
63. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу. 49
64. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства 49
65. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань. 50
66. Поняття допомоги та їх види. Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів. 52
67. Коло громадян, що мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. 52
68. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. 53
69. Заробіток, з якого обчислюється допомога, і визначення загальної суми допомоги. 53
70. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. 54
71. Коло громадян, що мають право на допомогу по безробіттю. Строки виплати допомоги по безробіттю, її розмір і порядок обчислення. 54
72. Допомога у зв'язку з вагітності і пологами. 55
73. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 56
74. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. 58
75. Допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Інші види допомоги сім'я з дітьми. 58
76. Одноразові допомога для громадян з числа дитят-сиріт. 59
77. Допомоги на поховання. 59
78. Поняття і види компенсаційних виплат. 61
79. Щомісячні компенсаційні виплати за час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і дружинам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. 61
80. Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, здійснюючим догляд. 61
81. Компенсаційні виплати працівникам, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітку, і учнем на харчування. 61
82. Державна соціальна допомога у зв'язку з бідністю. 61
83. Види (форми) державної соціальної допомоги. 61
84. Допомоги малозабезпеченим сім'ям. 61
85. Введення обов'язкового соціального страхування від нещасливих випадків на виробництві і професійних захворювань. 61
92. Поняття соціального обслуговування. 62
93. Реабілітація, освіта і забезпечення зайнятості інвалідів. 63
94. Протезно-ортопедична допомога і забезпечення інвалідів транспортними засобами. 63
95. Соціальне обслуговування вдома і стаціонарних установах. 64
96. Поняття соціальних пільг і їх відмінність від соціального обслуговування. 65
97. Диференціація соціальних пільг, їх види. 66
98. Поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 67
99. Міжнародний досвід соціального забезпечення. 67
100. Джерела міжнародного права, їх основний зміст. 67

Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети


1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5
2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5
3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6
4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7
5. Класична модель фінансової санації 7
6. Стратегія санації 8
7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9
8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10
9. Санація підприємства в судовому порядку 10
10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11
11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12
12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13
13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14
14. Характеристика методів контролінгу 15
15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16
16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16
17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17
18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17
19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18
20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18
21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19
22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20
23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21
24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22
25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23
26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23
27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24
28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25
29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25
30. Опитування як метод санаційного аудиту 26
31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26
32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27
33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28
34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28
35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29
З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29
37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30
38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31
39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32
40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33
41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33
42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33
43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34
44. Аудит власного капіталу 35
45. Оцінка ринкової активності AT 35
46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36
47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36
48. Аналіз дебіторської заборгованості 38
49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38
50. Аналіз Cash-flow 39
51. Аналіз прибутковості підприємства 39
52. Оцінка ділової активності підприємства 40
53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40
54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42
55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42
56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44
57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44
58. Санаційний прибуток та його складові частини 44
59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45
60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46
61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47
62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47
63. Форми участі власників у санації підприємства 48
64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49
65. Двоступінчата санація 50
66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50
67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50
68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51
69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52
70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53
71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54
72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54
73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55
74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56
7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57
7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58
77. Передавальний та розподільний баланси 59
78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60
79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60
80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61
81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62
82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63
83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64
84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64
85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65
86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66
87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67
88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68
89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68
90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69
91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69
92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71
93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71
94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72
95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72
96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73
97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75
98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76
99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76
100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77
101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78
102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79
103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80
104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80
105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81
106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82
107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83
108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84
109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85
110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86
111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88
112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89
113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90
114. Особливості санації банкрутства страховиків 91
115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92
116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93
117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94
118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора

1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика.
2. Планування безперервного навчання персоналу в організації.
3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні.
4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл
менеджменту.
5. Сутність, мета і завдання кадрового планування.
6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу.
7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни „Управління
персоналом".
8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу.
9. Форми мотивації, їх стисла характеристика.
ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом.
11 .Прогнозування в управлінні персоналом.
12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління.
13.Сутність концепції випереджальної освіти.
14.Особливості планування розвитку персоналу організації.
15.Методи ділової оцінки персоналу.
16.Філософія японського управління персоналом.
17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами.
18.Внутрішня та зовнішня мотивація,
19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління
персоналом.
20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією.
22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської
систем управління персоналом.
23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості
підготовки державних службовців.
24.Зовнішні мотиватори поведінки людини.
25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти..
26.Планування кар'єри. Види кар'єри.
27.Концепція партисипативного управління.
28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача..
29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика.
ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу.
31 .Характеристика концепції безперервної освіти.
З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу.
34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві..
35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.
36.Методи мотивації, їх стисла характеристика.
37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід).
38.Акмеолог ічна концепція розвитку.
39.Методи ділової оцінки персоналу.
40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом.
41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності.
42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу.
43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання.
44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства.
45.Типи стимулів, їх стисла характеристика.
46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу.
47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.
48.Характеристика методів примусової мотивації працівників
49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання.
50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами.
51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації.
52.Критерії і норми оцінки знань.
53.Поняття методів навчання. Класифікація методів.
54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга.
55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі.
56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця.
57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості.
58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання.
59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах.
60.Класифікація методів мотивації працівників.
61.Семінарське заняття, як форма організації навчання.
62.Планування розвитку персоналу організації.
63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві
64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника.
65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів.
бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах
67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці.
68.Педагогічна майстерність. Технології навчання.
69.Нетрадиційні методи атестації персоналу
70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології.
71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій.
72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу
73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки.
74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання.
75. Методи самомотивації людини.
76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія.
77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму.
78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника
79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція.
80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів.
81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу
82.Суть освіти та педагогічної діяльності.
83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях.
84.Методи нематеріальної мотивації персоналу.
85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом.
86.0собливості педагогічного мислення.
87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу
88.Освіта як проблема національної безпеки.
89.Сутність контрактної системи найму працівників.
90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

Білети (шпора) з права

6 шрифт, в три рядки на сторінці А4

Конфліктологія білети шпора

1. Історія становлення конфліктології в Україні. 4
2. Предмет, метод, структура конфліктології як науки. 5
3. Основні поняття та категорії конфліктології. 6
4. Методи науково-практичних досліджень конфліктології. 7
5. Основні концепції сучасної зарубіжної конфліктології. 8
6. Поняття, зміст та структура конфлікту. 9
7. Діагностика конфліктів. 10
8. Типологія конфліктів. 11
9. Зміст, суть, структура внутрішньоособистісних конфліктів. 12
10. Типологія внутрішньоособистісних конфліктів. 13
11. Діагностика внутрішньоособистісних конфліктів. 14
12. Методи розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів. 15
13. Функції внутрішньоособистісних конфліктів. 16
14. Психологічна характеристика конфліктної особистості. 17
15. Причини конфліктів у робочій групі. 18
16. Способи розв’язання міжособистісних конфліктів. 19
17. Аналіз конфліктного стану, ситуації. 20
18. Конструктивне розв’язання конфлікту. 21
19. Особливості міжетнічних конфліктів. 22
20. Соціальні конфлікти. 23
21. Особливості політичних конфліктів. 24
22. Психологічне забезпечення переговорного процесу. 25
23. Профілактика сімейних конфліктів. 26
24. Історико-аналітичний аспект проблеми спілкування в Україні. 27
25. Спілкування як психологічний феномен. 28
26. Об’єкт, предмет і методи дослідження спілкування. 29
27. Види, рівні і функції спілкування. 30
28. Психологічні якості в структурі особистості, важливі для спілкування. 31
29. Характеристика індивідуальної бесіди. 32
30. Психологічна класифікація співбесідників. 33
31. Спілкування в аудиторії. 34
32. Колективне спілкування. 35
33. Переговори як форма колективного спілкування. 36
34. Способи спілкування та їхні різновиди. 37
35. Стратегія і тактика спілкування. 38
36. Вербальні засоби спілкування. 39
37. Психолінгвістика в професії викладача, перекладача. 39
37. Психолінгвістика в професії викладача, перекладача. 40
38. Класифікація невербальних засобів комунікації. 41
39. Кінесика і такесика, проксеміка в переговорному процесі. 42
40. Спільна діяльність, її структура. Поняття та класифікація взаємодії. 43
41. Бар’єри на шляху взаєморозуміння. 44
42. Поняття психологічного впливу.
Способи впливу на людей під час спілкування. 45
43. Соціально-психологічні особливості робочої групи в переговорах. 46
44. Психологічне забезпечення переговорного процесу. 47
45. Психологічний аналіз умов і особливостей переговорів та їх учасників. 48
46. Елементи тренування та психологічної
підготовки майбутніх переговорів. 49
47. Психологічне забезпечення переговорного
процесу під час його проведення. 50
48. Мотиваційна, емоційна та когнітивна готовність
долання перешкод під час переговорів. 51
Література 52

Білети з дисципліни Організація обліку шпора

3.1. З дисципліни "Організація обліку"
1. Основи організації бухгалтерського обліку.
2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку.
3. Організація облікового процесу.
4. Організація обліку власного капіталу.
5. Організація обліку зобов'язань.
6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів.
7. Організація обліку та аналізу оборотних активів.
8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності під¬приємств.
9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контро¬лем і аналізом.
10.Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу.
11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку.
1. Організація обліку розрахунків з бюджетом
2. Організація обліку безготівкових розрахунків
3. Організація обліку грошових коштів підприємства
4. Організація обліку нематеріальних активів
5. Організація обліку виробничих запасів
6. Організація обліку готової продукції (робіт, послуг), товарів та їх ре¬алізації
7. Організація обліку витрат виробництва
8. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами
9. Організація обліку оплати праці
10.Організація обліку довгострокових зобов'язань підприємства
11.Організація обліку відстрочених податкових зобов'язань
12.Документування господарських операцій, його значення в організації
бухгалтерського обліку
13.Первинні документи
14. Організація обліку на позабалансових рахунках
15.Організація обліку доходів майбутніх періодів
16.Організація обліку поточної дебіторської заборгованості
17.Організація обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з
бюджетом
18. Організація обліку відстрочених податкових активів
19. Методика нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів
20.Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості
21.Організація обліку поточних зобов'язань підприємства
22.Організація обліку необоротних активів
23.Організація обліку оборотних активів
24. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій
25.Організація обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів
26.Принципи організації бухгалтерського обліку
27.Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві
28.Облікова політика підприємства
29.Організація обліку фінансових інвестицій
30.Нормативна база, що регулює організацію бухгалтерського обліку.
3.2. З дисципліни "Звітність підприємства"
підлягають вивченню такі теми:
1. Загальні вимоги до звітності
2. Баланс підприємства
3. Звіт про фінансовіі результати
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Звіт про власний капітал
6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
7. Зведена і консолідована фінансова звітність
8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
9. Податкова звітність
10. Статистична і спеціальна звітність
На основі цієї тематики рекомендується такий перелік питань на держа¬вний іспит за фахом:
1. Мета і склад фінансової звітності
2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності
3. Характеристика фінансової звітності
4. П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'"
5. Принципи складання фінансової звітності
6. Загальна характеристика активів балансу
7. Загальна характеристика пасивів балансу
8. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу
9. Структура і зміст Звіту про фінансові результати
10. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати
11 .Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприєм¬ства
12.Розрахунок фінансових результатів звичайної діяльності підприємст¬ва
13.Узгодженість статей Звіту про фінансові результати з планом рахун¬ків
14.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті
операційної діяльності підприємства
15.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства
16.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності підприємства
17.Узгодженість показників Звіту про рух грошових коштів з балансом
18.Порядок складання Звіту про власний капітал
19. Види податкової звітності
20. Нормативна база для складання Декларації про прибуток підприємст¬ва
21.Порядок складання Декларації про прибуток підприємства
22.Порядок складання Податкової декларації про податок на додану вар¬тість
23. Розрахунок акцизного збору
24. Звітність про платежі на соціальні заходи
25. Розрахунок податку з реклами і комунального податку
26. Здійснення річних перерахунків прибуткового податку
27. П(С)БО № 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
28. Інформація у примітках до фінансової звітності
29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності
30. Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва
3.4. З дисципліни "Фінансовий аналіз"
до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту передбачені такі теми:
1. Теоретичні основи фінансового аналізу.
2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.
3. Аналіз фінансової стійкості.
4. Аналіз платоспроможності та ліквідності.
5. Аналіз грошових потоків.
6. Аналіз кредитоспроможності підприємства.
7. Аналіз ефективності використання капіталу.
8. Оцінювання виробничо - фінансового левереджу.
9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.
10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства.
11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств.
12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків.
Зазначені теми відображені в рекомендованих запитаннях до білетів на державний іспит за фахом:
1. Предмет, об'єкт та суб'єкт фінансового аналізу. Основні види фінансово¬го аналізу.
2. Методи та прийоми фінансового аналізу.
3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства.
4. Аналіз структури капіталу підприємства.
5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.
6. Ефект фінансового важеля.
7. Основні показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і харак¬теристика.
8. Аналіз руху грошових коштів.
9. Оцінка оптимального рівня грошових коштів.
10.Оцінка ануїтетів.
11. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансо¬вого левериджу.
12.Основна мета та методи аналізу грошових потоків.
13.Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів.
14.Оцінка вартості капіталу підприємства.
15.Аналіз показників ліквідності і платоспроможності.
16.Аналіз ліквідності балансу.
18. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи стійкості.
19. Аналіз відносних показників фінансової стійкості.
20.Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.
21.Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо.
22.Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику.
23.Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналі¬зу.
24.Основні напрями оцінки ділової активності підприємства.
25. Попередній аналіз фінансового стану підприємства.
26. Ціна основних джерел капіталу підприємства.
27. Леверидж і його роль у фінансовому аналізі.
28.Аналіз кредитоспроможності позичальника.
29.Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства.
30.Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефі¬цієнтів.
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel