Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Универсальная

Перехідна економіка: аналіз і тенденція розвитку

(код (ID:55429))
| Размер: 44 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
План работыЗміст


Вступ 3
Розділ 1. Перехідна економіка: сутність і природа 5
1.1. Природа перехідної економіки як процес зміни одного способу виробництва іншим 5
1.2. Перехідна економіка та її функціональне призначення 12
Розділ 2. Перехідна економіка: аналіз і тенденція розвитку 15
2.1. Структура перехідної економіки 15
2.2. Особливості розвитку економічних відносин в перехідний період 18
Розділ 3. Особливості перехідної економіки в умовах сучасної України 23
3.1. Реприватизація й приватизація капіталістичної системи господарювання 23
Висновки 34
Список використаної літератури 36

При подготовке работы на тему «Перехідна економіка: аналіз і тенденція розвитку» были использованы следующие источники:

Список використаної літератури

1. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: микроэкономика, макроэкономика. - Л.: Лсниздат, 1998.
2. Барр Р. Политическая экономия. - М.: Международные отношения, 1994.
3. Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и современность). - М.: БЕК, 1996.
4. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведев В. С. Політична економія: Підручник. - К.: Ніка-Центр, 2000.
5. Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. - К.: Орияне, 2000.
6. Беляев О. О. Політична економія: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001.
7. Бодров В. Г. Державні та ринкові регулятори економічного оновлення // Україна: поступ у XXI століття: Науково-методичний посібник. - К.: Вид-во УАДУ, 2000.
8. Гальчинський А. С., Сщепко П. С, Палкій ??. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999.
9. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995.
10. Гош О. П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства: Підручник для вищих навчальних закладів. - К.: "Преса України", 1999.
11. Дзюбик С.Д., Ривак О. П. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994.
12. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знання-Прсс, 2001.
13. Заглинський А.О., Матусевич М.К. Політична економія. - Рівне: ППФ "Волинські обереги", 2000.
14. Курс переходной экономики: Учебник для вузов / Под ред. акад. Л. И. Абалкина. - М.: ЗАО Финстатинформ, 1997.
15. Милль Дж. Основы политической экономии: В 2 т. - М.: Прогресс, 1980.
16. Мостовая Е. Б. Основы экономической теории: Курс лекций. - М.: Инфра-М: НГАЭиУ, 1997.
17. Мочерний С.В. Політична економіка: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002.
18. Ойксн В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1995.
19. Основи економічної теорії: політекопомічниіі аспект: Підруч. / За ред. ?. ?. Климка, В. ?. Нестеренка. - К.: Вища шк.: Знання, 1997.
20. Політична економіка / За ред. В.О. Рибалкіна. - К.: Академія, 2004.
21. Політична економіка / За ред. Г.А. Огаяна. - К.: МАУП, 2003.
22. Політична економіка / За ред. Ю.В. Ніколенка. - К.: ЦУЛ, 2003.
23. Самуэльсоп П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Алгон, 1994.
24. Соціально-економічне становище України за 2000 рік // Статистика України. - 2001. - № І.
25. Шсшхіиюв Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодействия: Учебник. - М., 2000.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Перехідна економіка: риси, типи, моделі, закономірності

1. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин 2
2. Варіанти змішаної економіки та основні моделі переходу до них 2
3. Перехідна економіка і її особливості в Україні 2
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 2

Сутність економічної системи. Перехідна економіка

1. Сутність економічної системи, її елементів. Характеристика елементів економічної системи 3
2. Перехідна економіка і її особливості в Україні 4
3. Становлення різних форм власності 8
Висновки 14
Список літератури 16

Міжнародна економіка


1. Україні в процесі міжнародної трудової міграції 3
2. Глобалізація економіки як тенденція світового розвитку 10
Висновок 21
Список використаної літератури 23

Основні риси ринкової економіки. Україна: перехідна економіка

Основні риси ринкової економіки. Україна: перехідна економіка

Класичні моделі соціально-економічного розвитку

ВСТУП 3
1. Поняття і сутність економічної системи 4
2. Моделі соціально-економічного розвитку (класичні) 8
3. Перехідна економіка. Крайності економічного розвитку 11
4. Криза економіки, шляхи її усунення 16
5. Напрямки соціально-економічного розвитку 22
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

Сутність та тенденція розвитку соціальної структури України

ВСТУП 3
1. Сутність та тенденція розвитку соціальної структури України 4
2. Розподіл українського населення на класи 7
3. Неможлива стабілізація нинішнього соціального стану в Україні 10
ВИСНОВОК 12
ЛІТЕРАТУРА 13

Перехідна економіка

План
Вступ…………………………………………………………………2
1. Сутність перехідних економічних відносин…………………..3
2. Основні риси адміністративно-командної системи………….18
Висновки……………………………………………………………25
Використана література……………………………………………26

Соціальне ринкове господарство. Теоретична модель і практична реалізація

ЗМІСТ
Вступ 3
1. Ринкова економічна система: переваги та недоліки 4
2. Сутність соціально-орієнтованої ринкової економіки 7
3. Світовий досвід формування соціально-орієнтованої ринкової економіки 11
4. Особливості становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні 16
4.1. Законодавча база 16
4.2. Розвиток демократії 18
4.3. Рівень добробуту, доходи. 20
4.4. Взаємозв’язки економіки та соціального питання 23
Висновок 25
Список використаної літератури 27

Список використаної літератури
1.Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с.
2.Вілкул Ю.Г. Ринкова економіка і держава (макроекономічний аспект). — Кривий Ріг, 2003. — 542с.
3.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. — К., 2002. — 544с.
4.Геєць В.М., Панченко Є.Г. Перехідна економіка. — К., 2003. — 592с.
5.Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні “Економіка України” 2000 № 1
6.Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні “Економіка України” 2000 № 2
7.Економіка України: десять років реформ. За ред. З. Ватаманюка. – Львів., 2001. – 496 с.
8.Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. — К., 2004. — 511с.
9.Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с.
10.Надточний Б.О. Соціальна політика у ринковій економіці “Людина і праця”, 1994 № 11
11.Новіков В. Соціальна сфера – важливий напрям ринкових реформ “Україна: аспекти праці”, 1997 №6
12.Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с.
13.Перехідна українська економіка: стан і перспективи А. Філіпенко (ред.)Марта Гумен (упоряд.), В. Бандера (ред.). — К., 1996. — 224 с
14.Ринкова економіка: теоретичні аспекти О.С.Кривцов (уклад.), В.М.Бережний (уклад.). — Х., 2001. — 288с.
15.Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. — К., 2003. — 656с.
16.Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритет моделі українського ринку “Економіка України” 1994 № 5

Перехідна економіка

1. Розвиток товарних економічних систем періоду становлення і функціонування простої і розвинутої форми товарної економіки 3
2. Здобутки і проблеми реалізації моделі 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 6
1.1. Сутність економічної системи, її елементів. Характеристика елементів економічної системи 6
1.2. Типи економічних систем, її головні риси та критерії порівняння 8
РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 18
2.1 Суперечності між елементами економічної системи як рушійна сила її розвитку 18
2.2. Методи розв’язання економічних суперечностей 21
2.3. Варіанти змішаної економіки та основні моделі переходу до них 23
РОЗДІЛ 3. ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel