Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Курсовая

Аналіз сучасного стану процесу розробки роздрібних цін у магазині-салоні «Меблі»

(код (ID:49669))
| Размер: 190 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
План работыЗміст

Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні аспекти процесу розробки цін на підприємстві 5
1.1 Поняття процесу розробки цін та фактори впливу на нього 5
1.2 Основні методи ціноутворення 11
Розділ 2 Аналіз сучасного стану процесу розробки роздрібних цін у магазині-салоні «Меблі» 16
2.1 Загальна характеристика магазину-салону «Меблі» 16
2.2 Організація комерційної, маркетингової та економіко-фінансової діяльності салону «Меблі» 18
2.3 Аналіз організації процесу розробки цін у магазині-салоні «Меблі» 23
Розділ 3 Шляхи вдосконалення процесу розробки цін у салоні «Меблі» з метою забезпечення підвищення його прибутковості 27
3.1 Дослідження беззбитковості салону «Меблі» 27
3.2 Напрямки вдосконалення процесу розробки цін у салоні «Меблі» 30
Висновки 33
Використана література 35
Додаток А - Рекомендовані значення неокруглених цін 37

При подготовке работы на тему «Аналіз сучасного стану процесу розробки роздрібних цін у магазині-салоні «Меблі»» были использованы следующие источники:

Використана література

1. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний текст із змінами - К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2005.
2. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 3 січня 1990 р. N 507-XII. Зі змінами та доповненнями
3. Алімов А. Н., Гончарова Н. П., Дражан М. Г., Черванёв Д. Н. Управление инновационным циклом. — К.: Наук. думка, 2003.
4. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. - 110с.
5. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. – 392 с.
6. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М. Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 283 с.
7. Глівенко С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 2001. – 207 с.
8. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — 3. вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423с. — (Серія "Вища Освіта ХХІ століття").
9. Движущие силы рынка и конкурентные стратегии // Дойль П. Маркетинг – менеджмент и стратегии – Сп. б.,2002. – 211 с.
10. Дихтель Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. –М.: Высш. шк., 2004. – 255 с.
11. Економіка підприємства /За ред. С.Ф.Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000. - 528с.
12. Колобов А.А. и др. Промышленная логистика. - М.: Изд. МГТУим. Н.Э. Баумана, 2003. - 203с.
13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
14. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 2000. С. 152 — 176.
15. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ. – 2-е Европ. Изд. – К.;М.; СП.б. Издат. Дом «Вильямс», 2003. -1056с.
16. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2003 – 448 с.
17. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2002.
18. Моисеева Н. К., Анискин Ю. П. Конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Т. 1. — М.: Внешторгиздат, 2003.
19. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Житомир: Жіті, 2003, - 600 с.
20. Планування діяльності підприємств: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Диск. / М. А. Белов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. Ред. В. Є. Москалика. – К.: КНЕУ, 2002
21. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник, - К.: Академвидав, 2003. – 608 с.,іл.
22. Чейз Р.Б., Эквилайн Н. Дж., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менедмжент, 8-е издание.: Пер. англ.: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с.
23. Пилипчик В. Маркетинг на ринку засобів виробництва // Деньги и технлогии. – 2004. - №6-7. – с. 27
24. Цены и ценообразование / Под. ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с. (Серия «Учебники для вузов»).
25. Черный В. Сдерживаемый аппетит: особенносты нацинальной промышленной рекламы // Деньги и технлогии. – 2004. - №6-7. – с. 28-35
26. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. — М.: Экономика, 2000.
27. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. лит-ра, 2005.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах

Зміст

Вступ 3
1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах 5
2 Формування асортименту в магазині ТОВ "Монро" і його оцінка 13
2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи 13
2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазині ТОВ "Монро" 16
2.3 Оцінка товарного асортименту магазина 18
3 Вдосконалення асортименту товарів в магазині ТОВ "Монро" 22
Висновки 27
Список літератури 30

Мерчандайзинг роздрібного торговельного підприємства (За матеріалами МегаМаркету “Болден”)

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В МАГАЗИНІ 7
1.1. Сутність значення та основні концепції мерчандайзингу 7
1.2. Основні види розробки мерчандайзингових заходів 12
1.3. Показники оцінки ефективності мерчандайзингових заходів 24
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В МАГАЗИНІ ВАТ МЕГАМАРКЕТ „БОЛДЕН” 31
2.1. Аналіз практики розробки та застосування мерчандайзингових заходів на підприємстві 31
2.2. Дослідження стану вивчення та формування попиту покупців 41
2.3. Оцінка ефективності мерчандайзингових заходів з продажу товарів 62
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ У ВАТ МЕГАМАРКЕТ „БОЛДЕН ” 67
3.1. Удосконалення плану мерчандайзингових заходів 67
3.2. Шляхи підвищення ефективності процесу продажу товарів за допомогою інструментів мерчандайзингу 84
3.3. Удосконалення мерчандайзингових заходів щодо формування та стимулювання попиту покупців 89
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
ДОДАТКИ 104

Дослідження асортименту та якості м’яких меблів

Зміст
Вступ 3
1. Стан ринку м’яких меблів 5
2. Вимоги нормативної документації до м’яких меблів ГОСТ 10
3. Аналіз структури асортисменту м’яких меблів, що реалізуються на підприємстві "Спецмеблі" 14
4. Оцінка якості м’яких меблів у магазині 20
Висновки та пропозиції 24
Литература 26
Додаток. Прайс на меблі виробництва ВАТ “Спецмеблі” 30

Метою роботи є дослідження асортименту і якості м’яких меблів виробництва ВАТ “Спецмеблі”. Відповідно до поставленої мети завданнями роботи є:
- вивчення сучасного стану ринку м’яких меблів;
- вивчення вимог нормативної документації до м’яких меблів ГОСТ;
- аналіз структури асортисменту м’яких меблів, що реалізуються на підприємстві "Спецмеблі";
- встановлення критеріїв оцінки якості м’яких меблів у магазині
Об’єктом дослідження є підприємство меблевої промисловості ВАТ "Спецмеблі" з точки зору забезпечення ним якості та асортименту м’яких меблів у відповідності до потреб ринку.
Предметом дослідження є сукупність вимог ринку м’яких меблів, виконання яких забезпечує конкурентоспроможність продукції підприємств на протязі ХХІ століття.

Технологічний процес в магазині та шляхи його вдосконалення

Вступ 3
1.Технологічного процес на підприємствах роздрібної торгівлі як складова комерційної діяльності 4
2. Попередні складові технологічного процесу 5
3. Технологічний процес у магазині 15
4. Шляхи удосконалення технологічного процесу в магазині 25
Висновки і пропозиції 30
Список використаної літератури 32

Управління асортиментом та якістю товарів та послуг


Вступ 3
1. Основна частина 5
1.1. Теоретичне обгрунтування 5
1.1.1. Поняття процесу управління 5
1.1.2. Етапи управління 8
1.1.3. Основні принципи систем управління якістю 10
1.1.4. Поняття про асортимент та порядок формування асортименту
в магазині 11
1.1.5. Управління товарними запасами в магазині 14
1.1.6. Оцінка рівня якості продукції 16
1.1.7. Якість обслуговування покупців 19
1.2. Вітчизняний та закордонний досвід по процесу управління асортиментом та якістю товарів 21
1.3. Характеристика торгового магазину “Еколан” 23
1.4. Формування асортименту в магазині “Еколан” 29
1.5. Управління асортиментом в магазині “Еколан” 32
1.6. Управління якістю в магазині “Еколан” 33
2. Заключна частина 35
2.1. Висновки та пропозиції 35
2.2. Додатки 38
2.3. Література

Формування товарної пропозиції в магазині «Назва» та шляхи її удосконалення

Вступ 3
1. Поняття товарної політики пропозиції та принципи її формування в магазині 5
2. Фактори, що впливають на формування товарної пропозиції 8
3. Показники, що характеризують товарну пропозицію в магазині 10
4. Аналіз товарної пропозиції в магазині «Назва» та практика її формування і удосконалення 12
5. Формування товарної пропозиції у магазині «Назва 20
Висновки 32
Список використаної літератури 35
Додатки 37-51

Планування стратегії організації. Технологія розробки стратегії

Зміст
Вступ 3
1. Проектування процесів виробництва 4
1.1 Конструкторський аналіз процесу збірки 4
1.2 Вибір технологічного процесу 5
2. Планування стратегії організації. Технологія розробки стратегії 10
2.1. Планування стратегії організації 10
2.2 Технологія розробки стратегії 12
Висновки 17
Література 18

Планування стратегії організації. Технологія розробки стратегії

Зміст
Вступ 3
1. Проектування процесів виробництва 4
1.1 Конструкторський аналіз процесу збірки 4
1.2 Вибір технологічного процесу 5
2. Планування стратегії організації. Технологія розробки стратегії 10
2.1. Планування стратегії організації 10
2.2 Технологія розробки стратегії 12
Висновки 17
Література 18

Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення

Вступ 3
1. Теоретичні основи формування асортименту товару 5
2. Аналіз формування асортименту товарів 17
3. Дослідження організації формування асортименту 26
4. Виявлення недоліків у формуванні товарного асортименту в магазині 33
5. Пропозиції, шляхи удосконалення формування асортименту в магазині 39
Висновки 45
Список використаної літератури 47

Організація розміщення та викладання товарів в роздрібних підприємствах торгівлі як елемент мерчандайзингу

План

1. Організація розміщення та викладання товарів в роздрібних підприємствах торгівлі як елемент мерчандайзингу 3
2. Правила роздрібного продажу алкогольних виробів 13
3. Система послуг сервісного обслуговування споживачів в роздрібних підприємствах торгівлі. Характеристика послуг 15
Список використаної літератури 20
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel