Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Диплом

Системне управління процесами мотивації персоналу організація його ефективності

(код (ID:47708))
| Размер: 2854 кб. | Объем: 77 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
План работыЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
1.1. Сутність, функції, чинники та етапи мотивації
1.2. Форми мотивації трудової діяльності
1.3 Нормативно-правове забезпечення мотивації праці
1.4 Висвітлення теоретичних аспектів системного управління процесами мотивації персоналу в літературних джерелах
1.5. Зарубіжний досвід управління процесами мотивації персоналу
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇ В УМОВАХ ВАТ „ГРАНІТ”
2.1 Характеристика організаційно-економічних умов та ефективності діяльності підприємства
2.2 Склад і характеристика персоналу підприємства
2.3. Існуючі форми та рівень оплати праці на підприємстві
2.4. Методи нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві
2.5 Оцінка ефективності використання персоналу підприємства
Розділ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ВАТ „ГРАНІТ”
3.1 Перспективні напрямки вдосконалення системи мотивації на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення ефективності управління процесами мотивації на підприємстві
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

При подготовке работы на тему «Системне управління процесами мотивації персоналу організація його ефективності» были использованы следующие источники:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кодекс законів про працю зі змінами та доповненнями від 24.12.99р. №1356-XIV
2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р., №108/95-ВР зі змінами і доповненнями
3. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96р., № 504/96 ВР зі змінами і доповненнями
4. Закон України "Про охорону праці" від 21.11.2002 р. № 521/02 ВР
5. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.93р. № 3356-ХІІ
6. Постанова КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" від 08.02.95 р., №100
7. Адамчук В.В., Ромашова О.В., Сорокіна М.Е. Економіка і соціологія праці: Посібник для вузів. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 352 с.
8. Аксенов С. Менеджмент персоналу, 1998. – 301 с.
9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 1997. – 224 с.
10. Богиня Д. П., Грішнова О. А.. Основи економіки праці. Навчальний посібник. Київ «Знання-Прес», 2001-313с.
11. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів : Сполом, 1998. – 327 с.
12. Бухгалтерскнй учет на машино-строительном прсдприятни. - М.: Изд. «Машиностросние», 1979. -432 с.
13. Бухгалтерскнй учст, контроль й аудит в системо управлення пред-приятием. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
14. Вареня В.М. Про витрати на оплату праці та методи виявлення незаконних витрат коштів на оплату праці / Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №69, с. 23-26
15. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.
16. Григорович Н. Інструкція зі статистики заробітної плати: коментар фахівця / Бухгалтерия. – 2004. - №7, с.10-14
17. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч.посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 176 с.
18. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навчальній посібник. К: КНЕУ. 2000 - 200 с.
19. Економіка підприємства. Підручник. За заг. ред. С.Ф. Покропивного. Вид. 2 - ге, переорб. та доп. К: КНЕУ, 2000 - 528 с.
20. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформація // За загальною редак¬цією М.І. Молдаванова. - К.: Техні¬ка, 1993. -856 с.
21. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1992. - 191 с.
22. Кір”zн Т. Проблемні питання реформування оплати праці в україні // Україна: аспекти праці. – 2003. - №2. – с.32-37
23. Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні // Праця і зарплата. – 2001. - №2. – с.4-6
24. Курс бухгалтерского учета. - М.: Финансы, 1 97 1 . -416с.
25. Ломанов І., Уманський О., Марченко М. Про регулювання розмірів фондів оплати підприємств виробничої сфери / Україна: аспекти праці. – 2000-№2. – с.9-16
26. Мандибура В.О., Тимофєєв В.О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати. – К.: Парламент. видавництво, 1997. – 88 с.
27. Менеджмент организации:Учебное пособие. Под ред.проф. З.П.Румянцевой, проф.Соломатина Н.А. – М.: Инфра-М, 1995. – 429 с.
28. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч.посіб.- К.,2001. – 560 с.
29. Оплата труда: бухгалтсрский учет и расчеты. - М.: «Бухгалтерскнй учет», 1997.- 111с.
30. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 304 с.
31. Павловська Н. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці// Україна: аспекти праці. – 2002. - №4. – с.36-40
32. Петрова І. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства/ Україна: аспекти праці. – 2001-№7. – с. 22-27
33. Петрова І. Структурно-матричний підхід до формування компенсаційного пакету працівників підприємства / Вісник технологічного університету Поділля. – 2001. - №2. – с.43-45
34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
35. Семко Л. Совершенствование оплаты труда на промышленном предприятии/ Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4. – с.135-137
36. Семишіна М. аспекти перебудови ментальності працівника у системі мотиваційного менеджменту // Україна: аспекти праці. – 2001. - №4. – с.40-46
37. Теліщук Л.О. Заробітна плата і питання її трансформації / Фінанси України. – 2003. - №6, с. 98-102
38. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. - 312 с.
39. Управление персоналом организации: Учебник. Под ред.А.Я.Кибанова. – М.: Инфра-М, 1997. – 512 с.
40. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
41. Цал-цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
42. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учебное попобие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446 с.
43. Фатєєва Я. Як працівник може стягнути заробітну плату з підприємства/ Все про бухгалтерський облік. – 2002. - №52, с.38- 40
44. Шеремет А. Д., Сайфурин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа предприятия. М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.
45. Экономика предприятия: Учебник для вузов. п/р. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. М., Банки и биржи, 1998.- 456 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Сучасні моделі мотивації

Вступ 3
1. Теорії мотивації персоналу 4
2. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу 18
3. Управління мотивацією 25
4. Організація мотивації на підприємстві 28
Висновки 33
Література 35

Сучасні моделі мотивації

Вступ 3
1. Теорії мотивації персоналу 4
2. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу 18
3. Управління мотивацією 25
4. Організація мотивації на підприємстві 28
Висновки 33
Література 35

Мотиви ефективності виробництва і продуктивності праці (на прикладі підприємства)

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні засади формування системи мотивації продуктивності персоналу та ефективності використання робочої сили 5
1.1. Поняття мотивації і стимулювання продуктивності персоналу та ефективності використання робочої сили 5
1.2. Мотивація управлінського персоналу 9
1.3. Аналіз впливу мотивації управлінського персоналу на зміст та результативність стратегії підприємства 12
Розділ ІІ. Аналіз мотивації персоналу ВАТ «__» 17
2.1. Загальна характеристика 17
2.2. Організаційна структура підприємства 19
2.3. Аналіз мотивації на підприємстві 26
Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення системи мотивації продуктивності ефективної праці 33
3.1. Удосконалення матеріального стимулювання продуктивності персоналу 33
3.2. Формування системи мотивації управлінського персоналу на базі сучасних інформаційних технологій 36
3.3. Методичні основи визначення і оцінки ефективності мотивації трудової діяльності 39
Висновки 42
Література 45

Організація управління виробничими процесами

Вступ 3
Організація управління виробничими процесами 4
1. Управління виробничими процесами за критерієм ефективності 4
2. Вдосконалення виробничог опроцесу 7
Висновок 13
Література 14

Управління процесами руху персоналу + доповідь

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ 5
1.1 Добір кадрів. Формування вимог до претендентів 5
1.2 Залучення та професійний відбір персоналу 8
РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦЇЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ В ТУРКОМПАНЇЇ „ТРАЙДЕНТ” (м.Львів) 16
2.1 Загальна характеристика туркомпанії „Трайдент”, м.Львів 16
2.2 Аналіз системи управління рухом персоналу в туркомпанії „Трайдент”, м.Львів 18
РОЗДІЛ 3.ПРОПОЗИЦЇЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РУХУ ПЕРСОНАЛУ В ТУРКОМПАНЇЇ „ТРАЙДЕНТ” 26
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦЇЇ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 38

Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні питання щодо мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 6
1.1. Сутність та значення мотивації персоналу підприємства та характеристика основних теорій мотивації 6
1.2. Особливості матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу підприємства 27
1.3. Управління формуванням мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 39
РОЗДІЛ 2. Аналіз особливостей системи мотивації на підприємстві та її основні недоліки 49
2.1. Загальна характеристика підприємства та ефективність його функціонування 49
2.2. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства 54
2.3. Аналіз системи мотивації та її недоліки 71
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 79
3.1. Вдосконалення системи мотивації на підприємстві 79
3.2. Удосконалення преміальної системи за підсумками роботи за рік 87
3.3. Покращення нематеріальної мотивації персоналу 101
ВИСНОВОК 108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111
ДОДАТКИ 116

МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Мотивація трудової поведінки персоналу як об’єкта дослідження 7
1.1. Сутність та значення мотивації трудової поведінки персоналу 7
1.2. Розвиток теорії мотивації 13
1.3. Існуючий досвід мотивації 18
РОЗДІЛ 2. Характеристика ВАТ «...» 24
2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма 24
2.2. Потужність та асортимент продукції товариства 27
2.2. Потужність та асортимент продукції товариства 27
2.3. Основні показники діяльності підприємства 32
2.4. Сировинна база та збут продукції 40
2.5. Схема управління ВАТ «...» 45
2.6. Інфраструктура підприємства 48
2.7. Виробнича структура підприємства 52
РОЗДІЛ 3. Дослідження процесу мотивації на сучасному етапі 59
3.1. Аналіз основних показників роботи ВАТ «...» 59
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 67
3.3. Аналіз досвіду використання різних підходів мотивації трудової діяльності персоналу 77
3.4. Порівняльний аналіз мотивації трудової діяльності на базі зарубіжного та вітчизняного досвіду 80
3.5. Фактори впливу на процес мотивації 83
РОЗДІЛ 4. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу 87
4.1. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу 87
4.2. Пропозиції щодо покращення мотивації трудової діяльності персоналу ВАТ «...» 90
4.2.1. Методика оцінки ефективності економічної та соціальної ефективності мотивації трудової діяльності персоналу 95
4.2.2. Методика мотивації трудової діяльності працівників виходячи з оцінки персоналу 96
4.3. Методика розробки програм стимулювання праці 100
Висновки і пропозиції 104
Список використаних джерел 109
Додатки 114

Роль мотивації працівників у забезпеченні ефективності управління

Вступ 2

1. Сутність мотивації співробітників 3

2. Загальні фактори мотивації 5

3. Мотивація та соціальне партнерство 8

4. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації 10

Висновки 16

Література 17

Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Мотивація в системі оцінювання ефективності роботи служби маркетингу підприємства 6
1.1. Маркетинг як стимулюючий чинник ефективного розвитку підприємства 6
1.2. Мотивація персоналу як складова ефективності маркетингової діяльності підприємства 12
1.3. Специфіка діяльності маркетингового персоналу на вітчизняному ринку мобільного зв’язку 26
РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінювання системи мотивації роботи маркетингового персоналу ... 33
2.1. Маркетингові характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства 33
2.2. Оцінювання ефективності маркетингової служби підприємства 40
2.3. Діагностика системи мотивації роботи маркетингового персоналу в ... 51
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства 75
3.1. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження системи мотивації персоналу служби маркетингу підприємства 75
3.2. Особливості застосування мотивуючого оцінювання ефективності роботи маркетингового персоналу 82
3.3. Економічна доцільність запропонованих заходів 89
ВИСНОВКИ 91
ЛІТЕРАТУРА 94
Додаток А. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації менеджменту персоналу компанії ... 98

Система мотивації роботи маркетингового персоналу підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Мотивація в системі оцінювання ефективності роботи служби маркетингу підприємства 6
1.1. Маркетинг як стимулюючий чинник ефективного розвитку підприємства 6
1.2. Мотивація персоналу як складова ефективності маркетингової діяльності підприємства 12
1.3. Специфіка діяльності маркетингового персоналу на вітчизняному ринку мобільного зв’язку 26
РОЗДІЛ 2. Аналіз і оцінювання системи мотивації роботи маркетингового персоналу "..." 33
2.1. Маркетингові характеристики виробничо-господарської діяльності підприємства 33
2.2. Оцінювання ефективності маркетингової служби підприємства 40
2.3. Діагностика системи мотивації роботи маркетингового персоналу в «...» 51
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства 75
3.1. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження системи мотивації персоналу служби маркетингу підприємства 75
3.2. Особливості застосування мотивуючого оцінювання ефективності роботи маркетингового персоналу 82
3.3. Економічна доцільність запропонованих заходів 89
ВИСНОВКИ 91
ЛІТЕРАТУРА 94
Додаток А. Перелік нормативно-правових документів, які використовуються в організації менеджменту персоналу компанії 98
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel