Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

4

Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

(код (ID:29193))
| Размер: 100 кб. | Объем: 104 стр. | Стоимость: 325 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
План работыВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5
1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5
1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11
1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22
2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22
2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32
2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47
РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66
3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75
ВИСНОВКИ 91
ДОДАТОК А 98
ДОДАТОК Б 100
ДОДАТОК В 102
ДОДАТОК Д 104

При подготовке работы на тему «Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів» были использованы следующие источники:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
4. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
5. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46 стор. 119 вiд 03.12.1998
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский Н. Кужельный Е. Петрик В. Савченко и др. под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ 1996. — С. 108—121.
8. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский Г.Б. Поляк и др. —2-е изд. перер. и доп .— М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002.— 655с.
9. Баришников Н.П. Организания и методика проведения общего аудита: Изд.5-е перер. и доп.— М.:Изд. дом “Филинь” Рилант 2000.— 656с.
10. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во Знання 1998. - 573 с.
11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.
12. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр” 2000. – 512 с.
13. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
14. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ 2000. - 608 с.
15. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП. “РУТА” 2002 — 672с.
16. Бухгалтерский учет в Украине: от теории к практике./ Под ред. А.Н. Коваленко – Дн.: Баланс-Клуб 2006. – 996 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ 2005. – 320 с.
18. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
19. Виленский П.Л. Лившиц В.Н. Орлова Е.Р. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело 1998.
20. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К 2001 р.
22. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання” 2001 р.
23. Давидов Г.М. Аудит:Навч. посіб.— 3-те вид. стер.— К.: Т-во “Знання” КОО 2002 — 363с.
24. Даньків Й.Я. Лучко М.Р. Остапюк М.Я. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. – К.: Знання 2005. – 319 с.
25. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
26. Доленко Г.О. Заславський В.А. Тимашов О.О. Онови інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка 2001
27. Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція — К.: Т-во ”Знання” КОО 2001.—402 с.
28. Звітність підприємств. Навчальний посібник./ За ред. Профессора Вериги Ю. А. – Київ: Центр навчальної літератури 2005. – 602 с.
29. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ 2005. – 428 с.
30. Зубілевіч С.Я Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Либідь 1996.— 267с.
31. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. – М.: Финансы ЮНИТИ 1999.
32. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика 1995.
34. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Є. М. Романів Р. Л. Хом’як А. С. Мороз В. В. Гресик. — Л.: Інтелект-Захід 2001.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во Знання КОО 2000. — 378 с.
36. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор 2001. - 196 с.
37. Кулаковсько Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.— Львів: Піча Ю.В К.: ”Каравелла” Львів: ”Новий-Світ-2000” 2002. — 504с.
38. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
39. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
40. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR 2000. — С. 261—295.
41. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
42. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
43. Облік і аудит основних засобів: Бондар М.І. автореф .К 2001.
44. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособ.— Мн.: Мисанта 2002. — 429с
45. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG Контакт 1993. — С. 29—56.
46. Рудницкий В.С. Методологія і організация аудиту.— Т. “Світ” 1998.— 267с.
47. Скобара В.В. Аудит: методология и организация.— М. “Дело и сервис” 1998г.— 576с.
48. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
49. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес 2002.— 233 с.
51. Як установити платіжний термінал на підприємстві Все про бухгалтерський облік 2007р №59 ст.27
52. http://www.dtkt.com.ua
53. http://www.zenako.ua:80/index.htm

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
4. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
5. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46 стор. 119 вiд 03.12.1998
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский Н. Кужельный Е. Петрик В. Савченко и др. под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ 1996. — С. 108—121.
8. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский Г.Б. Поляк и др. —2-е изд. перер. и доп .— М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002.— 655с.
9. Баришников Н.П. Организания и методика проведения общего аудита: Изд.5-е перер. и доп.— М.:Изд. дом “Филинь” Рилант 2000.— 656с.
10. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во Знання 1998. - 573 с.
11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.
12. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр” 2000. – 512 с.
13. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
14. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ 2000. - 608 с.
15. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП. “РУТА” 2002 — 672с.
16. Бухгалтерский учет в Украине: от теории к практике./ Под ред. А.Н. Коваленко – Дн.: Баланс-Клуб 2006. – 996 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ 2005. – 320 с.
18. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
19. Виленский П.Л. Лившиц В.Н. Орлова Е.Р. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело 1998.
20. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К 2001 р.
22. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання” 2001 р.
23. Давидов Г.М. Аудит:Навч. посіб.— 3-те вид. стер.— К.: Т-во “Знання” КОО 2002 — 363с.
24. Даньків Й.Я. Лучко М.Р. Остапюк М.Я. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. – К.: Знання 2005. – 319 с.
25. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
26. Доленко Г.О. Заславський В.А. Тимашов О.О. Онови інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка 2001
27. Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція — К.: Т-во ”Знання” КОО 2001.—402 с.
28. Звітність підприємств. Навчальний посібник./ За ред. Профессора Вериги Ю. А. – Київ: Центр навчальної літератури 2005. – 602 с.
29. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ 2005. – 428 с.
30. Зубілевіч С.Я Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Либідь 1996.— 267с.
31. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. – М.: Финансы ЮНИТИ 1999.
32. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика 1995.
34. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Є. М. Романів Р. Л. Хом’як А. С. Мороз В. В. Гресик. — Л.: Інтелект-Захід 2001.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во Знання КОО 2000. — 378 с.
36. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор 2001. - 196 с.
37. Кулаковсько Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.— Львів: Піча Ю.В К.: ”Каравелла” Львів: ”Новий-Світ-2000” 2002. — 504с.
38. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
39. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
40. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR 2000. — С. 261—295.
41. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
42. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
43. Облік і аудит основних засобів: Бондар М.І. автореф .К 2001.
44. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособ.— Мн.: Мисанта 2002. — 429с
45. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG Контакт 1993. — С. 29—56.
46. Рудницкий В.С. Методологія і організация аудиту.— Т. “Світ” 1998.— 267с.
47. Скобара В.В. Аудит: методология и организация.— М. “Дело и сервис” 1998г.— 576с.
48. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
49. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес 2002.— 233 с.
51. Як установити платіжний термінал на підприємстві Все про бухгалтерський облік 2007р №59 ст.27
52. http://www.dtkt.com.ua
53. http://www.zenako.ua:80/index.htm


Дополнительная информация3353
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Організаційні та методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8
1.1. Сутність амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8
1.2. Теоретичні положення з організації і методології обліку, аналізу і аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 15
1.4. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 32
Висновки до розділу 35
РОЗДІЛ 2. Облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів як інформаційна база аналізу та аудиту 37
2.1. Особливості організації бухгалтерського обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 37
2.2. Первинний та аналітичний облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 48
2.3. Особливості синтетичного обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 60
Висновки до розділу 64
РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та особливостей аналізу їх амортизації 66
3.1. Інформаційна база та організаційно-інформаційна модель аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 66
3.2. Методика аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 72
3.3. Обґрунтування напрямків вдосконалення управління амортизаційною політикою на ПП "ЗЛМ" 81
Висновки до розділу 93
РОЗДІЛ 4. Аудит амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 96
4.1. Мета та завдання аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх амортизації на ПП "ЗЛМ" 96
4.2. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 99
Висновки до розділу 107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 109
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115
ДОДАТКИ 120
Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2003-2006 рр. 121
Додаток Б. Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку амортизації основних засобів та НМА 127
Додаток В. Первинні документи з обліку амортизаційних відрахувань 128
Додаток Г. Витяг з Відомості 4-м стосовно обліку необоротних активів і зносу 132

Облік і аудит нематеріальних активів

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів
1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і законодавча база
1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами
Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві
2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів у відповідності до П(С)БО
2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів
2.3. Облік амортизації нематеріальних активів
2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів
2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів
Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами
3.1. Міжнародні стандарти аудиту
3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів
3.3. Документування аудиту нематеріальних активів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів.............7
1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і
законодавча база.........................................................................................7
1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами..........................15
Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві...........20
2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів
у відповідності до П(С)БО.......................................................................20
2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.......................44
2.3. Облік амортизації нематеріальних активів.............................................49
2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів............52
2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів........................................55
Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами....................................58
3.1. Міжнародні стандарти аудиту.................................................................58
3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів.........................................61
3.3. Документування аудиту нематеріальних активів..................................71
Висновки................................................................................................................89
Список використаної літератури.........................................................................95
Додатки..................................................................................................................99


Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Вступ 3
1. Зміст аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5
1.1. Мета та завдання аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5
1.2. Організація аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 6
1.3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 13
2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17
2.1. Джерела інформації проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17
2.2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 18
3. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 24
Висновки 27
Список використаної літератури 29
Додатки 31-47

Облік і аудит оборотних активів

Вступ 4
1.2. Критичний огляд джерел з питань обліку і аудиту оборотних активів 7
Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 11
2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку оборотних активів 11
2.2. Методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 15
2.3. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності оборотних активів 20
2.4. Гармонізація і стандартизація обліку та фінансової звітності оборотних активів на основі МСБО та ПСБО 39
Розділ 3. Методологія та процедури аудиту оборотних активів 44
3.1. Методологія та організація аудиту оборотних активів 44
3.2. Інформаційне забезпечення та процедури аудиту оборотних активів 62
3.3. Використання результатів аудиту в управлінні оборотними активами 64
Висновки та пропозиції 72
Список використаної літератури 75
Додатки 79Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)


РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 2
3.1. Удосконалення нормативно-методичного регулювання обліку та аудиту нематеріальних активів 2
3.2. Особливості організації технології облікового процесу нематеріальних активів в умовах функціонування АРМ бухгалтера 26
3.3. Шляхи удосконалення організації аудиту нематеріальних активів в умовах автоматизованої системи обробки інформації 37
ВИСНОВОК 46
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 50
ДОДАТКИ 53

Розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства

Вступ 3
1. Економічна суть, склад, класифікація і оцінка основних засобів та нематеріальних активів 6
1.1. Поняття необоротних активів та їх відображення у фінансовій звітності 6
1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 12
1.3. Поняття нематеріальних активів 18
2. Необоротні активи в діяльності українських підприємств 23
2.1. Аналіз створення і використання основних фондів у ВАТ «__» 23
2.2. Аналіз створення і використання нематеріальних активів у ВАТ «__» 29
3. Напрямки вдосконалення обліку і відображення необоротних активів 33
3.1. Шляхи удосконалення обліку та аналіз використання основних засобів в умовах трансформації економіки 33
3.2. Використання міжнародного досвіду оцінки нематеріальних активів 36
Висновки 40
Література 43

Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Вступ 3
1. Організація аудиту в Україні 5
2. Огляд нормативно-правової документації та спеціальної літератури аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 9
3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 14
4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки 22
Висновки 26
Список використаної літератури 28
Додатки 30-51

Об’єктом дослідження обране приватне підприємство

Облік і аудит необоротних активів

1. Облік необоротних матеріальних активів
2 Облік необоротних нематеріальних активів
3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4. Аудит необоротних активів
5. Аудит нематеріальних активів
Література

Облік і аудит необоротних активів

1. Облік необоротних матеріальних активів
2 Облік необоротних нематеріальних активів
3. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
4. Аудит необоротних активів
5. Аудит нематеріальних активів
Література
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel