Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Диплом

Управління оборотними активами (практична частина диплому)

(код (ID:19649))
| Размер: 301 кб. | Объем: 69 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 13.11.2006 | Код продавца: 1 |
План работыРозділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

При подготовке работы на тему «Управління оборотними активами (практична частина диплому)» были использованы следующие источники:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003 // http://rada.gov.ua
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зі змінами і доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237, зі змінами і доповненнями.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91, зі змінами і доповненнями.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246, зі змінами і доповненнями.
11. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Коновалова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 164 с. — укp.
12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
13. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
14. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
15. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с (стр. 150-159)
16. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
17. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.А. Познаховський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 202 с.
18. Познаховський В.А. Аналіз і управління грошовими засобами в господарських товариствах // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. - №21. - С. 73-80.
19. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.Ю. Гусєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 20 с.: рис. — укp.
20. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
21. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / А.М. Карбовник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.
22. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
23. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
24. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с. (c.23-48.).
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Управління оборотними активами (практична частина диплому) (на прикладі страхової компанії)

Розділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

Управління оборотними активами підприємства (2-3-й розділи магістерської роботи)

РОЗДІЛ 2. Оцінка управління оборотними активами АТВТ ЕМЗ „Металіст” 3
2.1.Характеристика основних показників фінансово-господарської діяльності АТВТ ЕМЗ „Металіст” 3
2.2.Динаміка обсягів і структура оборотних активів та оцінка рівня забезпечення підприємства оборотними активами 10
2.3.Оцінка ефективності управління оборотними активами АТВТ ЕМЗ „Металіст” 28
РОЗДІЛ 3. Напрямки підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства 48
3.1.Обгрунутвання вибору джерел поповнення оборотних активів 48
3.2.Шляхи прискорення обертання оборотних активів 56
3.3.Використання математичних методів та моделей в управлінні оборотними активами 62
ВИСНОВКИ 75
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 79
ДОДАТКИ 80

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна сутність, класифікація та джерела формування оборотних активів підприємства 5
1.2. Етапи і принципи формування оборотних активів 11
1.3. Сутність і механізм управління оборотними активами підприємства 15
ІІ. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ВАТ „КИЇВСЬКИЙ „ЦУМ” 23
2.1. Дослідження показників господарської діяльності ВАТ „Київський „ЦУМ” 23
2.2. Аналіз структури оборотних активів підприємства 27
2.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів ВАТ „Київський „ЦУМ” 33
ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ВАТ „КИЇВСЬКИЙ „ЦУМ” 36
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 50

Управління оборотними активами (на прикладі страхової компанії) Частина дипломної роботи

Розділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

Планування потреби підприємства в формуванні оборотних активів торговельного підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. MEТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Характеристика складу та особливості кругообороту оборотних активів торговельного підприємства 6
1.2. Методичні підходи до управління оборотними активами торговельного підприємства 27
1.3. Показники ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 44
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРНГМСГВА ТОВ «Назва» 54
2.1. Аналіз динаміки, обсягу та структури оборотних активів торговельного підприємства 54
2.2. Оцінка ефективності управління оборотними активами торговельного підприємства 64
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 80
3.1. Обґрунтування потреби в оборотних активах в плановому періоді підприємства ТОВ «Назва» 80
3.2. Перспективна оцінка ефективності управління оборотними активами підприємства 89
3.3. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності управління оборотними активами в плановому періоді 99
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113
ДОДАТКИ 118

Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства

Вступ 3
1.Економічна сутність та значення обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 5
2.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 9
3.Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 12
4.Документування операцій на підприємстві 14
5.Синтетичний та аналітичний облік операцій обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 19
6.Відображення операцій у звітності підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 42
7.Удосконалення обліку 45
Висновки 52
Список літератури 54
Додатки 58

Управління оборотними активами підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління оборотними активами підприємств 6
1.1. Економічна сутність оборотних активів 6
1.2. Джерела формування оборотних активів 10
1.3. Механізм управління оборотними активами 18
РОЗДІЛ 2. Аналіз управління оборотними активами на підприємстві 30
2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ „...” 30
2.2. Платоспроможність та ділова активність підприємства 46
2.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства 54
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління оборотними активами на підприємстві 63
3.1. Планування потреби в оборотних активах та їх нормування 63
3.2. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 75
ВИСНОВКИ 81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86
ДОДАТКИ 92
Додаток А. Баланс підприємства за 2002-2004 рр. 92
Додаток Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2002-2004 рр. 94
Додаток В. Горизонтальний аналіз балансу підприємства 95
Додаток Г. Вертикальний аналіз балансу підприємства 97

Управління оборотними активами підприємства

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління оборотними активами торгово-промислових підприємств 5
1.1. Економічна сутність оборотних активів 5
1.2. Джерела формування оборотних активів 9
1.3. Механізм управління оборотними активами 17
1.4. Основні напрямки оцінки оборотних активів підприємства: система ключових показників, алгоритм їх розрахунку, економічна інтерпретація 28
РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності управління оборотними активами на підприємстві 35
2.1. Аналіз наявності, структури та джерел формування оборотних активів на підприємстві 35
2.2. Аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості 49
2.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства 55
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління оборотними активами на торгово-промисловому підприємстві 62
3.1. Планування потреби в оборотних активах 62
3.2. Шляхи підвищення ефективності кредитної політики підприємства 74
ВИСНОВКИ 81
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85
ДОДАТКИ 91

Управління оборотними активами страхової компанії (2-3 частини дипломної роботи)

Розділ 2. Дослідження сучасного стану управління оборотними активами АСТ „XXXX” 3
2.1. Аналіз динаміки обсягу оборотних активів АСТ „XXXX” 3
2.2. Дослідження динаміки структури оборотних активів АСТ „XXXX” 9
2.3. Оцінка ефективності управління оборотними активами АСТ „XXXX” 17
Розділ 3. Напрями вдосконалення управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.1. Вдосконалення інформаційної бази управління оборотними активами АСТ „XXXX” 24
3.2. Вдосконалення методів обґрунтування потреби в оборотних активах АСТ „XXXX” на плановий період 37
3.3. Обґрунтування проекту плану розвитку оборотних активів АСТ „XXXX” на плановий період 45
Висновки 55
Список використаної літератури 60
Додаток А. Звітні дані підприємства 63
Додаток Б. Джерела фінансування оборотних активів підприємства 67
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 68

Економічна сутність оборотних активів

Зміст
стор.

Вступ 3
1. Теоретичні основи політики управління оборотними активами підприємства 5
1.1 Економічна сутність оборотних активів 5
1.2 Політика визначення потреби підприємства в оборотних активах 9
1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування та
управління оборотними активами підприємства 17
2. Аналіз ефективності планування потреби та управління оборотними активами ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 20
2.1. Фінансово – економічна характеристика підприємства ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 20
2.2 Аналіз складу та структури оборотних активів та джерел
їх формування 21
2.3 Оцінка ефективності планування потреби та управління оборотними активами 26
3. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 31
Висновки 46
Література 48
Додатки 50
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel