Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

2

Юридичні факти

(код (ID:14970))
| Размер: 30 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
План работыВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ 4 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ 9 3. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СБУ 17 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

При подготовке работы на тему «Юридичні факти» были использованы следующие источники:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, ст.ст. 3, 33, 92, 124. 2. Закон України “Про службу безпеки України ” вiд 25.03.1992 № 2229-XII 3. Закон України “Про оперативно - розшукову діяльність” 18.02.1992 № 2135-XII 4. Закон України “Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю” вiд 23.03.2000 № 1593-III 5. Абдулаев М.М., Комаров С.А. Проблеми теории государства и права. - М., 2003. 6. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. — Т. 1. — М., 2002. — С. 163-460. 7. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Том 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права . - К., 2002. 8. Бабаев В.К. Теория государства и права. - М., 2002. 4. Ведерніков Ю.А., Грегул В.С. Теорія держави і права. - Дніпропетровськ, -2002. 9. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с. 10. Григонис Є.П. Теория государства и права. - М., 2002. 11. Гусарєв С.Д. Теорія держави та права. - К., 1997. 12. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. - К., 1999. 13. Загальна теорія держави і права / За ред. Цвіка М.В., Ткаченко В.Д. -- X., 2002. 14. Зайковский Л.В. Использование результатов оперативно- розыскной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу / Автореф. канд. юрид. наук. - СПб., 1996. - 19 с. 15. Иванова Э.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан // Сов.гос.и право, 1980, №2 – с.31-39, 16. Иоффє О. С. Гражданское правоотношение / Гражданское право. Избранные труды. — М., 2000. - С. 507-694. 17. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. Москва, Юридическая литература, 1984 18. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами). - К., 2002. 19. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. - М., 1999. 20. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. 21. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. — М., 1958. — 182 с. 22. Лазарев В.Н. Хрестоматия по теории государства и права. В. 2-х томах. -М., 2003. 23. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. - М., 1999. 24. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.М. Марченко. - М., 1998. 25. Погребной И.М. Теория права. - X., 2001. 26. Програма навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність» /Уклад.: О.В.Горбачов, М.А.Погорецький. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 10 с. 27. Протасов В.Н. Правоотношения как система. Москва, 1991, 28. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. - К., 2001. 29. Синайский В. И. Русское гражданское право: Учеб. — М., 2002. — 638 с. 30. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - X., 2001. 31. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. Москва, 1980 32. Xропанюк В. Н. Теория государства и права: 2-е изд., изм. и доп. — М., 2000. — 382 с. 33. Цивільне право України: Підруч. Частина перша / За ред. Ч.Н.Азімова, С.Н.Приступи, В.М.Ігнатенка. — Харків, 2000. — 368 с. 34. Цивільне право України: Підруч.: У двох книгах / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — Кн. 1. - К., 2002. - 720 с. 35. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права: Учеб. — Тула, 2001. — 720 с. 36. Юридична енциклопедія: В 6 т. - К., 1998-2002. - Т. 1,2,3,4,5.
Дополнительная информация1652
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Юридичні факти у римському праві

План
Вступ 3
1. Вчення Савін’ї про юридичні факти в римському праві 4
2. Правова фікція та правова презумпція, як юридичні факти в римському праві 8
3. Поняття часу, як юридичного факту, в римському праві 16
Висновки 23
Література 24

Юридичні факти в праві соціального забезпечення: поняття, класифікація,докази та доказування

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава І. Юридичні факти в праві соціального
забезпечення: поняття, класифікація,
докази та доказування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

§1. Загальне вчення про юридичні факти . . . . . . . . . . . 12
§2. Юридичні факти в праві соціального
забезпечення та їх класифікація . . . . . . . . . . . . . . 34
§3. Докази та доказування юридичних фактів . . . . . . . . 58

Глава ІІ. Юридичні факти як підстава виникнення,
зміни та припинення правовідносин у
соціальному забезпеченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

§1. Факти, що мають значення для призначення і
виплати пенсій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
§2. Факти, що мають значення для призначення і
виплати допомог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§3. Факти, що мають значення для надання
соціальних послуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Глава ІІІ. Порядок встановлення фактів, що мають
юридичне значення для соціального
забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§1. Встановлення юридичних фактів у судовому
порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§2. Встановлення юридичних фактів в
адміністративному порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Юридичні факти в праві соціального забезпечення: поняття, класифікація,докази та доказування

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава І. Юридичні факти в праві соціального
забезпечення: поняття, класифікація,
докази та доказування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

§1. Загальне вчення про юридичні факти . . . . . . . . . . . 12
§2. Юридичні факти в праві соціального
забезпечення та їх класифікація . . . . . . . . . . . . . . 34
§3. Докази та доказування юридичних фактів . . . . . . . . 58

Глава ІІ. Юридичні факти як підстава виникнення,
зміни та припинення правовідносин у
соціальному забезпеченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

§1. Факти, що мають значення для призначення і
виплати пенсій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
§2. Факти, що мають значення для призначення і
виплати допомог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§3. Факти, що мають значення для надання
соціальних послуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Глава ІІІ. Порядок встановлення фактів, що мають
юридичне значення для соціального
забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

§1. Встановлення юридичних фактів у судовому
порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§2. Встановлення юридичних фактів в
адміністративному порядку . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Юридичні факти в та праві соціального забезпечення

З М І С Т

Вступ 3
Розділ І. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин 4
1.1. Загальне вчення про юридичні факти 4
1.2. Поняття юридичного складу 12
1.3. Класифікація юридичних фактів 16
РОЗДІЛ 2. Юридичні факти в та праві соціального забезпечення 24
їх класифікація 24
2.1. Поняття юридичних фактів в праві соціального забезпечення 24
2.2. Фактичний склад у праві соціального забезпечення 28
2.3. Класифікація юридичних фактів у праві соціального забезпечення 36
Висновки 45
Список використаних джерел 46

Юридичні факти в та праві соціального забезпечення

З М І С Т

Вступ 3
Розділ І. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин 4
1.1. Загальне вчення про юридичні факти 4
1.2. Поняття юридичного складу 12
1.3. Класифікація юридичних фактів 16
РОЗДІЛ 2. Юридичні факти в та праві соціального забезпечення 24
їх класифікація 24
2.1. Поняття юридичних фактів в праві соціального забезпечення 24
2.2. Фактичний склад у праві соціального забезпечення 28
2.3. Класифікація юридичних фактів у праві соціального забезпечення 36
Висновки 45
Список використаних джерел 46

Юридичні факти

Зміст

Вступ......................................................................................................................2
Розділ 1. Поняття юридичного факту.................................................................4
1.1 Юридичний факт...................................................................................4
1.2 Ознаки юридичного факту....................................................................6
1.3. Функції юридичних фактів..................................................................7
Розділ 2. Класифікація юридичних фактів........................................................9
2.1 Юридичні факти-події та дії................................................................9
2.2 Правомірні й неправомірні дії..............................................................11
2.3 Інші класифікації юридичних фактів..................................................15
2.4 Юридичні факти-стани. Презумпції і фікції........................................17
Розділ 3. Дефектність юридичних фактів..........................................................21
Розділ 4. Фактичний склад..................................................................................26
Розділ 5. Фіксація, посвідчення й доведення юридичних фактів…………....30
Висновки...........................,...................................................................................34
Список використаних джерел.............................................................................36

Юридичні факти

Зміст

Вступ......................................................................................................................2
Розділ 1. Поняття юридичного факту.................................................................4
1.1 Юридичний факт...................................................................................4
1.2 Ознаки юридичного факту....................................................................6
1.3. Функції юридичних фактів..................................................................7
Розділ 2. Класифікація юридичних фактів........................................................9
2.1 Юридичні факти-події та дії................................................................9
2.2 Правомірні й неправомірні дії..............................................................11
2.3 Інші класифікації юридичних фактів..................................................15
2.4 Юридичні факти-стани. Презумпції і фікції........................................17
Розділ 3. Дефектність юридичних фактів..........................................................21
Розділ 4. Фактичний склад..................................................................................26
Розділ 5. Фіксація, посвідчення й доведення юридичних фактів…………....30
Висновки...........................,...................................................................................34
Список використаних джерел.............................................................................36

"Юридичні факти в праві соціального забезпечення"

З М І С Т

Вступ 1
Розділ 1. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: поняття, класифікація, докази та доказування
1.1. Загальне вчення про юридичні факти 4
1.2. Юридичні факти в праві соціального забезпечення та їх класифікація 13
1.3. Докази та доказування юридичних фактів 25
Розділ 2. Дія юридичних фактів у сфері соціального забезпечення
2.1. Факти, що мають значення для пенсійного забезпечення 38
2.2. Факти, що мають значення для забезпечення допомогами 50
Розділ 3. Порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення для соціального забезпечення
3.1. Встановлення юридичних фактів у судовому порядку 71
3.2. Встановлення юридичних фактів в адміністративному порядку 85
Висновки 96
Список літератури: 99

"Юридичні факти в праві соціального забезпечення"

З М І С Т

Вступ 1
Розділ 1. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: поняття, класифікація, докази та доказування
1.1. Загальне вчення про юридичні факти 4
1.2. Юридичні факти в праві соціального забезпечення та їх класифікація 13
1.3. Докази та доказування юридичних фактів 25
Розділ 2. Дія юридичних фактів у сфері соціального забезпечення
2.1. Факти, що мають значення для пенсійного забезпечення 38
2.2. Факти, що мають значення для забезпечення допомогами 50
Розділ 3. Порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення для соціального забезпечення
3.1. Встановлення юридичних фактів у судовому порядку 71
3.2. Встановлення юридичних фактів в адміністративному порядку 85
Висновки 96
Список літератури: 99

Юридичні факти

Юридичні факти / Використана література

Юридичні факти та їх класифікація

Вступ. 3
1. Юридичні факти як передумова правовідносин 5
2. Види юридичних фактів за наслідками 10
3. Класифікація юридичних фактів за вольовим критерієм 16
Висновки. 19
Література 21
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel