Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

2

Ціна її види та знижки

(код (ID:14643))
| Размер: 56 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
План работыВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНИ 6 1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки 6 1.2. Загальна класифікація цін 10 2. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 16 2.1. Методичні підходи до розрахунку цін в умовах ринкової економіки 16 2.2. Торгові знижки 21 2.3.Цінова політика підприємства 25 2.4.Державне регулювання ціноутворення в Україні 29 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 46

При подготовке работы на тему «Ціна її види та знижки» были использованы следующие источники:

ЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 3. Закон України „Про ціни та ціноутворення” від 3.12.1990 р. // Закони України. - К., 1996. - Т. 1. – С. 32. 4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. // Закони України К., - 1997. Т. 12. - С. 112. 5. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. // Закони України. - 1997. - Т. 12. - С. 119. 6. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.1992 р. // Голос України. - 1992. - 29 квітня. 7. Закон України „Про ставку акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію)” від 11.07.1996р. // Закони України. -К., - 1996. Т. 11. - с. 55. 8. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Закони України. - К., 1992. - Т. 3. - 5 с. 9. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій. Затверджено Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. №691/94 // Бізнес. -1994. -№47 (102). - 29 листопада. 10. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень. - Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. №135 //Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - №5. - С. 115-117. 11. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. // Зібрання законодавства України. - К., 1999. - № 2. – ст.. 112. 12. Безкоровайна С. В. Вибір оптимальних методів ціноутворення в умовах ринку // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2003 року. – К.: КНУТД, 2003. – С. 164. 13. Безкоровайна С. В. Дослідження цілей цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 38-40. 14. Безкоровайна С. В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С. 49-52. 15. Безкоровайна С. В. Застосування маркетингових досліджень у процесі управління ціновою політикою підприємства // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Крок у майбутнє” – К.: КНТУ “КПІ”, 2003. – С. 124-125. 16. Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №6. – С. 31-34. 17. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової конкуренції //Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2003. – №2 (21). – С. 3-8. 18. Безкоровайна С. В. Урахування факторів, що впливають на рівень цін при управлінні ціновою політикою підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №2. – С. 36-38. 19. Безкоровайна С. В. Цінова політика підприємств у системі маркетингу // Збірник наукових праць. IV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Л.: Львівська політехніка, 2002. – С. 21-22. 20. Бень Т.Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості. -Дніпропетровськ: ДМет АУ, 1997. - 151с. 21. Бланк И. А. Торговый менеджмент.- К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. - 408 с. 22. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с. 23. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996. - 384 с. 24. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстат-информ, 1995.-192с. 25. Джумагельдиева Г. К вопросу о правовой природе цены как существенного условия договора // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. – № 3. – С. 58 – 61 26. Джумагельдиева Г.Д. К вопросу о методах правового регулирования цен // Экономика и право. – 2003. – № 1. – С. 50 – 53. 27. Джумагельдиева Г. Применение обычных цен в хозяйственной деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 12 – 14. 28. Джумагельдиева Г. Организационно-правовые меры усиления контроля за ценовой политикой отечественных производителей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск №1. – Львів: Львівська політехніка. – 2002. – С. 132 – 133. 29. Джумагельдиева Г. Взаимодействие центральных и местных органов управления ценообразованием: проблемы и пути их решения // Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”. – 2003. – С. 85 – 92 . 30. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с. 31. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с. 32. Ерухомович И.Л. Ценообразование. - К.: МАУП, 1998. - 104 с. 33. Ерыгина Г.П., Джумагельдиева Г.Д. Гармонизация норм налогового и бухгалтерского права, связанных с порядком ценообразования // Экономика и право. – 2003. – № 3. - С. 94 – 97. 34. Живко З.Б. Коректний вибір цінових стратегій у сучасному підприємництві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісн. Національного університету “Львівська політехніка”. – № 417. – Львів, 2001. – С.101-108. 35. Кириленко В., Кириленко Л. Теорія ціни і практика ціноутворення в Україні // Економіка України. - № 8. - 2002. - С. 56-62. 36. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001. - 257 с. 37. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: методичний підхід до визначення цілей // Маркетинг в Україні. - 2000. № 2 (4). - С.44-45. 38. Лабурцева О. І., Безкоровайна С. В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2004. – 160 с. 39. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1997. - 368 с. 40. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України. – К.: Знання України, 2002. – 304 с. 41. Макаренко М.І. Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти. – Суми: Ініціатива, 1997. – 42 с. 42. Макаренко М.І. Державний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 2 (9). – С. 10-14. 43. Макаренко М.І. Монетаризм як елемент сучасної економічної свідомості // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2002. – С. 131-141 (0,7 др. арк.). 44. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с. 45. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с. 46. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 47. Салимжанов И.К. Ценообразование. - М: Финстатинформ, 1996.-159с. 48. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 с. 49. Ценообразование: Учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., стереотип. К.: МАУП, 1999. – 108 с. 50. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб: Изд-во Питер, 1999. 464 с. 51. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. - М.: ИНФРА, 1995. - 224 с. 52. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 214 с. 53. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 54. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 55. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітету статистики України.
Дополнительная информация1211
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Курсова робота по товарознавству. Ціна, її види та знижки


ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНИ 6
1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки 6
1.2. Загальна класифікація цін 10
2. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 16
2.1. Методичні підходи до розрахунку цін в умовах ринкової економіки 16
2.2. Торгові знижки 21
2.3.Цінова політика підприємства 25
2.4.Державне регулювання ціноутворення в Україні 29
3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33
ВИСНОВКИ 38
ЛІТЕРАТУРА 41
ДОДАТКИ 46

Цінові знижки як засіб прискорення розрахунків з дебіторами

Вступ 3
1. Теоретичні основи методів управління ціною. 5
1.1 Ціна та цінова політика в системі підприємства. 5
1.2 Поняття про знижки та методи їх застосування 12
1.3 Інформаційно-правові аспекти цінової політики підприємства 18
2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності ПБП "ТИТАН" 23
2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства ПБП “ТИТАН” 23
2.2 Організаційна характеристика підприємства 33
2.2 Аналіз факторів постачальників та споживачів, як передумова 38
для впровадження системи знижок. 38
3. Шляхи вдосконалення цінової політики підприємства. 44
Висновок 48
Література 50

Цінові знижки як засіб прискорення розрахунків з дебіторами

Вступ 3
1. Теоретичні основи методів управління ціною. 5
1.1 Ціна та цінова політика в системі підприємства. 5
1.2 Поняття про знижки та методи їх застосування 12
1.3 Інформаційно-правові аспекти цінової політики підприємства 18
2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності ПБП "ТИТАН" 23
2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства ПБП “ТИТАН” 23
2.2 Організаційна характеристика підприємства 33
2.2 Аналіз факторів постачальників та споживачів, як передумова 38
для впровадження системи знижок. 38
3. Шляхи вдосконалення цінової політики підприємства. 44
Висновок 48
Література 50

Знижки для заохочення продажу нового товару

Зміст

1. Знижки для заохочення продажу нового товару 3
2. Державні ціни, контроль держави за цінами 8
3. Задача 10 13
Списк використаної літератури 15

Знижки для заохочення продажу нового товару

Зміст

1. Знижки для заохочення продажу нового товару 3
2. Державні ціни, контроль держави за цінами 8
3. Задача 10 13
Списк використаної літератури 15

Ціна та цінова політика в системі підприємства

Вступ 3
1. Теоретичні основи методів управління ціною. 5
1.1 Ціна та цінова політика в системі підприємства. 5
1.2 Поняття про знижки та методи їх застосування 7
1.3 Інформаційно-правові аспекти існування дебіторської заборгованості 13
2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності ПБП "СЛАВСІЛЬ" 19
2.1. Загальна характеристика підприємства 19
2.2 Аналіз факторів постачальників та споживачів, як передумова для впровадження системи знижок. 24
2.3. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства “СЛАВСІЛЬ” 29
3. Практичне використання знижок в діяльності 40
Висновок 44
Література 46

Ціна та цінова політика в системі підприємства

Вступ 3
1. Теоретичні основи методів управління ціною. 5
1.1 Ціна та цінова політика в системі підприємства. 5
1.2 Поняття про знижки та методи їх застосування 7
1.3 Інформаційно-правові аспекти існування дебіторської заборгованості 13
2. Аналіз та оцінка ефективності діяльності ПБП "СЛАВСІЛЬ" 19
2.1. Загальна характеристика підприємства 19
2.2 Аналіз факторів постачальників та споживачів, як передумова для впровадження системи знижок. 24
2.3. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства “СЛАВСІЛЬ” 29
3. Практичне використання знижок в діяльності 40
Висновок 44
Література 46

Контрольна з комерційної діяльності посередницьких організацій

Зміст.
Теоретичні питання . 3
1. Комерційні зв'язки і договірні відносини з посередниками, умови продажу товарів та їх транспортування за участю посередників. 3
2. Товарні біржі та їх необхідність для комерційної діяльності. 6
3. Ціноутворення в комерційній діяльності посередників. 12
4. Система показників та методи оцінювання ефективності посередницької діяльності підприємства. 16
Практика. Варіант 8 20
Постачальник надає знижки за кількість закуплених товарів: - при обсягу закупівлі 500 шт. ціна одиниці товару - 160 грн./шт..;
- при обсягу закупівлі 1000 шт. Ціна одиниці товару - 140 грн/шт..
- при обсягу закупівлі 1200 шт. ціна одиниці товару - 125 грн/шт..
Умови закупівлі та реалізації товарів подані в таблиці 1.:
Примітка: кількість днів в .місяці прийняти рівною 30
Таблиця1.
Варіанти Кількість одиниць Ціна закупівлі Умови реалізації закуплених товарів
закупівлі товару, (шт) одиниці товару (грн.) Ціна продажу одиниці товару (грн.) Термін реалізації товару (місяців) Термін зберігання середнього запасу товару (днів) Витрати у місяць на зберігання середнього запасу, % Транспортні витрати - всього (грн.) Інші витрати (% до обсягу продажу)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 500,0 160,0 190,0 6,0 40,0 1,5 5 000,0 8,0
2 1 000,0 140,0 170,0 9,0 50,0 1,3 3 000,0 7,5
3 1 200,0 125,0 160,0 12,0 70,0 1,1 3 500,0 6,5
Зміст завдання:
Вибрати варіант закупівлі та реалізації товарів, який забезпечить найбільший прибуток.
Література. 23

Контрольна робота з «Зовнішньоекономічної діяльності»Варіант 16

1. Зовнішньоторговельна фірма, її структура і функції 2
2. Валютні і фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів 3
Завдання 5
(ВАРИАНТ 16)

Обґрунтування базової експортної ціни вітчизняного виробника

№ з/п Показники Одиниці виміру Аналог
1. Джерело інформації про ціну аналога контрактна ціна
2. Дата інформації 15.08.08
3. Конкурентна ціна товару-аналога – ЦО валюта контракту 980
4.
Конкурентна ціна товару-аналога – ЦА грн./од. 4 949
5. Розмір партії товарів-аналогів 1 500
6. Умови платежу інкасо
7. Коефіцієнт К1 1,04
8. Коефіцієнт К2 0,875
9. Коефіцієнт К3 2,31
10. Коефіцієнт К4 0,944
11. Коефіцієнт К5 2,18
12. Коефіцієнт К6 0,987
13. Коефіцієнт К7 1,0
14. Коефіцієнт К8 1,116
15. Коефіцієнт К9 -
16. Зведена ціна Цзв грн./од. 23 582
17. Базова експортна ціна Цб грн./од. 23 582


Обґрунтування базової імпортної ціни вітчизняного виробника

№ з/п Показники Одиниці виміру Товар 1
1. Вид оферти
2. Дата пропозиції 20.07.08
3. Ціна пропозиції іноземна валюта 180
4. Ціна пропозиції грн. 954
5. Розмір партії товарів од. 60
6. Умови платежу готівка
7. Коефіцієнт К2 0,875
8. Коефіцієнт К3 0,9
9. Коефіцієнт К5 -
10. Коефіцієнт К6 -
11. Коефіцієнт К7 -
12. Коефіцієнт К8 1
13. Коефіцієнт К9 -
14. Зведена ціна Цзв грн. /од. 751,28
15. Базова експортна ціна ЦЕ грн. /од. 751,28
16. Коефіцієнт К4 19,27
17. Питома ціна товарів-конкурентів 38,99
18. Імпортна контрактна ціна EXW 751,28Список використаної літератури

Ціна та ціноутворення в галузі туризму Варіант № 32

1. Розрахунок ціни при екскурсійному обслуговуванні туристів 3
2. Встановлення цін за географічними принципами 10
Задача № 22 14
Ціна та ціноутворення в галузі туризму
Відпускна ціна виробника - 60 грн. Ставка акцизного збору - 10%, ПДВ - 20%. Визначити собівартість, яка забезпечить виробнику 50% рівень рентабельності.

Література 15
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel