Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

4

Організація бухгалтерського обліку і аудиту касових операцій підприємства

(код (ID:14124))
| Размер: 115 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
План работы ВСТУП РОЗДІЛ І. Організація бухгалтерського обліку касових операцій 1.1. Загальні принципи побудови обліку касових операцій 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази і спеціальної літератури РОЗДІЛ ІІ. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства РОЗДІЛ ІІІ. Розробка системи бухгалтерського обліку касових операцій на підприємстві 3.1. Документування касових операцій 3.2. Організація забезпечення збереження грошових коштів на підприємстві 3.3. Облік операцій по надходженню коштів у касу підприємства 3.4. Облік операцій по видачі коштів з каси 3.5. Відображення руху грошових коштів у звітності РОЗДІЛ IV. Проектування системи аудиту ефективності використання касових операцій 4.1. Мета та завдання аудиту касових операцій 4.2. Оцінка внутрішнього контролю за касовими операціями 4.3. Касова дисципліна та штрафні санкції за її невиконання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

При подготовке работы на тему «Організація бухгалтерського обліку і аудиту касових операцій підприємства» были использованы следующие источники:

Список використаної літератури: 1 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність від 16 липня 1999р. №996-XIV 2 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. №250, зі змінами та доповненнями 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 Звіт про рух грошових коштів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 4 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291 5 Наказ Державного комітету статистики України від 15 лютого 1996р. №51 Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій 6 Алборов Р.А. Аудит в организации промышленности, торговли и АПК.-М.: Дело и сервис.-1998.-464 с. 7 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебник.-М.: Экспертное бюро.-1997.- 351 с. 8 Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник.-К.:Вища школа.-Знання.-1998.-574с. 9 Бычкова С.М. Доказательства в аудите.-М.: Финансы и статистика.-1998.-176 с. 10 Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита.-К.: А.С.К.- 1997.-768 с. 11 Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием.-К.: Ваклер.- 1997.-976 с. 12 Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту: Підручник.-К.: Ділова Україна.- 1996.-374 с. 13 Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит: Учебное пособие.-М.:ПРИОР.-1999.-272 с. 14 Кузьминский А., Кужельний Н., Петрик Е., Савченко В. Аудит: Практическое пособие. -К.:Учетинформ.- 1996.-283 с. 15 Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Підручник.-К.: Вища школа.-1993.-223 с. 16 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг.-К.: Знання.-1998.-231 с. 17 Любушин Н.П., Жариков В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА.-2000.-294 с. 18 Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навчальний посібник.-Л.: СВІТ.-1998.-208 с. 19 Никитин В.М., Никитина Д.А. Теория бухгалтерского учета: Курс лекций.-М.: Дело и сервис.-1999.- 320 с. 20 Новий бухгалтерський облік в Україні: побудова і застосування: Навчально-методичний посібник.-Тернопіль: Карт-бланш.-2000.-288 с. 21 Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник.-К.: Знання.-2000.-245 с. 22 Патрин О.В., Яковлев Г.А. Кассовая работа на предприятиях и в коммерческих банках.-М.: ИНФРА.-1998.-398 с. 23 Петрик Е.А. Аудит, ревизия и контроль: нормативные документы, коментарии, методические рекомендации. -К.: Учетинформ.- 1995.-64 с. 24 Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств.-К.:КНЕУ.- 1998.-368 с. 25 Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справочное пособие.-М.: Высшая школа.-1997.-309 с. 26 Соколов Я.В., Пятов М.Л. Бухгалтерский учет для руководителя.-М: Проспект.-2000.-288 с. 27 Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ.- 1999.- 448 с. 28 Березина М.П. Проблемы организации безналичных расчетов. // М.: журнал «Финансы», - 1994.- № 3 29 Голов С. Звіт про рух грошових коштів згідно з МСБО // К.: журнал Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - № 2, 3 30 Голов С., Пархоменко В. Новий план рахунків: побудова і застосування // К.: журнал Бухгалтерський облік і аудит.-2000.- № 1 31 Грачова Р. Наявність засобів платежу - ще не показник прибутковості // Галицькі контракти.-1998.-№ 10.- 2 зошит 32 Грачова Р. Кошти і розрахунки // Галицькі контракти.-1998.-№ 35.- 2 зошит 33 Кириленко С. Облік і аудит касових операцій. // К.: журнал Бухгалтерський облік і аудит.- 1996. - № 6 34 Косой А.М. Принципы безналичных расчетов. // М: журнал Деньги и кредит. - 1995.- № 6 35 Левченко О., Бондаренко Д. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві // К: газета Все про бухгалтерський облік.-1999.-№ 5 36 Мельник Л. Ведение кассовых операций // К: газета Все о бухгалтерском учете.-2000.-№ 21 37 Покропывный Я. Организация первичного учета // Бухгалтерское и акционерное дело.-1999.-№ 28 38 Огієнко Д. М - 20 і КО - 1. Що не заборонено, то дозволено! // К: газета Все про бухгалтерський облік.-1999.-№ 36 39 Розрахунки: готівкові та безготівкові // Галицькі контракти.-1999.-№ 48.- Спецвипуск.- Документи для роботи 40 Соловій М. Якщо є рух на рахунках 50 і 51 - фірма існує, порожні ці рахунки - фірми немає // Галицькі контракти.-1998.-№ 10.- 2 зошит 41 Федоренко К. Касові операції // К: газета Все про бухгалтерський облік.-1998.-№ 60 42 Цуканова Н. Ревізія кас і касових операцій. // Фінанси України. - 1997. - № 8.
Дополнительная информация345
Рік написання: 2003
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ВСТУП 3
Розділ 1. Грошові кошти, як основа аудиту касових операцій 5
1.1. Сутність грошових коштів 5
1.2. Нормативне регулювання касових операцій 8
Розділ 2. Аудит касових операцій 11
2.1. Методика аудиту касових операцій ТОВ "Фенікс" 11
2.2. Аудит касових операцій на ТОВ "Фенікс" 22
Розділ 3. Удосконалення обліку касових операцій як основа покращення проведення аудиту 28
ВИСНОВКИ 33
Список використаної літератури 37
ДОДАТКИ 41

Організація аудиту касових операцій на підприємстві

Зміст

Вступ 3
1 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 5
2 Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства. 8
3 Організація аудиту касових операцій на підприємстві. 14
3.1 Складання плану проведення аудиту касових операцій. 14
3.2 Опис заходів і методів проведення аудиту касових операцій. 18
3.3 Результат аудиторської перевірки. 21
4. Складання аудиторського акту. 24
5 Аудиторський висновок. 36
Висновки і пропозиції 38
Список використаних джерел 40
Додатки 41

Бухгалтерський облік у банках


ВСТУП 3
1. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові 4
1.1. Роль та специфіка бухгалтерського обліку в банках 4
1.2. Регулювання фінансового обліку в банках 5
1.3. План рахунків банку і принципи його побудови 6
2. Організація ведення касових операцій в банках порядок забезпечення та облік операцій з підкріплення банків готівкою 13
2.1 Організація ведення касових операцій в банках 13
2.2 Організація та облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків 18
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “Роснафтолюкс ”

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
НАУКОВО – ТЕОРІТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Історіко-теоретичні аспекти грошових коштів підприємства, їх сутність, значення і порядок відображення в бухгалтерському обліку.
1.2. Методологічні аспекти аудиту грошових коштів підприємства
1.3. Проблеми обліку і адиту грошових коштів підприємства в обліково – економічній літературі.
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “Роснафтолюкс ”
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства.
2.2. Економічний аналіз грошових коштів підприємства.
2.3. Особливості первинного, аналітичного та синтетичного обліку
касових операцій.
2.4. Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку операцій по рахунках в банку.
РОЗДІЛ 3
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів.
3.2. Вдосконалення методики економічного аналізу грошових коштів підприємства.
3.3. Методичні рекомендації щодо проведення аудиторської перевірки грошових коштів підприємства.
3.4. Методичні рекомендації щодо запобігання порушень при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Організація обліку

1. Огляд нормативних документів і порядок обліку касових операцій. 3
1.1. Огляд нормативних документів 3
1.2.Облік касових операцій. 5
2. Форми організації бухгалтерського обліку для забезпечення його ведення 11
2.1 Журнально-ордерна форма обліку. 11
2.2. Спрощена форма бухгалтерського обліку. 13
2.3. Автоматизована (комп'ютерна) форма обліку. 15
Список літератури 17

Оцінка можливості удосконалення організації обліку, аналізу й аудиту готівкових розрахунків підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Економічна сутність грошового обліку і розрахунків та їх нормативно-правове регулювання 6
1.1. Характеристика касових операцій 6
1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18
1.3. Характеристика підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 23
Розділ 2. Облік готівкових розрахунків підприємства 27
2.1. Організація обліку касових операцій 27
2.2. Первинний облік касових операцій 35
2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 42
2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 45
Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства та готівкових розрахунків 51
3.1. Аналіз основних економічних показників підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 51
3.1. Методичні прийоми проведення аналізу готівкових розрахунків 57
3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 71
3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 76
3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 82
3.5. Аудит готівкових розрахунків підприємства 89
Висновки 98
Список використаних джерел 103
Додатки 109

Аудит розрахунково-касових операцій

ПЛАН
ВИСНОВОК
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКУ
1.1 Сутність та види аудиту
1.2 Юридичне регулювання аудиту розрахунково-касових операцій
1.3 Порядок проведення внутрішньобанківського аудиту та оформлення результатів перевірки
2 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
2.1 Аудит каси й касових операцій
2.2 Аудит розрахункових операції
2.3 Аудит операцій на рахунках у банку
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1 Професійна етика аудитора
3.2 Способи підвищення якості банківського аудита
ВИСНОВОК

Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами (+ рецензія + реферат)

Анотація 2 Перелік умовних позначень 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення і економічна сутність цінних паперів 6 1.1. Поняття й види цінних паперів 6 1.2. Техніко-економічна характеристика ТОВ „Сапро” 13 1.3. Значення цінних паперів в системі управління ТОВ „Сапро” 17 РОЗДІЛ 2. Методика та організація обліку операцій з цінними паперами 19 2.1. Порядок бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 19 2.2. Сучасний стан функціонування бухгалтерського обліку операцій з цінним паперами на ТОВ „Сапро” 52 2.3. Напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 54 РОЗДІЛ 3. Методика і організація аналізу операцій з цінними паперами на підприємстві 56 3.1. Значення, завдання та організація економічного аналізу 56 3.2. Аналіз операцій з цінними паперами на підприємстві 63 3.3. Шляхи збільшення доходів підприємства від операцій з цінними паперами 68 РОЗДІЛ 4. Методика і організація аудиту операцій з цінними паперами 72 4.1. Порядок аудиту операцій з цінними паперами 72 4.2. Сучасний стан організації аудиту операцій з цінними паперами на ТОВ „Сапро” 75 РОЗДІЛ 5. Організація обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами в комп’ютерному середовищі 80 5.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм (ППП) автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 80 5.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера з цінних паперів 92 5.3. Загальна характеристика ППП автоматизації бухгалтерського обліку ТОВ „Сапро” 93 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103 ДОДАТКИ 106

Аудит касових операцій на підприємництва харчової промисловості

Вступ 3 1. Теоретичні основи аудиту в умовах ринкових відносин 6 1.1 Суть аудиту, історичні аспекти розвитку і становлення його в Україні 6 1.2 Система норм аудиту в Україні 15 1.3. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій 27 2.Аудит касових операцій на ВАТ”Руна”. 30 2.1 Економічна характеристика підприємства. 30 2.2 Порядок проведення аудиту касових операцій на підприємстві . 32 Висновки 48 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 52 Додаток

ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ

ВСТУП 3
Розділ 1. Поняття касових операцій комерційного банку 5
Розділ 2. Облік касових операцій у банках 14
2.1. Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку 14
2.2. Особливості обліку касових операцій. 15
2.3. Облік емісійних операцій комерційних банків 17
2.4. Забезпечення схоронності грошей і цінностей 19
2.5. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими металами 22
2.6. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом 25
2.7. Облік коштів на кореспондентських рахунках 26
Розділ 3. Процес реформування бухобліку і звітності в Україні і його вплив на облікову політику комерційного банку 34
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТКИ 47
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel