Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

4

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

(код (ID:14060))
| Размер: 196 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 145 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
План работыПлан. Вступ. 3 1. Загальна характеристика податкового права Європейського Союзу. 7 1.1. Податкове право як підгалузь фінансового права. 7 1.2. Проблеми визначення понять „Європейське право” та „Європейське податкове право”. 13 2. Інтеграційне податкове право. 23 2.1. Джерела інтеграційного податкового права. 24 2.2 Правові основи податкової системи Європейського Союзу. 36 2.3. Види податків. 39 3. Податкове право держав – членів європейського Союзу. 48 3.1. Основні джерела національного податкового права. 48 3.2. Співвідношення інтеграційного і національного податкового права в регулюванні податкових відносин. 51 4. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу – невід’ємна частина європейської інтеграції. 55 4.1. „Європейський вибір” і реформування правової системи України. 55 4.2. Адекватність податкового регулювання в Україні. 59 Висновки. 65 Резюме. 70 Резюме. 71 Resume. 72 Список використаної літератури. 73 Додаток 1.Структура ЄС. 78 Додаток 2. Інституції ЄС. 79 Додаток 3. Країни-члени ЄС. 80

При подготовке работы на тему «ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» были использованы следующие источники:

Список використаної літератури. 1. Винницкий Д.В. Предмет российского налогового права // Журнал российского права. - 2002. - № 10. - С. 73. 2. Гега П. Т., Доля Л.М. Основи податкового права: навч. пос. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2001. – 215 с. 3. Гнатовський М. Концепція «європейського правового простору» в контексті проблем європейської інтеграції // Право України. - 2003. – N 1. 4. Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. / Пер. с фр. В.А.Туманова. – М.: Международные отношения, 1999. – 400 с. 5. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: навч. пос. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 216с. 6. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1990. — С. 3. 7. Демиченко Л.М. Інтеграція податкової системи України до європейського податкового простору. / Автореф. Канд.. економ. Наук. – К. : КНУ ім.. Т.Г. Шевченка, 2000. – 19 арк. 8. Добронравова О. Робота над помилками в євроформаті (Гармонізація вітчизняних законів з європейськими аналогами стала справою близького майбутнього) / Галицькі Контракти . - № 6 – лютий 2003. 9. Дубінчак О.Б. Позитивні наслідки вступу України до Європейського Союзу. Сб. наук. праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин.// Київськ. Нац. Університет ім. Т.Г. Шевченка., 2002. – с.57-64. 10. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки: Послання президента України до верховної Ради України від 30.04.2002. 11. Европейское право. Учебник для вузов / МГИМО УМИД РФ. Ин-тут европейского права Отв.ред. Л.М.Энтин. – М., 2000. – 720 с. 12. Загальна теорія держави і права / За ред. Копейчикова В. В. - К.: Юрінком, 1997. - 317с. 13. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – Київ: Парламентське видавництво, 1999. – 248с. 14. Згурський О. Податкова система Іспанії. / Дебет- Кредит – червень 2003 (Урок № 39). 15. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. / Пер. з французької В. – К.: Основи, 1996. – 420 с. 16. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Пер. с англ. В.С. Ісакович. – К.: Знання, 2002. – 381 с. 17. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 18. Котюк В.О. Основи держави і права. — К. : Атіка, 2001. — 432с. 19. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: навч. пос. для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996 – с. 61-64. 20. Костюк С., Істягіна Н. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми, перспективи/ Науковий вісник Дипломатичної академії України при МЗС України - 6 червня 2001. 21. Кучерявенко М. До питання про систему фінансового права. // Право України, № 4, 2003. 22. Кучерявенко М.П. Налоговое право.: учебник. – Х.: Легас, 2001. – 584 с. 23. Луць Л.А. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України — вимога часу. // Право України. - 2003. – N 3. 24. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові аспекти та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти). — К., 2003. — 304с. 25. Міжнародна науково-практична конференція Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом // Інститут законодавства Верховної Ради України. - Київ, 1998. 26. Морозов В.С. Матеріали до курсу лекцій „Економіка країн Європи” / КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Інститут Міжнародних Відносин, Центр Європейських Студій. – К., 2001. – 90 с. 27. Муссіс Д. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика: вступ. – К.: Київський Університет, 1999. – 60 с. 28. Муссіс Д. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика: оподаткування. – К.: Київський Університет, 1999. – 32 с. 29. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України. - 2001. - №2. - С.28. 30. Офіційний сайт Центру Європейського Порівняльного Права: http://www.eclc.gov.ua 31. Податкове право: навчальний посібник. / За ред. М.П. Кучерявенка Авт.кол.: Г.В.Бех О.О.Дмитрик Д.А.Кобильнік та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400с. 32. Пепеляев С.Г. Комментарий к статье Л. Остерло и Т. Джобса «Конституционные принцыпы налогов и сборов в ФРГ». – Налоговед – апрель 2004. - http://pravcons.ru/GurnalAnonsNalogoved.htm 33. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Відп. ред. А.Я. Сухарев Авт. колл.: Ф.М.Решетников У.Э.Батлер В.В.Бойцова и др. – М.: Норма , 2001. – 840с. 34. Проблеми теорії держави і права: Навч. Пос. / Автор-упорядник Кравчук М.В. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – с. 51-64. 35. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави: Навч. посібник для студ. спец. Правознавство / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — 3.вид., зі змінами й доп. — К., 1995. — 172с. 36. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становленя. – К.: Науково-дослідний фінансовий ін-т при міністерстві фінансів України, 2001. – 372 с. 37. Сахненко О. Податкове регулювання має бути адекватним. // Актуальні проблеми міжнародних відносин.// Київськ. Нац. Університет ім. Т.Г. Шевченка., 2003. – с.134-136. 38. Тацій В.Я. Проблеми формування правової політики в Україні / Вісник Академії наук України - 1995. – N 2. 39. Теория государства и права. / под ред. проф. Алексеев С.С. – М., 1985. – 479с. 40. Теорія держави і права: підручник. Скакун О.Ф./ Пер. с рос. – Харків: «Консум», 2001. – с. 516-642. 41. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. – М.: Юристъ, 1998. – 456 с. 42. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право: сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма, 2001. – 336 с. 43. Україна на шляху до європейської інтеграції: науково-практичний збірник матеріалів. – К.: Товариство Карла Дуйсберга, 2001. – с. 135-151. 44. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством від 16 червня 1994 року. - Київ, 1997. – 37 с. 45. Філософія: Навчальний посібник/ І.Ф. Надольний та ін. – К.: Вікар, 1998. – с.507 – 525. 46. Фінансове право: навчальний посібник // за редакцією д.ю.н., професора Воронової Л.К. –К.: Вентурі, 1998. – 384c. 47. Фінансове право: підручник // за редакцією д.ю.н., професора Воронової Л.К. –Х.: Консум, 1999. – 317c. 48. Фінансове право: підручник // за редакцією Воронової Л.К., Бекерської Д.А.– К.: Вентурі, 1995. – 272с. 49. Чумак Т. Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС – невід’ємна частина європейської інтеграції. / Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ. - № 8, 24.02.2003. 50. Шевчук С. Европейское прецедентное право в Украинской правовой системе. // Юридическая практика №20 (102), 16-31 октября 1999 г. 51. Щекин Д.М. Обзор судебной практики по налоговым спорам. Налоговед – апрель 2004. – http://pravcons.ru/GurnalAnonsNalogoved.htm 52. Харитонова О.І. Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. / Посібник. – Х. «Одіссей», 2002. – 592 с. 53. Хоффман Лутц, Мьоллерс Феліцітас. Україна на шляху до Європи. – К.: “Фенікс”, 2001. – с. 32-118.
Дополнительная информация282
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Європарламент: сутність, принципи функціонування

Вступ 3
1. Загальна характеристика Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу 4
2. Компетенція Європейського Парламенту в процесі прийняття рішень Європейського Союзу 6
3. Компетенція Європейського Парламенту в сфері зовнішньої політики Європейського Союзу 9
Висновки 12
Література 15

Міждержавна сумісність національних податкових систем на основі податкового права Європейського Союзу

Завдання:

1. Міждержавна сумісність національних податкових систем на основі податкового права Європейського Союзу
2. Податкова система Великобританії
3. Засновниками фінансової науки у Німеччині були камералістик, в Італії і Англії – меркантелісти, у Франції – фізіократи. Поясніть, відрізняються ці школи економічної думки в поглядах на податки

Правові аспекти організації діяльності міжнародного суду Європейського Союзу

ВСТУП 3 1. СУД ПРАВОСУДДЯ ЄС У ПРАВОВІЙ СТРУКТУРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 4 1.1. Риси правового статусу Європейського Союзу та його судових органів 4 1.2. Суд Європейського Союзу: загальна організаційно-правова характеристика 5 1.3. Вплив динаміки законодавства ЄС на юрисдикцію та діяльність Суду правосуддя 7 1.4. Виникнення Суду (трибуналу) першої інстанції наприкінці 80-х років 8 2. ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ЄС 10 3. КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 12 4. ПОЄДНАННЯ СУДОМ ЄС СУДОВИХ СИСТЕМ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОПОРЯДКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕЮДИЦІАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ 17 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

Право Європейського Союзу

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Спільний доробок як основа правопорядку Євросоюзу..................6
Розділ 2. Розвиток права Європейського Союзу у 90-ті роки........................12
Розділ 3. Органи управління в Європейського Союзу....................................20
Висновки..............................................................................................................25
Список використаної літератури.......................................................................28


Європейський валютний союз

Вступ 3
1. Передумови виникнення Європейського валютного союзу 5
2. Шлях до створення Європейського валютного союзу 8
3. Валютна інтеграція до Європейського співтовариства 13
4. Відносини України та Європейського валютного союзу 17
Висновки 23
Список використаних джерел 24

Контрольна робота з права Європейського Союзу

1. Загальна характеристика договору про створенння Європейського економічного співтовариства 3
2. Загальна характеристика Маастрихтського договору 6
Перелік використаної літератури 9

Євросоюз як форма економічної інтеграції.

Вступ
1. Сутнісні характеристики Європейського союзу
2. Організаційні особливості Європейського Союзу
3. Регіональна політика в країнах-членах Європейського Союзу, її напрямки та цілі
Висновки
Список використаної літератури

Євросоюз як форма економічної інтеграції.

Вступ
1. Сутнісні характеристики Європейського союзу
2. Організаційні особливості Європейського Союзу
3. Регіональна політика в країнах-членах Європейського Союзу, її напрямки та цілі
Висновки
Список використаної літератури

Національні та спільні економічні інтереси в інтегруючому розвитку ЄС

ВСТУП 3 1. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 6 1.1. Історія створення Європейського Союзу 6 1.2. Роль, завдання, основні правила та установи Європейського Союзу 16 2. СПІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ГЛОБАЛЬНА РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 20 2.1. Європейський Союз – світовий гравець 20 2.2. Спільна зовнішня політика і політика безпеки Європейського Союзу 24 2.3. Торгові переваги членів Європейського Союзу 27 2.4. Викорінення бідності шляхом сталого розвитку та гуманітарна допомога ЄС 29 3. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В ІНТЕГРУЮЧОМУ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 34 3.1. Відносини між Україною та Європейським Союзом: сучасний стан та перспективи 34 3.2. Національні інтереси України у вступі до СОТ 43 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 62 ДОДАТКИ 66

НАТО для країн Європейського Союзу

План

Вступ 3

1. НАТО для країн Європейського Союзу 4
2. Країни Європейського Союзу для НАТО 8
3. Нова роль Західно Європейського Союзу для країн ЄС 13

Висновки 15

Література 16
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel