Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

4

Територіальні громади основа місцевого самоврядування

(код (ID:12846))
| Размер: 40 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
План работыВступ
Розділ 1. Поняття територіальної громади
Розділ 2. Види та функції територіальних громад
Розділ 3. Повноваження та форми діяльності територіальних громад
Висновки
Список використаних джерел

При подготовке работы на тему «Територіальні громади основа місцевого самоврядування» были использованы следующие источники:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №24.— Ст. 170.
4. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №17.— Ст. 145.
5. Баймуратов М. А. Международные программы сотрудничества органов местного самоуправления // Юридический вестник. — 1995. — № 4. — С. 79—84.
6. Баймуратов М. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування у системі глобальних кроскультурних комунікацій // Право та культура: теорія і практика: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 15—16 травня 1997 р. - К., 1997. - С. 128-130.
7. Баймуратов М.А. Конституционно-проектаая регламентация местного самоуправления й территориальных колективов // Юридический вестник. — 1996. — № 1. — С. 99.
8. Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — №1. — С. 31—36
9. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 4. - С. 22.
10. Батанов О.В. Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 2000. – 286 с.
11. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніціпальне право). – К.: Атіка, 2000. – 310 с.
12. Боймуратов М.А. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: Дис. ... д-ра юрид. наук. — Одесса, 1996. – 329 с.
13. Бойцов В. Я. Система субьектов советского государственного права. — Уфа, 1972. – 291 с.
14. Бутко І. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1992. - № 3. - С. 8.
15. Быдрин И.В. Территориальннй коллектив как субьект местного самоуправления (государственно-правовне аспекты) // Правоведение. Известия высших учебных заведений. — 1992. — № 4. — С. 86.
16. Васильєв В.И. Местное самоуправление. - М., 1999. – 351 с.
17. Выдрин И.Б. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления (государственно-правовые аспекти) // Правоведение. Известия высших учебных заведений. — 1992. — № 4. — С. 89—90.
18. Выдрин И.В. Кокотов А.Н. Муниципальное право России. — М., 1999. – 410 с.
19. Гараджаєв Д., Куранин В. Защита прав граждан как членов террито-риального коллектива // Юридический вестник. — 1995. — № 2. — С. 91.
20. Гладун З. Поняття і зміст державного управління: адміністративно-правовий аналіз. - Львів, 1996. – 487 с.
21. Голосніченко І.П. Адміністративне право України. - К., 1998. – 452 с.
22. Голосніченко І.П. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. - К., 1997. – 370 с.
23. Гурней Б. Введение в науку управлення. — М., 1969. – 320 с.
24. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер’янова В. Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 421 с.
25. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар. - К., 1999. – 412 с.
26. Иванов С. Н., Югов А. А. Территориальные коллективы в системе социалистического самоуправления советского народа // XXVII сьезд КПСС й повышение эффекгивности конституционного регулирования. — Свердловск, 1988. - С. 94.
27. Ильинский И.П. На пороге обновлений // Советы народных депутатов. - 1989. - № 6. - С. 35.
28. Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1993. — № 1, 2. - С. 70-71.
29. Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. — К., 1993. - С. 46.
30. Кирюшин А.И. Территориальнме общности людей в условиях развитого социализма // Научный коммунизм. — 1984. — № 4. — С. 45.
31. Коментар до Конституції України / За ред. В. Ф. Опришка, Л. Є. Горьового, М. І. Корнієнка. — К., 1996. – 620 с.
32. Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне 1992 р. // Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. — М., 1994. – 80 с.
33. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К., 1998. – 70 с.
34. Корнієнко М. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1994. — № 4. - С. 17.
35. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. - К.: Атіка, 2003. – 620 с.
36. Краснов М.А. Введение в муниципальное право. — М., 1993. — 296 с.
37. Краснов М.А. Местное самоуправление: государственное или общественное? // Сов. государство и право. — 1990. — № 10. — С. 82.
38. Медведчук В. Місцеве самоврядування і як його доцільно організувати в Україні // Урядовий кур'єр. — 1995. — 28 грудня.
39. Муніціпальне право Укрни / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицько. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 430 с.
40. Орзих М. Интерес в системе местного самоуправления // Аппарат государственного управлення: интересы и деятельность. — К., 1993. — С. 95.
41. Орзих М. Регионализм в Украине: критический анализ современной ситуации // Юридический вестник. — 1996. — № 4. — С. 64.
42. Орзих М. Суверенигет республики и местное самоуправление // Развитие национальной государственности союзной республики на современном етапе. - К., 1990. - С. 24-27.
43. Орзих М. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1995. - № 1. - С. 67.
44. Основні соціально-економічні показники міст - членів Асоціації міст України.- К., Асоціація міст України, 2001. – 429 с.
45. Основы государства и права / Под ред. О. Е. Кутафина. - М., Юрист, 1994. – 396 с.
46. Первомайский О. Перспективи развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2.
47. Погорілко В.Ф. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону. — К., 1997. – 456 с.
48. Политическая система зарубежных стран социализма / Под ред. И. П. Ильинского. — М., 1981. – 544 с.
49. Попович С. Административное право. Общая часть. — М., 1968. – 432 с.
50. Порівняльна таблиця проектів законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблених робочою групою Комісії Верховної Ради України з питань державного будівництва, діяльності Рад і самоврядування та групою фахівців на замовлення Асоціації міст України. — К., 1996. — С. 2.
51. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування / За ред. В. В. Кравченка. - К., 2000. – 395 с.
52. Проект Конституции Украины от 26 октября 1993 г. // Юридический вестник. — 1994. — № 1. — С. 5—57.
53. Руда Н. Правовий статус територіального колективу // Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. — К., 1994. — С. 69.
54. Страшун Б. А. Социализм и демократия. — М., 1976. – 524 с.
55. Сурмін Ю. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: моніторинг суспільної думки // Актуальні проблеми державного управління. — 2000. - № 1. – С.45-46.
56. Тихомиров Ю.А. Публичное право. — М., 1995. – 415 с.
57. Трипольська О. Оптимальний розподіл державної та комунальної власності - важлива передумова ефективного розвитку економіки // Український часопис. - №3. – 2000. – С. 21-22.
58. Фадеев В.И. Муниципальное право России. — М., 1994. – 425 с.
59. Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Харків, 1997. – 286 с.
60. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. - М.: «Зерцало», 1998. – 414 с.
61. Шугpина Е.С.. Муниципальное право. – Hовосибиpск, 1995. – 295 с.
62. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. - М.: Экзамен, 2002. – 265 с.
63. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии: Пер. с польск. — М., 1969. – 532 с.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,7
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Система місцевого самоврядування в Україні

План


Система місцевого самоврядування в Україні 3
1. Поняття про самоврядування. Територіальні громади 3
2. Органи місцевого самоврядування: ради та їх виконавчі органи. Інші ланки системи самоврядування 5
3. Органи виконавчої влади на місцях. Компетенція місцевих державних адміністрацій 7
Список використаної літератури 10

Місцеве самоврядування

1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Повноваження місцевого самоврядування.
3. Система місцевого самоврядування.
4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.
5. Гарантії місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування

1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Повноваження місцевого самоврядування.
3. Система місцевого самоврядування.
4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування.
5. Гарантії місцевого самоврядування.

Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6
1. Поняття місцевого самоврядування 6
2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17
3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26
Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32
1. Система місцевого самоврядування 32
2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39
3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53
Висновок 70
Література 72

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування

ЗМІСТ
Вступ 3
1. Сутність територіальної громади 4
2. Структура територіальної громади 6
3. Повноваження і обов’язки територіальної громади 9
Висновок 14
Список використаних джерел 15

Органи місцевого самоврядування в області

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Місцеве самоврядування на базовому рівні 5
1.1. Територіальні громади 5
1.2. Сільські, селищні міські ради та їх виконавчі органи 14
1.3. Сільській, селищний, міській голова 19
1.4. Органи самоорганізації населення 28
2. Місцеве самоврядування на районному та обласному рівні 36
2.1. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 36
2.2. Київська обласна рада та її відносини з Київською обласною державною адміністрацією 41
2.3. Районні ради та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 51
3. Специфіка місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 65
3.1. Впровадження шведського досвіду місцевого самоврядування у м.Ірпінь 65
3.2. Проблеми місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 68
Висновки 74
Список використаних джерел 80
Додатки 85

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів функціонування органів місцевого самоврядування різних рівні, зокрема розкриття специфіки місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні.
Як показав аналіз стану наукової розробки проблеми територіальної організації місцевого самоврядування у вітчизняній літературі, українськими вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.В.Батанов, В.М.Вакуленко, Б.М.Да¬ни¬лишин, М.С.Дністрянський, М.І.Долішній, В.М.Князєв, А.А.Коваленко, В.В.Крав¬ченко, В.С.Куйбіда, О.Ю.Лебединська, Н.Р.Нижник, М.Ф.Орзіх, М.О.Пух¬тинський, С.Є.Саханенко, Т.С.Смирнова, А.В.Степаненко, Ю.П.Шаров та ін.
Об’єктом дослідження організація місцевого самоврядування як складова суспільно-територіальної організації держави, роль інституту місцевого самоврядування в державотворчих процесах і місце в політичній системі суспільства.
Предметом дослідження місцеве самоврядування в Київській області

Розвиток теорії місцевого самоврядування

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Розвиток теорії місцевого самоврядування 4
2. Поняття і значення місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України 12
3. Теоретичні концепції місцевого управління і самоврядування 24
4. Значення децентралізації в європейському державобудуванні 28
5. Сучасна практика - зміст місцевого управління і самоврядування 32
6. Європейська Хартія місцевого самоврядування 37
Висновок 40
Список літератури 42

Розвиток теорії місцевого самоврядування

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Розвиток теорії місцевого самоврядування 4
2. Поняття і значення місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України 12
3. Теоретичні концепції місцевого управління і самоврядування 24
4. Значення децентралізації в європейському державобудуванні 28
5. Сучасна практика - зміст місцевого управління і самоврядування 32
6. Європейська Хартія місцевого самоврядування 37
Висновок 40
Список літератури 42

Основи місцевого самоврядування

Вступ 3
1. Сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування 4
2. Характерні особливості місцевого самоврядування в сучасній Україні 10
3. Самоврядування в м. Києві: уроки історії і сучасність 12
4. Декларація прав людини та її відношення до засад місцевого самоврядування 17
5. Вибори та референдуми в Україні 19
Висновки 22
Список використаних джерел 23

Теоретичні засади місцевого самоврядування. Особливості фінансування місцевого самоврядування в Україні

Зміст
1.Вступ сторінка 3
2.Поняття місцевого управління і самоврядування сторінка 3
3.Розвиток теорії місцевого самоврядування сторінка 3-6
на прикладі Франції
4.Теоретичні концепції місцевого управління сторінка 6-10
і самоврядування
5.Сучасна практика – зміст місцевого управління сторінка 10-11
і самоврядування
6.Становлення місцевих фінансів в Україні сторінка 12-17
7.Європейська Хартія місцевого самоврядування сторінка 17-18
8.Висновок сторінка 19
9.Список використаної літератури сторінка 20
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel