Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

4

Облік і внутрішній аудит банків

(код (ID:12706))
| Размер: 950 кб. | Объем: 88 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
План работыВступ
Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку банків
1.1. Принципи бухгалтерського обліку у банках
1.2. Нормативно-літературне забезпечення бухгалтерського обліку банків
Розділ 2. Особливості бухгалтерського обліку банків
2.1. Облік матеріальних і нематеріальних активів банку
2.2. Фінансова та статистична звітність НБУ
Розділ 3. Внутрішній аудит банків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

При подготовке работы на тему «Облік і внутрішній аудит банків» были использованы следующие источники:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121 — III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). — 2001.— № 1.— С. 3 — 46.
2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679 — XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). — 1999. — № 7.— С. З — 23.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Затверджений 01 червня 1999 року // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).
5. Основні засади грошово-кредитної політики на 2003 рік // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 10.— С. 2— 5.
6. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28 серпня 2001 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності № 10. — 2001р. - С. 38-101.
7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375.
8. Положення "Про кредитування", затверджене Постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. № 246.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України від 28.11.2002 року за №453.
10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 .
11. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 20 серпня 1999 р. № 418 .
12. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від ЗО грудня 1997 р. № 466 .
13. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
14. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
15. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 27 грудня 1999 р. № 621 .
16. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135 .
17. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені Постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 р. № 316 .
18. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені Постановою Правління НБУ від 16 грудня 1998 р. № 520.
19. Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 11 липня 2001 р. № 268 .
20. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
21. План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затверджений Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
22. Адаме Роджер. Основы аудита. Пер. с англ. - М.: Аудит: «ЮНИТИ», 1995.
23. Арене З.А., Лоббек Дж. К. Аудит / Ред. Я.В.Соколов - М.: Финансы и статистика, 1995.
24. Аудит Монтгомери // Ф. Л. Дефлиз, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
25. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.
26. Банківське право України / За заг. редакщею А. О. Селіванова. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000.
27. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999.
28. Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник. - М.: Информ.-изд.дом «Филинь», 1997.
29. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.
30. Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Сала. - Львів: ЛБІ НБУ, 2002.
31. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Житомир: ЖІТІ, 2001.
32. Васюренко О.В. Банківські операції. - К.: Знання, 2004.
33. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерський учет. - К.: Скарби, 1998.
34. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.
35. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.
36. Губенко С.М., Мозкова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ. – К., 2000.
37. Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001.
38. Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001.
39. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.
40. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): учебное пособие для студентов вузов. — 5-е издание, дополненное и переработанное. — К.: А.С.К., 2001.
41. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.
42. Конопатська Л., Горячек І. Регулювання діяльності комерційних банків // Вісник Національного банку України. – 1998. -№7. – С.13-15.
43. Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Сала. - Львів: ЛБІНБУ, 2002.
44. Кротюк В.Л. Національний банк — центр банківської системи України. - К.: Ін Юре, 2000.
45. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. — Житомир: ЖІТІ, 2000.
46. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002.
47. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік. – Львів: АБІ НБУ, 2003.
48. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.
49. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999.
50. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге видання, доповнене і перероблене — Житомир: ЖІТІ, 2001.
51. Ричаківська В. Бухгалтерський облік - основа формування економічної інформації // Вісник Національного банку України. - № 2. – 2003. - С. 28-32.
52. Романик М., Олексієнко М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник Національного банку України. - № 5. – 2004. - С. 34-37.
53. Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998.
54. Сало І.В. Фінансове - кредитна система України та перспективи її розвитку. - К.: Наукова думка. 1995.
55. Сенищ П., Ричаківська В., Олексієнко М. Теоретичні аспекти реформування бухгалтерського обліку в банках // Вісник Національного банку України. - № 11. – 2003. - С. 3-9.
56. Стельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльності. // Вісник Національного банку України. - 2001. - №4. – С.2-4.
57. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.
58. Усач Б.С. Аудит. – К.: Знання-Прес, 2002.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

Внутрішній аудит

1. Основні положення про внутрішній аудит.
2. Внутрішній аудит в системі управління комерційною організацією.
Література.

Організація аналітичного обліку та внутрішнього аудиту в банках

ЗМІСТ


Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту банків 6

1.1. Принципи бухгалтерського обліку у банках 6
1.2. Нормативно-літературне забезпечення аналітичного обліку та внутрішнього аудиту банків 9

Розділ 2. Особливості аналітичного бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту банку 14

2.1. Облік матеріальних і нематеріальних активів банку 14
2.2. Фінансова та статистична звітність 32

Розділ 3. Шляхи вдосконалення. Внутрішній аудит банку 43

3.1. Шляхи вдосконалення аналітичного бухгалтерського обліку 43
3.2. Внутрішній аудит банку 50

Висновки 61
Список використаної літератури 64
Додатки 67

Облік і аудит запасів

1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП)
2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва
3. Облік і аудит готової продукції
4. Облік і аудит товарів
5. Завдання
Література

Облік і аудит запасів

1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП)
2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва
3. Облік і аудит готової продукції
4. Облік і аудит товарів
5. Завдання
Література

Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту

Зміст

1. Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту на ПП "Циклон". 3
2. Облік і аудит необоротних активів на ПП "Циклон". 6
3. Облік і аудит запасів підприємства. 11
4. Облік і аудит розрахунків по оплаті праці. 21
5. Облік і аудит грошових коштів. 25
6. Облік і аудит витрат згідно з П(с)БО №16 "Витрати". 33
7. Облік і аудит доходів згідно з П(с)БО №15 "Доходи". 39
8. Облік і аудит капіталу та фінансових результатів. 40
9. Склад і порядок складання бухгалтерської та податкової звітності. 43
10. Аналіз обсягу реалізації товарів, робіт і послуг. 45
11. Аналіз витрат підприємства. 48
12. Аналіз фінансового стану. 51

Проблема внутрішнього контролю та аудиту в комерційних банках

Зміст

Вступ 3
Глава I. Організація аудиту банків. 5
1.1. Мета і задачі банківського аудиту 5
1.2. Зовнішній аудит як елемент банківського нагляду 8
1.3. Внутрішній контроль – важлива умова поліпшення якості керування банками 10
Глава ІІ. Внутрішній контроль у банках України 22
Глава IIІ. Методика аудита банківської діяльності 24
3.1. Документація, документообіг, організація внутрібанківського контролю й аудита 24
3.2. Аудиторська перевірка каси і касових операцій 26
3.3. Аудит бухгалтерського обліку 30
Висновки 34
Список літератури: 36

Облік і аудит виробничих запасів

ЗМІСТ


1 Теоретичний розділ................................................................................ 3
1.1 Облік і аудит виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)................................................
3
1.1.1 Облік виробничих запасів..................................................................... 3
1.1.2 Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)........... 9
1.1.3 Аудит обліку запасів.............................................................................. 11
1.1.4 Аудит операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)...............................................................................
15
1.2 Облік і аудит нематеріальних активів.................................................. 18
1.2.1 Облік операцій з нематеріальними активами...................................... 18
1.2.2 Аудит обліку нематеріальних активів.................................................. 20
1.3 Облік і аудит готової продукції............................................................ 22
1.3.1 Облік готової продукції......................................................................... 22
1.3.2 Аудит готової продукції........................................................................ 24
1.4 Облік і аудит товарів............................................................................. 26
1.4.1 Облік товарів.......................................................................................... 26
1.4.2 Аудит товарів.......................................................................................... 28
2 Практичний розділ................................................................................. 31
2.1 Завдання № 1.......................................................................................... 31
2.2 Завдання № 2.......................................................................................... 33
Перелік використаної літератури.................................................................... 34
Додаток 1........................................................................................................... 35
Додаток 2........................................................................................................... 36

Бухгалтерський облік в банках

1. Облік операцій з власними цінними паперами комерційних банків
2. Внутрішньобанківський аудит в системі внутрішнього контролю
Список літератури

Звіт про проходження виробничої практики

Вступ 3
1.Організація діяльності комерційного банку 4
2.Організація та облік кредитних операцій 6
2.1.Організація роботи з кредитування клієнтів 6
2.2.Короткострокове кредитування юридичних осіб 7
2.3.Операції з векселями 9
3.Організація обліково-операційної роботи банку 11
3.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи і її організація 11
3.2.Документообіг та внутрішньобанківський контроль. Аналітичний і синтетичний облік 12
4.Організація та облік розрахункових операцій 14
4.1.Поточні рахунки 14
4.2.Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями 15
5.Касово-емісійна діяльність банку 17
5.1.Організація емісійно-касової роботи 17
6.Організація та облік операцій з іноземною валютою 20
6.1.Організація валютних операцій 20
6.2.Організація з міжнародних розрахунків за товари та послуги 20
6.3.Розрахунки платіжними картками 22
7.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит 23
7.1.Аналіз економічних нормативів діяльності банку 23
7.2.Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку 24
7.3.Внутрішній аудит 26
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків.

ПЛАН
ВСТУП 3
1 Загальні принципи організації безготівкових розрахунків. 7
2 Облік готівкових, безготівкових розрахунків і кредитних операцій 9
2.1 Облік готівкових розрахунків. 9
2.2 Облік безготівкових розрахунків. 14
2.2.1 Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 14
2.2.2 Розрахунки платіжними дорученнями. 19
2.2.3 Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. 21
2.2.4 Акредитивна форма розрахунків. 26
2.2.5 Застосування чеків для здійснення форма розрахунків. 29
2.3 Облік розрахунків за допомогою векселів. 33
2.4 Облік кредитних операцій. 39
3 Аудит розрахункових операцій 50
3.1 Аудит касових операцій 51
3.2 Аудит операцій на рахунках у банку 62
3.3 Аудит деяких інших розрахункових операцій 69
4 Аналіз розрахункових операцій 75
4.1 Необхідність та об’єкти аналізу 75
4.2 Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками 77
4.3 Аналіз планування наявності грошових коштів для розрахунків 80
ВИСНОВКИ 85
Список використаної літератури 89
Додатки

© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel