Реклама

Замовити реферат


От партнёров

Интересное

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

2

Організація касової роботи в банку

(код (ID:12541))
| Размер: 754 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
План работыВступ
І. Теоретична частина
1. Організація роботи касового апарату банку
1.1. Поняття касових операцій банку
1.2. Касовий апарат банку
1.3. Організація роботи касового апарату
2. Порядок здійснення касових операцій банку із СГД
2.1. Загальні вимоги до оформлення касових документів, 2.2. Приймання банком готівки
2.3. Порядок видачі готівки з каси банку
2.4. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток
2.5. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет)
3. Облік касових операцій
3.1. Вимоги МСБО щодо відображенняч готівки у фінансовій звітності
3.2. Структура рахунків для обліку готівкових коштів
3.3. Організація та облік операцій з інкасування грошового виторгу
ІІ. Практична частина
4. Досвід банку з ведення касових операції СГД
4.1. Документальне оформлення та облік касових операцій СГД (практичний приклад)
Висновки
Список використаної літератури

При подготовке работы на тему «Організація касової роботи в банку» были использованы следующие источники:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правова база

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.
3. Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України” від 27 червня 2001 року / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 р. за № 586/5777.
4. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у націоналъній та іноземній валюті, затв. постановою правління Націоналъноro банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - С. 98.
5. Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 року, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 року за № 337.


Монографічна, наукова та інша література

1. Банківське право України / За ред А. О. Селіванова. - К.: Ін Юре, 2000.
2. Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Кожалтбанкир, 1998.
3. Беркар Колас. Управління фінансовою діяльністю підприємства. – М.: Фінанси, 1997.
4. Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.
5. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. — Харьков: Гриф, 1997.
6. Васюренко О.В. Современные методи управлення банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997.
7. Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.
8. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998.
9. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. – К.: КНЕУ, 2001.
10. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. - Київ: Знання, 1996.
11. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 1995.
12. Кучерявенко М.П. Банківське право. - Харків, 1999.
13. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: Банки и биржи, ”ЮНИТИ”, 1995.
14. Мороз А. Основы банковского дела. – К.: УФБШ, 1994.
15. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.
16. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
17. Основы банковского дела / Под ред. А. Н Мороза. – К.: Либра, 1994.
18. Поддерьогіна А.М. Фінанси підприємства. – К.: Вища школа, 1998.
19. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.
Дополнительная информацияРік написання: 2004
Інтервал: 1,2
Заказ Заказать Купить работу...
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...Рекомендуємо переглянути також наступні реферати:

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………....... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАСОВОЇ РОБОТИ БАНКУ....................................................................................................................... 4
1.1. Організація касової роботи з видачі грошових коштів.................................. 4
1.2. Організація касової роботи з прийому грошових коштів.............................. 10
1.3. Організація касової роботи з інкасації грошових коштів.............................. 15
1.4. Організація перерахунку каси.......................................................................... 17
1.5. Здійснення касових операцій через банкомати.............................................. 22
1.6. Операції з дорогоцінними металами............................................................... 27
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.... 31
2.1. Характеристика Національного банка України............................................. 31
2.2. Робота Національного банка з комерційними банками................................ 34
2.3. Організація готівкового обігу в банках.......................................................... 40
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З КАСОВОЇ РОБОТИ.................................................................................................................... 46
3.1. Покращення касової роботи банку.................................................................. 46
ВИСНОВКИ............................................................................................................. 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................ 52

Організація касової роботи в установах НБУ

План.

1. Організація касової роботи в установах НБУ.
2. Основи організації центральних банків світу.
3. Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання.
4. Практичні завдання.

Звіт про проходження виробничої практики

Вступ 3
1.Організація діяльності комерційного банку 4
2.Організація та облік кредитних операцій 6
2.1.Організація роботи з кредитування клієнтів 6
2.2.Короткострокове кредитування юридичних осіб 7
2.3.Операції з векселями 9
3.Організація обліково-операційної роботи банку 11
3.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи і її організація 11
3.2.Документообіг та внутрішньобанківський контроль. Аналітичний і синтетичний облік 12
4.Організація та облік розрахункових операцій 14
4.1.Поточні рахунки 14
4.2.Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями 15
5.Касово-емісійна діяльність банку 17
5.1.Організація емісійно-касової роботи 17
6.Організація та облік операцій з іноземною валютою 20
6.1.Організація валютних операцій 20
6.2.Організація з міжнародних розрахунків за товари та послуги 20
6.3.Розрахунки платіжними картками 22
7.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит 23
7.1.Аналіз економічних нормативів діяльності банку 23
7.2.Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку 24
7.3.Внутрішній аудит 26
Висновки 28
Список використаної літератури 30

Готівкові кошти банку та операції з ними

ЗМІСТ

Вступ 3
1.Готівкові кошти та операції з ними 4
1.1. Принципи організації готівкового обігу 4
1.2. Зміст, основні завдання та організація роботі банків з грошовими коштами 7
2. Операції банків з готівковими коштами 15
2.1. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках 15
2.2. Касові операції банків 19
2.2.1. Загальні правила касової роботи 19
2.2.2. Видаткові касові операції 22
2.2.3. Прихідні касові операції 24
2.2.4. Операції вечірньої каси 27
3. Особливості організації банками роботи з готівкою 28
3.1. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків 28
3.2. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей Національним банком України 29
Висновки 35
Список використаної літератури 37

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з готівковими коштами банку та операціями з ними..
Об’єктом дослідження є поняття готівкового обігу, операції банків з готівковими коштами, організаця банками роботи з готівкою.
Предметом дослідження є законодавчі акти, навчальні посібники з банківської справи.

НБУ: емісійно-касова робота та роль банку

1. Стан організації емісійно-касової роботи в установах НБУ.
2. Роль НБУ в обслуговуванні зовнішнього державного боргу.
Список використаних джерел

НБУ: емісійно-касова робота та роль банку

1. Стан організації емісійно-касової роботи в установах НБУ.
2. Роль НБУ в обслуговуванні зовнішнього державного боргу.
Список використаних джерел

Роль нац банку уераїни в проведені емісії грошей та грошового обігу

Зміст
1. Здійснення емісії банкнотів Національним Банком України………………...3
2. Принципи видачі готівкових грошей підприємством………………………...4
3. Прогнозування касових оборотів банком……………………………………..6
4. Сутність емісійно – касової роботи закладів національного банку…………9
5.Проблеми та шляхи їх вирішення при організації готівкового обігу……….11
Список використаної літератури………………………………………………...15

Облік у банках

1. Скласти план здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни суб'єктами господарювання - клієнтами банку 3
2. Скласти акт ревізії операційної каси банку. Вказати найтиповіші порушення 12
3. Розробити схему організації обліку кредитних операції 15
Список використаної літератури: 24

Система та органи управління НБУ

Зміст

Вступ 2
Розділ 1. Правове становище Національного банку України 4
1.1. Основні ознаки Національного банку України як Центрального банку країни 4
1.2. Основні фонди та фонди загального призначення Національного банку України 6
1.3. Основи відносин Національного банку України з вищими органами держави 9
1.4. Організаційні основи та функції Національного банку України 11
Розділ 2. Мережа й організаційна структура Національного банку України 27
2.1. Філії Національного банку України 27
2.2. Центральний аппарат Національного банку України 29
2.3 Організація роботи Національного банку України 41
Висновки 43
Список використаної літератури 44-46

Мета цієї роботи: повністю розкрити тему “Правовий статус Національного банку України”, визначити основні права та обов’язки Центрального банку країни.
Завдання курсової роботи: розглянути основні ознаки Національного банку України, його організаційні основи та структуру, функції, операції, регулювання та нагляд, заходи впливу Національного банку України, мережу, філії, організацію роботи, аудит Національного банку України та ін.
При написанні цієї роботи я користувалась роботами таких дослідників, як Гетьман В. П., Килимник Ю.В., Мороза А.М., Бугулов В.М., Бугулова Т.В., Ющенко В.А., Воронова Л.К., Олейник О.М., Шевеленко С.Д., Федів І.І., Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовтенко Т.С., Алісов Є. О., Сало І.В., Д”яконова І.І., Жуков Є.Ф., Максимова М.Л., Маркова О.М.

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

Зміст
1.Загальна характеристика банку.................................................................
2. Організаційна та управлінська структура банку..................................
3.Характеристика зовнішнього середовища ..........................................
4.Характеристика внутрішнього середовища........................................
5.Характеристика ефективності роботи банку......................................
6.Характеристика виробництва.............................................................
7. Зовнішньоеко¬номічна діяльність банку...............................................
8.Організація управління персоналом.......................................................
9.Застосування інноваційних технологій ...............................................
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel